Uchwała nr 252/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2022 r.

W wyniku rosyjskiej napaści militarnej na Ukrainę Polska przyjęła uchodzącą przed najeźdźcą kilkusettysięczną grupę Ukraińców. Dzisiaj, pozbawieni podstawowych środków do życia oczekują naszej pomocy.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nie mogą pozostawać obojętni na ich los. W związku z powyższym Zarząd Główny PTTK podjął uchwalę, w treści której postanowił wesprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej realizowane na rzecz uchodźców przekazaniem 20.000 zł ze środków budżetowych Towarzystwa. Postanowiono także o organizacji zbiórki dobrowolnych wpłat na ten sam cel. Pełny tekst uchwały ZG PTTK dostępny tutaj.

Jeżeli możesz to przekaż dowolną kwotę na ten szczytny cel bezpośrednio na rachunek bankowy Zarządu Głównego PTTK nr 35 1160 2202 0000 0000 6084 8468, ze wskazaniem tytułu wpłaty: „UKRAINA”, w terminie do dnia 27 marca 2022 r. Dziękujemy za wsparcie!


35. rocznica We Are The World (1985 & 2020)

USA for Africa (United Support Of Artists For Africa,
Zjednoczeni artyści dla Afryki)

Odznaki PTTK

Odznaki to wyróżnienia określające przynależność do instytucji, organizacji, stowarzyszenia, klubu itp. Są one również świadectwem zainteresowań, zaangażowania, szczególnych zasług i osiągnięć w odniesieniu do określonej dziedziny życia społecznego.

Już w bardzo odległych czasach używano rozmaitego rodzaju odznak dla wyróżnienia pewnej grupy, bądź poszczególnych osób. Odznaki były wysoko cenione przez posiadaczy, a uroczyste nadawanie odbywało się zazwyczaj na różnego rodzaju imprezach, z zachowaniem ustalonego ceremoniału. Warunki zdobywania odznak oraz prawo do ich noszenia było określane specjalnymi przepisami, często w formie statutów bądź regulaminów nadawania. Z biegiem lat zwiększyła się liczba i różnorodność wszelkich odznak, przy czym ich kształt i rysunek symbolizował zwykle idee grup społecznych, które je tworzyły.

Tradycje nadawania odznak były i są kultywowane w polskim ruchu krajoznawczym i turystycznym. Odznaki PTTK to odznaki ustanowione przez Zarząd Główny, oddziały i inne jednostki organizacyjne PTTK w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także innymi krajami i ich kulturami.

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze.

We wszystkich dyscyplinach turystycznych wprowadzono w PTTK system wielostopniowych odznak, zachęcających do uprawiania turystyki, będących jednocześnie dowodem umiejętności i doświadczenia turystycznego.

Odznaki turystyki kwalifikowanej są swoistą nagrodą za zdobyte umiejętności, wiedzę i doznane przeżycia podczas wycieczek pieszych, wodniackich, jeździeckich, narciarskich, motorowych oraz na orientację.

Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej można – a nawet należy – łączyć ze zdobywaniem odznak krajoznawczych. W tym między innymi tkwi atrakcyjność wędrówek turystycznych, że pozwalają one na równoczesne gromadzenie punktów do kilku odznak.

W PTTK stworzono również wiele odznak jubileuszowych oraz okolicznościowych, upamiętniających postacie i wydarzenia historyczne, które mogą zazwyczaj zdobywać wszyscy zainteresowani, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki, a ich zdobywanie jest ograniczone czasowo.

Odznaki będąc miernikiem kwalifikacji turystycznych i krajoznawczych w wybranych dziedzinach, sprzyjają również samodoskonaleniu się. Posiadacze wyższych stopni odznak, podczas uzupełniania wymagań regulaminowych, nierzadko stają się fachowcami w danej dziedzinie, a także liderami wycieczkowania. Posiadanie odpowiednich odznak daje też formalne podstawy do uzyskania uprawnień przodownickich i instruktorskich.

Nasze miasto – Warszawa

(Pałac Na Wodzie w Łazienkach Królewskich i Stare Miasto z Barbakanem)

Stolicy i sobie przynosi sławę turysta znający dobrze Warszawę!

Poznajcie nasze piękne miasto, zdobywając Warszawską Odznakę Krajoznawczą (WOK) i nasze odznaki: OK PTTK „Znam Polskie Muzea”, OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki”, OTK PTTK Polskie „Naj” (OTK PLN), OK PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego”, OTK PTTK „Młodzi Silni Weseli” oraz Pielgrzymią Odznakę Krajoznawczą (POK) „Śladami Jana Pawła II” i MOK PTTK „Śladami Św. Stanisława Biskupa Męczennika”.

Nasze cele

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego pragniemy dotrzeć zarówno do osób, które są lub były członkami naszego Koła, jak również do wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do naszego grona.

Dlatego staramy się zamieszczać tutaj zarówno podstawowe informacje o naszym Kole – jego historii i obecnej działalności, jak również opisy i relacje z organizowanych przez nas imprez turystycznych i krajoznawczych. Zamieszczone materiały dotyczą zarówno konkretnych imprez, jak również znaleźć tu można informacje bardziej ogólne na temat naszego środowiska i całego Towarzystwa.

Pragniemy odnowić stare kontakty oraz nawiązać nowe przyjaźnie. Kontakt z Kołem oraz uzyskanie dodatkowych informacji możliwy jest także telefonicznie, tradycyjną drogą korespondencyjną i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do korzystania z naszego serwisu.

Zarząd Koła PTTK nr 24 „MSW”

Ciekawe miejsca

Pomysł i wykonanie – Leszek Zdrach z Krotoszyna.

System odznak PTTK

Na naszej stronie znalazło się również miejsce na zaprezentowanie systemu odznak PTTK (i nie tylko) opracowanego przez Romana Henryka Orlicza.

Zgromadzenie regulaminów i wzorów odznak trwało ponad 30 lat! W miarę możliwości i posiadanej przez autora wiedzy zbiór jest nadal uzupełniany i aktualizowany. Niestety wciąż istnieje w nim wiele luk i braków.

Tą drogą pragniemy zaapelować do osób odwiedzających naszą stronę, aby pomogły w tej żmudnej, ale pożytecznej i przynoszącej ogromną satysfakcję pracy. Znasz odznakę, której tu nie ma, masz jej regulamin? Prześlij go koniecznie na adres e-mail: romi@o2.pl lub prezes@msw-pttk.org.pl.

Interesują nas regulaminy wszystkich odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych (tych aktualnych, archiwalnych – zawieszonych, wycofanych, lub już nie weryfikowanych oraz tych nowo ustanowionych i dopiero wprowadzanych). Jeżeli posiadasz odznakę, której wizerunku brak w regulaminie to prześlij nam jej skan, a umieścimy go na naszej stronie. Z góry serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy też ciekawi Twojej opinii na temat zdobywania odznak. Czy warto je zdobywać? My jesteśmy przekonani, że tak! A czy Ty zdobywasz odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze? Prosimy podziel się z nami swoją opinią na ten temat. Życzymy miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć podczas zdobywania odznak!

Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP)

Pomysł i wykonanie – Kamil Zimnicki z Elbląga.

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie „Naj” (PLN)

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie „Naj” (PLN) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz współczesnego dorobku Polski, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych polskich „rekordzistów”.

OTK PTTK Polskie „Naj” nie jest zwykłą odznaką krajoznawczą, czy turystyczną jakich wiele funkcjonuje w PTTK, czy w innych organizacjach. Jej szczególna osobliwość wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu należy wymienić oryginalną tematykę.

„Bohaterami” odznaki są polscy „rekordziści” – obiekty, które mają tytularny przedrostek „naj”. Turysta znajdzie tu więc obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze, najwyżej położone i inne w najróżniejszych kategoriach. Są wśród nich osobliwości przyrody, prawdziwe perły architektury i obiekty rozsławiające naszą Ojczyznę na całym świecie, ale są również i obiekty przeciętne, a nawet banalne, które znalazły się w kanonie krajoznawczym tylko ze względu na owe „naj”.

Myślę, że mimo wszystko warto je poznać, traktując to jako dobrą zabawę podczas wędrówek po naszym pięknym kraju.

Głównym motywem podejmowania trudów wędrówek powinny być moim zdaniem względy natury poznawczej, estetycznej i emocjonalnej. Odznaka jest natomiast swoistą, materialną nagrodą za trud tej wędrówki, za trud włożony w poznanie największych skarbów polskiej ziemi. Gorąco zachęcam do podjęcia tego trudu, przeżycia niezwykłej przygody i zdobycia jedynej w swoim rodzaju odznaki, która zapewne stanie się niezwykłą pamiątką i wspomnieniem naszych turystycznych podróży. Więcej tutaj.

– Roman Henryk Orlicz

Mapa do OTK PTTK Polskie „Naj” (PLN)

Zdobądź OTK PTTK Polskie „Naj” (PLN) i zostań prawdziwym odkrywcą! Czeka na Ciebie ponad 1.000 obiektów na terenie całej Polski! Mam nadzieję, że prezentowana mapa pomoże w planowaniu podróży i ułatwi zdobywanie tej wyjątkowej odznaki.

Pomysł, opracowanie i wykonanie mapy – Roman Henryk Orlicz
Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlak Pomnikowych Ławeczek”

Odznaka Krajoznawcza „Szlak Pomnikowych Ławeczek” ustanowiona została przez Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej. Pomysłodawcą odznaki i autorem projektu jest Andrzej Laskowski z Łodzi. Współautorami regulaminu są: Grzegorz Kowalski i Andrzej Laskowski.

Celem odznaki jest popularyzacja aktywnego zwiedzania miejsc na terenie Polski i poznawanie życia osób upamiętnionych w formie pomników-ławeczek, które swoją twórczością i działalnością w sposób pozytywny zapisały się na wielowiekowych kartach historii Polski. Więcej tutaj.

Prezentowana obok mapa (niepficjalna) zawiera obiekty, które spełniają wymagania Regulaminu, ale niektóre z nich mogą być zakwestionowane przez weryfikatora. Według zapowiedzi regulaminowych oryginalny wykaz obiektów ma być sukcesywnie aktualizowany.

Celem tego opracowania jest pomoc potencjalnym zdobywcom odznaki oraz ukazanie bogactwa obiektów tego typu w naszym pięknym kraju. Obecnie oficjalny wykaz obejmuje 330 obiektów, a do mapy jej autor dodał kolejne 72 spełniające wymogi Regulaminu. Ostateczna decyzja dotycząca zaliczenia obiektu spoza wykazu należy zgodnie z Regulaminem do weryfikatora (nie mylić z pomysłodawcą odznaki i autorem projektu).

Autor mapy dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości niniejsze opracowanie było w pełni zgodne z aktualnie obowiązującym kanonem miejscowości, w których znajdują się pomnikowe ławeczki lub podobne pomniki, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Mapa do OK PTTK „Szlak Pomnikowych Ławeczek”

Pomysł, opracowanie i wykonanie mapy – Roman Henryk Orlicz
Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Odznaki innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji

Inne niż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stowarzyszenia, organizacje i instytucje ustanowiły własne odznaki krajoznawcze i turystyczne, często wzorując się przy opracowywaniu regulaminów na systemie odznak PTTK. Więcej tutaj.

Zdobywanie odznak jest dobrym sposobem nabywania wiedzy oraz wyrabiania pewnych nawyków i umiejętności. Regulaminy odznak, zawierające liczne wymagania krajoznawcze, pozwalają na równoważenie w turystyce kwalifikowanej elementów sportowych i poznawczych.

Turysta krajoznawca nobilitowany posiadaniem odznaki staje się lepszym wybijającym nad przeciętność propagatorem szeroko rozumianej kultury turystycznej. Posiadacz odznaki bardziej niż inni dostrzega i ceni otaczające go środowisko, pojmując jednocześnie jego znaczenie istnienia i rozwoju człowieka. Dba więc o jego ochronę, zapobiega przejawom niszczenia.

Edward Jabłoński

Odznaka „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939”

Odznaka

Z okazji 80. rocznicy „Bitwy nad Bzurą 1939” Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek 7. batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej we współdziałaniu z Oddziałem PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Komisją Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim ustanowiło Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”.

Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu będącym największą bitwą Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej podczas kampanii obronnej Polski w 1939 roku, upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w bitwie, przypomnienie postaci, miejsc, walk toczących się wzdłuż rzeki Bzury w okresie od 9 do 22 września 1939 r. oraz uczczenie pamięci wszystkich poległych we wrześniu i październiku 1939 r. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej tutaj.


Nowe regulaminy odznak PTTK na stronie

Nowe regulaminy innych odznak na stronie

Dziecięca Odznaka „Przyjaciela Krakowa”

Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu

Dziecięca Odznaka Żeglarska PTTK „OPTYMISTEK”

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty”

Gorlicka Odznaka Górska

Gorlicka Odznaka Regionalna „Trzy Źródła”

Jasielska Odznaka Krajoznawcza „Szlak Historyczny Miasta Jasła”

JOK „600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy” (do zdobycia w 2022-23)

JOTK „Bitwa Warszawska 1920-2020” (do zdobycia w 2019-21)

Jubileuszowa Odznaka Turystyczna „70 lat OTP” (do zdobycia w 2022-23)

Karkonoska Odznaka Krajoznawcza

Krajoznawcza Odznaka Morska (KOM) (nowelizacja 2021)

Krajoznawcza Odznaka Turystyczna PTTK „Poznańska Pyra”

Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza (nowelizacja 2020)

Kruszwicka Odznaka Krajoznawcza

Łódzka Odznaka Turystyczna (ŁOT PTTK) (reaktywacja 2023)

Młodzieżowa Odznaka „Przyjaciela Krakowa”

Niedźwiedzia Odznaka Turystyczna (brak regulaminu)

Odznaka „100-lecie odzyskania niepodległości”

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego

Odznaka „Bacówki” im. Edwarda Moskały 1979-1989

Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich

Odznaka „Diament Pienin” – Pieniny na raz

Odznaka „Główny Grzbiet Małej Fatry”

Odznaka „Korona Gór Europy”

Odznaka „Korona Kaczawska”

Odznaka „Korona Województwa Śląskiego”

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Gdańskiej (nowelizacja 2023)

Odznaka „Mała i Wielka Korona Pienin”

Odznaka „Mazowieckie kapliczki – 1920”

Odznaka „Odkryj Czosnów”

Odznaka „Odkryj Pomiechówek”

Odznaka „Odkryj Twierdzę Modlin”

Odznaka „Odkryj Zakroczym”

Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy”

Odznaka okolicznościowa „XV lat SKPT” (do zdobycia w 2023-24)

Odznaka okolicznościowa „100 lat InO w Polsce” (do zdobycia w 2022)

Odznaka „Pielgrzym Południowego Mazowsza”

Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców (nowelizacja 2020 – 8 stopni)

Odznaka Regionalna „Korona Nowej Rudy”

Odznaka Regionalna „Korona Sudetów” (nowelizacja 2018)

Odznaka Regionalna PTTK „Kurpie” (nowelizacja 2022)

Odznaka Rowerowa „Hrabski Rower”

Odznaka „Rowerowy Szlak Doliny Karpia”

Odznaka „Sudecki Włóczykij” (nowelizacja 2019 – 3 stopnie)

Odznaka TRInO (nowelizacja 2021 – 12 stopni)

Odznaka Turystyczna „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska”

Odznaka Turystyczna „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego”

Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Wałbrzyskiej”

Odznaka Turystyczna „Mały Szlak Beskidzki PTTK”

Odznaka Turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku”

Odznaka Turystyczna „Punkty widokowe Ziemi Wałbrzyskiej”

Odznaka Turystyczna „SETKA” (do zdobycia w 2023-28)

Odznaka Turystyczna „Szlak Zamków Piastowskich”

Odznaka Turystyczna „Zdobywcy Skarbu Gryfitów”

Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie” (nowelizacja 2021 – 3 stopnie)

Odznaka Turystyczna „Żywiecka Korona Beskidów” (nowelizacja 2021)

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Znam Gminę Świdnica”

Odznaka „Wstęga Sudetów Polskich” (nowelizacja 2018 – 2 stopnie)

OJ „70 lat poznajemy Polskę z PTTK” (do zdobycia w 2021)

OJ Komisji Turystyki Pieszej PTTK Jaworzno (do zdobycia w 2020-21)

OJ PTTK „50-lecie Maratonu Pieszego w…” (do zdobycia w 2023-25)

OK 450-lecia Unii Lubelskiej

OK „770 km na rowerze na 770-lecie Miasta Bytom” (do zdobycia w 2024)

OK „Ciekawe miejsca w Polsce”

OK „Gorlickie Zagłębie Naftowe”

OK „Gwarek Bocheński” (brak pełnego regulaminu)

OK Konstytucji 3 Maja

OK „Legnickie Pole”

OK „Miłośnik Legnicy”

OK „Opatowski Szlak Powstania Styczniowego” (brak regulaminu)

OK „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska” (nowelizacja 2020)

OK „Powstanie Styczniowe – Przyrów 1863/64”

OK „Przyjaciel Klubu Turystyki Motorowej Tajfun Poraj”

OK PTTK „110 lat Krajoznawstwa i Turystyki w Wielkopolsce”

OK PTTK „Bajkowa Łódź” (nowelizacja 2020 – bez limitów wiekowych)

OK PTTK „Dwunastu Apostołów”

OK PTTK „Łódź – Ziemia obiecana”

OK PTTK „Miłośnik Modernizmu”

OK PTTK „Miłośnik Twierdzy Chełmno” (nowelizacja 2012)

OK PTTK „Miłośnik Ziemi Myślenickiej” (nowelizacja 2023 – 3 stopnie)

OK PTTK „Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach” (nowelizacja 2022)

OK PTTK „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”

OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów” (nowelizacja 2021)

OK PTTK „Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce”

OK PTTK „Szlakiem Gen. Władysława Sikorskiego na Kujawach”

OK PTTK „Szlakiem Żydów w Polsce”

OK PTTK „Szlak Kultury Żydowskiej w Polsce”

OK PTTK „Szlak Pomnikowych Ławeczek”

OK PTTK „Szlak Powstania Styczniowego”

OK PTTK „Śladami Alfreda Olszewskiego”

OK PTTK „Śladami Kargula i Pawlaka”

OK PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”

OK PTTK „Śladami Św. Jadwigi Śląskiej”

OK PTTK „Wielkopolskie Questy…” (nowelizacja 2023 – 6 stopni)

OK PTTK „Wstęga Kaczawy"

OK PTTK „Znam Toruń"

OK „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce”

OK „Szlakiem drewnianych kościołów”

OK „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego” (nowelizacja 2012 – 3 stopnie)

OK „Szlakiem Pomników Historii Polski”

OK „Szlakiem Pomników Historii w Polsce”

OK „Szlakiem Stanic Rowerowych Miasta Kalety”

OK „Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty”

OK „Śladami Błogosławionego Księdza Jana Machy”

OK „Śladami Królewny Anny Wazówny”

OK „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”

OK „Śladami Powstania Warszawskiego” (nowelizacja 2022)

OKT PTTK „Małego Szlaku Beskidzkiego”

OKT PTTK „Szlak Brzeźnica – Kacwin” (SzB-K)

OKT PTTK „Szlak Długodystansowy Beskidu Wyspowego” (SDBW)

OKT „Znam Włocławek i Okolice” (nowelizacja 2022)

OKT „Znani Bydgoszczanie – Leon Wyczółkowski”

OK „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”

OK „Zamki i pałace na Śląsku Opolskim”

OK Ziemi Kozienickiej (nowelizacja 2021 – zaktualizowana lista obiektów)

OK „Zwiedzaj z aparatem”

OO „25 lat Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK” (do zdobycia w 2023)

OO „60 lat OM PTTK w Warszawie” (do zdobycia w 2020)

OOT „40 lat KInO SKRÓTY” (do zdobycia w 2022-26)

OT „70-Lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kam.” (do 31.12.2024)

OTK „100-lecie Powstań Śląskich”

OTK „Miłośnik Gdańska” (nowelizacja 2023 – 3 stopnie)

OTK „Miłośnik Gminy Łazy”

OTK „Mławski Szlak Turystyczny”

OTK „Młody Turysta Bydgoszczy” (nowelizacja 2019)

OTK „NSZZ »Solidarność« – Warszawskie Ślady”

OTK „Poznaj Bazyliki w Polsce” (nowelizacja 2020 – 8 stopni)

OTK „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” (nowelizacja 2020)

OTK PTTK „Korona Masywu Ślęży”

OTK PTTK „Krzemionki na szlaku neolitu”

OTK PTTK „Miłośnik Rudaw Janowickich”

OTK PTTK Polskie „Naj” (nowelizacja 2022 – 15 stopni)

OTK PTTK „Szlak Dookoła Legnicy”

OTK PTTK „Śląska Piątka”

OTK PTTK „Turysta Polskich Izerów”

OTK PTTK „Znam Parki Narodowe” (nowelizacja 2022)

OTK PTTK „Znam Wzgórza Strzegomskie”

OTK „Rowerem Dookoła Śląska Cieszyńskiego”

OTK „Rowerem po Żelaznym Szlaku”

OTK „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

OTK „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”

OTK „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz”

OTK „Ścieżka Stara”

OTK „Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”

OT PTTK „Każdemu jego Everest 8848” (dodano stopień duży złoty)

Pamiątkowa OT „100. rocznica urodzin Karola Wojtyły” (do zdobycia w 2020)

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc

Porajska Odznaka Krajoznawcza (nowelizacja 2022 – 3 stopnie)

Regionalna Odznaka „Szlaki Tatr Polskich” (nowelizacja 2023 – 3 stopnie)

Regionalna Odznaka Turystyczna „Dominanty Przedgórza Sudeckiego”

ROK „Korona Gór Powiatu Żarskiego”

ROK „Krośnieńska Korona Górska”

ROK „Miłośnik Elbląskiej Bażantarni”

ROK „Miłośnik Ziemi Łowickiej” (nowelizacja 2021)

ROK „Przyjaciel Zielonej Góry”

ROK PTTK „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów”

ROK PTTK „Korona Urzecza”

ROK PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”

ROK PTTK „Tyska Pętla Rowerowa”

ROK PTTK „Znam Gdyński Modernizm”

ROK „Szlak Architektury Drewnianej Województwa Łódzkiego”

ROK „Szlakiem Bydgoskiej Architektury”

ROK „Szlak zamków, dworów i pałaców województwa łódzkiego”

ROK „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego”

ROKT PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy” (nowelizacja 2012 – 3 stopnie)

ROK „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej”

ROK „Znam Skierniewice i okolice”

ROK „Znam Ziemię Legnicką”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Andrzej Szwalbe”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Józef Święcicki”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Krystyna Panasik”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski” (nowelizacja 2022 – 3 stopnie)

ROT „Korona Beskidu Myślenickiego”

ROT Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

ROTK „Korona Województwa Lubuskiego”

ROTK „Szlakiem Walk nad Bzurą 1939”

ROTK „Wzdłuż Granic Województwa Lubuskiego”

ROT „Znam Sudety Wałbrzyskie”

Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów

Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza (ZOK) PTTK

Akcja paszportowa i Odznaka „Miejski Szlak Turystyczny w Nysie”

Diamentowa Odznaka Turystyczna Gminy Brenna

Gorczańsko-Beskidzka Odznaka „Zdobywca 4 wież”

Górska Odznaka Rowerowa

Jasielska Odznaka Turystyczna

Krakowska Odznaka Turystyczna

Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem wzdłuż granic Kutna”

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International”

Nocna Odznaka Turystyczna (NOT)

Odznaka „Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców”

Odznaka „Korona Alp” (KZKE)

Odznaka „Korona Europy” (KZKE)

Odznaka „Korona Europy” (Projekt „Moja Korona Europy”)

Odznaka „Korona Gór Dynarskich” (KZKE)

Odznaka „Korona Górskich Łańcuchów Europy” (KZKE)

Odznaka „Korona Gór Republiki Czeskiej” (KGRCz)

Odznaka „Korona Gór Słowacji”

Odznaka „Korona Gór Stołowych”

Odznaka „Korona Karpat” (KZKE)

Odznaka „Korona Masywu Ślęży”

Odznaka Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”

Odznaka „Korona Pienin” (KZKE)

Odznaka „Korona Pirenejów” (KZKE)

Odznaka „Korona Polski” (KZKE)

Odznaka „Korona Rychlebów – Gór Złotych” (KZKE)

Odznaka „Korona Unii Europejskiej” (KZKE)

Odznaka „Korona Wulkanów Ziemi” (KZKZ)

Odznaka „Korona Ziemi” (KZKZ)

Odznaka Krajoznawcza „Nyska Droga Św. Jakuba”

Odznaka Krajoznawcza „Parki Narodowe Przyszłości” (do zdobycia w 2023)

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce”

Odznaka Krajoznawcza „Twierdza Nysa”

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem po Dolinie Bugu”

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem po Polsce”

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem Traktem Królewskim”

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna „Łódź – Miasto Czterech Kultur”

Odznaka „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu” (OMTT)

Odznaka „Miłośnik Beskidu Małego”

Odznaka „Miłośnik Beskidu Śląskiego”

Odznaka „Miłośnik Beskidu Żywieckiego”

Odznaka „Miłośnik Gorców”

Odznaka „Miłośnik rzeki Skawy”

Odznaka „Nocna Korona Sudetów”

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy” (brak regulaminu)

Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego (nowelizacja 2019)

Odznaka „Przyjaciel parków krajobrazowych Wielkopolski”

Odznaka Questowa „Wyprawy Odkrywców po Skarby Górali” (4 stopnie)

Odznaka „Questy z I Kadrową”

Odznaka „Szlakiem Bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie…”

Odznaka „Tęczowe Questy”

Odznaka Turystyczna „Bieszczadzkie Tysięczniki”

Odznaka Turystyczna „Korona Warszawy”

Odznaka Turystyczna „Krzyż na górskim szlaku” (nowelizacja 2022 – 5 stopni)

Odznaka Turystyczna „Małe Szczyty Polski”

Odznaka Turystyczna „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”

Odznaka Turystyczna „Schroniska Beskidów”

Odznaka Turystyczna „Sudeckie Schroniska”

Odznaka Turystyczna „Znam Gminę Pleśna”

Odznaka „Wielka Korona Tatr”

Odznaka „Zdobywca Gór Świata” (KZKZ)

Odznaka „Zdobywca Korony Wrocławia”

Odznaka „Zdobywca Polskich Gór”

Odznaka „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii” (nowelizacja 2018 – 6 stopni)

Odznaki Klubu Krajoznawczego „Łowcy Widoków” (nowelizacja 2023)

Odznaki Klubu Turystycznego „Gdzie Buty Poniosą” (KT GBP)

Odznaki Klubu Zdobywców Koron Górskich RP (KZKG RP)

OTK „Szlakami Pomorza Zachodniego” (zastąpiła OTK „Wyprawy z…”)

OTK „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca”

OTK „Wyprawy z Wikingiem w Nieznane”…

OTK „Znam Bolesławiec” (OZB)

OTK „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” (BolInO)

OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego

OT „Wieże widokowe gór i pogórzy” (dodano nowe stopnie i obiekty z Czech)

Radzyńska Odznaka Turystyczna

Regionalna Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Sanockiej”

Regionalna Odznaka Turystyczna „Szlakiem Dookoła Lubina”

Regionalna Odznaka Turystyczna „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”

Sokalska Odznaka Questowa

Szlak Św. Wojciecha w Archidiecezji Krakowskiej

Szprotawska Odznaka Turystyczna (do zdobycia w 2023)


Nowy oddział PTTK ma swoje odznaki

Odznaka

Nowa odznaka nowego oddziału PTTK! W 2021 r. Oddział PTTK w Poraju – powstały w 2020 r. (jeden z najmłodszych oddziałów Towarzystwa) – ustanowił Porajską Odznakę Krajoznawczą. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja Gminy Poraj, zapoznanie z zabytkami i miejscami pamięci narodowej oraz historią i przyrodą gminy. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2023 r. Oddział PTTK w Poraju ustanowił Odznakę Krajoznawczą PTTK „Dwunastu Apostołów”. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie zabytków architektury sakralnej na terenie Polski pod wezwaniem świętych apostołów oraz historii chrześcijaństwa. Odznaka ma pięć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Więcej tutaj.

Odznaki innych oddziałów PTTK

Odznaka

W 2011 r. Oddział Wrocławski PTTK ustanowił regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej – „Sudecki Włóczykij”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania całych Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Obecnie odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej tutaj.

Odznaka

W celu popularyzacji Łowicza oraz Ziemi Łowickiej, a także jej walorów historycznych, zabytków, folkloru, zwyczajów i tradycji walk narodowowyzwoleńczych Oddział PTTK w Łowiczu ustanowił w 1989 r. Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Łowickiej”. Odznaka jednostopniowa. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2016 r. PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza ustanowił Odznakę Krajoznawczą „Bajkowa Łódź”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki rodzinnej, zwłaszcza wśród osób najmłodszych, walorów krajoznawczych i turystycznych Łodzi oraz Szlaku Łodzi Bajkowej. Odznakę zdobywa się wyłącznie w Łodzi, jako stolicy polskiego filmu animowanego. Od 2020 r. nie ma limitów wiekowych. Odznaka jednostopniowa. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2021 r. Oddział Warszawski PTTK w celu popularyzacji wiedzy o najcenniejszych zabytkach nadwiślańskiego Urzecza – regionu etnograficznego, rozpościerającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy południowymi rubieżami Warszawy a ujściem Pilicy i Wilgi – ustanowił odznakę regionalną „Korona Urzecza”. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2023 r. Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej wdrożył pomysł Andrzeja Laskowskiego z Łodzi, ustanawiając Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlak Pomnikowych Ławeczek”. Głównym celem jest zapoznanie z życiem osób upamiętnionych w formie pomników-ławeczek, które swoją twórczością i działalnością w sposób pozytywny zapisały się na wielowiekowych kartach historii Polski. Odznaka ma pięć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Więcej tutaj.

Odznaka Krajoznawcza Konstytucji 3 Maja

Odznaka

Z okazji przypadającej w 2021 roku 230. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej zwanej „Konstytucją 3 Maja” Oddział Miejski PTTK w Lublinie ustanowił odznakę krajoznawczą, której celem jest popularyzacja idei i treści pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji oraz poznanie jej twórców i obrońców, a także miejsc upamiętniających te wydarzenia. Więcej tutaj.

Odznaka Krajoznawcza „Śladami Kargula i Pawlaka”

Odznaka

W 2021 r. Oddział PTTK w Legnicy w celu upamiętnienia i pielęgnowania spuścizny kulturowej, jaką stanowi filmowa trylogia komediowa: Sami Swoi, Nie ma mocnych oraz Kochaj albo rzuć ustanowił Odznakę Krajoznawczą „Śladami Kargula i Pawlaka”. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie minimum 10. obiektów z wykazu załączonego do regulaminu. Odznaka jednostopniowa. Więcej tutaj.

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy”

Odznaka

Osternothafen to bajkowe osiedle, które niczym mityczna Atlantyda zniknęło z mapy Świnoujścia. Było małą malowniczą wioską, która wyrosła na wschodnim brzegu Świny. Znana była już w połowie XIX w. Jak opowiadają muzealnicy z Muzeum Obrony Wybrzeża, ulokowana pośród wiekowego sosnowego lasu urzekała swoim pięknem, ciszą i spokojem; czyli wszystkim tym, czego poszukiwali mieszkańcy dużych miast wypoczywający nad Bałtykiem.

Te piękne osiedle, które aż do 1938 r. cieszyło się niezależnością od Świnoujścia, po wojnie otrzymało nową nazwę – Chorzelin. Nie przetrwało próby czasu – zniknęło z powierzchni ziemi w latach 70. XX w. Chorzelin to prawdziwa Świnoujska Atlantyda – opowiada Marcin Ossowski z Fortu Gerharda. Zniknął z powierzchni ziemi razem z całym magicznym światem, który go otaczał i tworzył. Z wyjątkową przyrodą, ludźmi, którzy przeniesieni do nowych blokowisk szybko zapomnieli o idylli, jaką stracili. Aby Chorzelin przywrócić pamięci pasjonaci jego historii wymyśli odznakę, która ma popularyzować historię tego miejsca i obiekty, które po nim pozostały. Więcej tutaj.

Niestety obecnie nie posiadamy regulaminu tej odznaki. 😢 Osoby, które mogłyby pomóc w zdobyciu regulaminu (w dowolnej formie, np. w wersji elektronicznej, lub tradycyjnej „papierowej”) prosimy o kontakt: nr tel. +48 501 094 576 (preferowana forma kontaktu), ewentualnie e-mail: romi@o2.pl.

Odznaka przyznawana sobie samodzielnie 😀

Odznaka

W celu upamiętnienia 100. rocznicy urodzin oraz przypomnienia postaci i działalności Karola Wojtyły – Papieża Turysty Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ustanowiły w 2019 r. Pamiątkową Odznakę Turystyczną „100. rocznica urodzin Karola Wojtyły”. Turysta przyznaje sobie odznakę samodzielnie! Więcej tutaj.

Odznaki innych organizacji

Odznaka

W celu popularyzacji wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” ustanowiło w 2019 r. Radzyńską Odznakę Turystyczną. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście „Miejskiego Szlaku Turystycznego” opisanego w przewodniku Roberta Mazurka Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim. Potwierdzeniem zwiedzenia każdego z obiektów jest odcisk specjalnie przygotowanej w tym celu pieczęci. Odznaka jednostopniowa. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2019 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił Odznakę „Korona Europy”. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania gór europejskich, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma sześć kategorii: popularną, brązową, srebrną, małą złotą, dużą złotą i diamentową. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił Odznakę „Korona Polski”, związaną ze zdobywaniem najwyższych szczytów i wzgórz każdego z 16. województw Polski. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania piękna Polski w ramach poszczególnych województw oraz inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił Górską Odznakę Rowerową, związaną z uprawianiem różnych typów aktywności rowerowej w polskich górach. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania ojczystych gór, motywowanie do uprawiania turystyki rowerowej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma osiem stopni: popularny, brązowy, srebrny i złoty oraz duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i platynowy. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2020 r. spółka Koruna Hor s.r.o. powołała Klub Korony Gór Republiki Czeskiej i ustanowiła stosowną odznakę. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Republibe Czeskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także poznawania przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2023 r. Klub Turystyczny „Gdzie Buty Poniosą” (KT GBP) ustanowił Nocną Odznakę Turystyczną (NOT). Projekt NOT to propozycja KT GBP dla wszystkich, którzy odważą się wyjść z domu i odkrywać piękno otaczającego nas świata nocą… Projekt ma specjalną, dedykowaną osobną książeczkę z miejscem na potwierdzenia i na rozpisanie Waszych nocnych dokonań. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Więcej tutaj.

Projekty prywatne

Odznaka

Odznaka Turystyczna „Krzyż na górskim szlaku” to projekt Łukasza Kornatki, mający na celu popularyzację turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Autor zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, srebrny, złoty i złoty z brylantem. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2019 r. Dorota i Marek Szala wdrożyli Projekt „Moja Korona Europy”, polegający na zdobyciu najwyższych szczytów 47. państw europejskich, w granicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną. Po zaewidencjonowaniu zdobytych szczytów w książeczce „Moja Korona Europy”, można ubiegać się o przyznanie Odznaki „Korona Europy”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Więcej tutaj.

Odznaka

W 2021 r. Dariusz Mazurek wdrożył Projekt „Turystyczna Rodzinna Impreza Plenerowa”. TRIP to forma gry terenowej, polegającej na odszukaniu wskazanych na mapie miejsc zwanych punktami kontrolnymi (PK) i potwierdzeniu pobytu na nich poprzez udzielenie odpowiedzi na związane z nimi pytanie, dopasowaniu zdjęcia lub wykonaniu innego zadania wskazanego przez organizatora. Po wykonaniu wszystkich zadań można cieszyć się ze zdobycia jednej z pamiątkowych odznak. Więcej tutaj, tutaj oraz tutaj.

Odznaka

W 2023 r. Anna Rybarczyk wraz z Michałem Mielniczukiem wdrożyli program Odznaki Turystycznej „Korona Warszawy”, polegający na zdobyciu sześciu najwyższych wzniesień na terenie Warszawy. Szczyty Korony Warszawy idealnie nadają się zarówno do rodzinnych rekreacyjnych spacerów jak i treningu sportowego. Ważnym aspektem programu jest promowanie ciekawych, a często mało znanych miejsc w Warszawie oraz zachęcenie do poznania ich histori. Odznaka jednostopniowa, zdobywana jednokrotnie. Więcej tutaj.

Projekt, wykonanie i webmastering
Roman Henryk Orlicz Koło PTTK nr 24 „MSW”
Zawartość serwisu dostępna na licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL