35. rocznica We Are The World (1985 & 2020)

USA for Africa (United Support Of Artists For Africa,
Zjednoczeni artyści dla Afryki)

Odznaki PTTK

Odznaki to wyróżnienia określające przynależność do instytucji, organizacji, stowarzyszenia, klubu itp. Są one również świadectwem zainteresowań, zaangażowania, szczególnych zasług i osiągnięć w odniesieniu do określonej dziedziny życia społecznego.

Tradycje nadawania odznak były i są kultywowane w polskim ruchu krajoznawczym i turystycznym. Odznaki PTTK to odznaki ustanowione przez Zarząd Główny, oddziały i inne jednostki organizacyjne PTTK w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także innymi krajami i ich kulturami.

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze.

We wszystkich dyscyplinach turystycznych wprowadzono w PTTK system wielostopniowych odznak, zachęcających do uprawiania turystyki, będących jednocześnie dowodem umiejętności i doświadczenia turystycznego.

Odznaki turystyki kwalifikowanej są swoistą nagrodą za zdobyte umiejętności, wiedzę i doznane przeżycia podczas wycieczek pieszych, wodniackich, jeździeckich, narciarskich, motorowych oraz na orientację.

Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej można – a nawet należy – łączyć ze zdobywaniem odznak krajoznawczych. W tym między innymi tkwi atrakcyjność wędrówek turystycznych, że pozwalają one na równoczesne gromadzenie punktów do kilku odznak.

W PTTK stworzono również wiele odznak jubileuszowych i okolicznościowych, upamiętniających postacie i wydarzenia historyczne, które mogą zazwyczaj zdobywać wszyscy zainteresowani, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki, a ich zdobywanie jest ograniczone czasowo.

Odznaki będąc miernikiem kwalifikacji turystycznych i krajoznawczych w wybranych dziedzinach, sprzyjają również samodoskonaleniu się. Posiadacze wyższych stopni odznak, podczas uzupełniania wymagań regulaminowych, nierzadko stają się fachowcami w danej dziedzinie, a także liderami wycieczkowania. Posiadanie odpowiednich odznak daje też formalne podstawy do uzyskania uprawnień przodownickich i instruktorskich.

Nasze miasto – Warszawa

(Pałac Na Wodzie w Łazienkach Królewskich i Stare Miasto z Barbakanem)

Stolicy i sobie przynosi sławę turysta znający dobrze Warszawę!

Poznajcie nasze piękne miasto, zdobywając Warszawską Odznakę Krajoznawczą (WOK) i nasze odznaki: OTK PTTK „Młodzi Silni Weseli OMSW)”, OTK PTTK Polskie „Naj” (OTK PLN) oraz Pielgrzymią Odznakę Krajoznawczą (POK) „Śladami Jana Pawła II” i MOK PTTK „Śladami Św. Stanisława Biskupa Męczennika”.

Nasze cele

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego pragniemy dotrzeć zarówno do osób, które są lub były członkami naszego Koła, jak również do wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do naszego grona.

Dlatego staramy się zamieszczać tutaj zarówno podstawowe informacje o naszym Kole – jego historii i obecnej działalności, jak również opisy i relacje z organizowanych przez nas imprez turystycznych i krajoznawczych. Zamieszczone materiały dotyczą zarówno konkretnych imprez, jak również znaleźć tu można informacje bardziej ogólne na temat naszego środowiska i całego Towarzystwa.

Pragniemy odnowić stare kontakty oraz nawiązać nowe przyjaźnie. Kontakt z Kołem oraz uzyskanie dodatkowych informacji możliwy jest także telefonicznie, tradycyjną drogą korespondencyjną i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do korzystania z naszego serwisu.

Zarząd Koła PTTK nr 24 „MSW”

Odznaka na jubileusz 70-lecia PTTK

Odznaka

W związku z przypadającą w 2020 r. 70. rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanowiło Odznakę Jubileuszową „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”.

Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana przez wszystkich turystów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę przyznaje się za spełnienie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. wymogów regulaminowych pozwalających na uzyskanie dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jednostki terenowe Towarzystwa. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Więcej informacji tutaj.

System odznak PTTK

Na naszej stronie znalazło się również miejsce na zaprezentowanie systemu odznak PTTK (i nie tylko) opracowanego przez kol. Romana Henryka Orlicza.

Zgromadzenie regulaminów i wzorów odznak trwało ponad 30 lat! W miarę możliwości i posiadanej przez autora wiedzy zbiór jest nadal uzupełniany i aktualizowany. Niestety wciąż istnieje w nim wiele luk i braków.

Tą drogą pragniemy zaapelować do osób odwiedzających naszą stronę, aby pomogły w tej żmudnej, ale pożytecznej i przynoszącej ogromną satysfakcję pracy. Znasz odznakę, której tu nie ma, masz jej regulamin? Prześlij go koniecznie na adres: romi@o2.pl lub prezes@msw-pttk.org.pl.

Interesują nas regulaminy wszystkich odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych (tych aktualnych, archiwalnych – zawieszonych, wycofanych, lub już nie weryfikowanych oraz tych nowo ustanowionych i dopiero wprowadzanych). Jeżeli posiadasz odznakę, której wizerunku brak w regulaminie to prześlij nam jej skan, a umieścimy go na naszej stronie. Z góry serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy też ciekawi Twojej opinii na temat zdobywania odznak. Czy warto je zdobywać? My jesteśmy przekonani, że tak! A czy Ty zdobywasz odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze? Prosimy podziel się z nami swoją opinią na ten temat. Życzymy miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć podczas zdobywania odznak!

Odznaka „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939”

Odznaka

Z okazji 80. rocznicy „Bitwy nad Bzurą 1939” Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek 7. batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej we współdziałaniu z Oddziałem PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Komisją Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim ustanowiło Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”.

Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu będącym największą bitwą Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej podczas kampanii obronnej Polski w 1939 roku, upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w bitwie, przypomnienie postaci, miejsc, walk toczących się wzdłuż rzeki Bzury w okresie od 9 do 22 września 1939 r. oraz uczczenie pamięci wszystkich poległych we wrześniu i październiku 1939 r. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej informacji tutaj.

Odznaki innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji

Inne niż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stowarzyszenia, organizacje i instytucje ustanowiły własne odznaki krajoznawcze i turystyczne, często wzorując się przy opracowywaniu regulaminów na systemie odznak PTTK. Więcej informacji tutaj.

Zdobywanie odznak jest dobrym sposobem nabywania wiedzy oraz wyrabiania pewnych nawyków i umiejętności. Regulaminy odznak, zawierające liczne wymagania krajoznawcze, pozwalają na równoważenie w turystyce kwalifikowanej elementów sportowych i poznawczych.

Turysta krajoznawca nobilitowany posiadaniem odznaki staje się lepszym wybijającym nad przeciętność propagatorem szeroko rozumianej kultury turystycznej. Posiadacz odznaki bardziej niż inni dostrzega i ceni otaczające go środowisko, pojmując jednocześnie jego znaczenie istnienia i rozwoju człowieka. Dba więc o jego ochronę, zapobiega przejawom niszczenia.

Edward Jabłoński

Ciekawe miejsca

Pomysł i wykonanie – Leszek Zdrach z Krotoszyna.

Nowe regulaminy odznak PTTK na stronie

Dziecięca Odznaka „Przyjaciela Krakowa”

Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu

Dziecięca Odznaka Żeglarska PTTK „OPTYMISTEK”

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty”

JOTK „Bitwa Warszawska 1920-2020” (do zdobycia w latach 2019-21)

Krajoznawcza Odznaka Turystyczna PTTK „Poznańska Pyra”

Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza (nowelizacja 2020 r.)

Młodzieżowa Odznaka „Przyjaciela Krakowa”

Niedźwiedzia Odznaka Turystyczna (tymczasowy brak regulaminu)

Odznaka „100-lecie odzyskania niepodległości”

Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich

Odznaka „Korona Gór Europy”

Odznaka „Korona Kaczawska”

Odznaka „Mazowieckie kapliczki – 1920”

Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców

Odznaka „Sudecki Włóczykij” (nowelizacja 2019 r. – 3 stopnie)

Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Wałbrzyskiej”

Odznaka Turystyczna „Punkty widokowe Ziemi Wałbrzyskiej”

Odznaka Turystyczna „Szlak Zamków Piastowskich”

Odznaka Turystyczna „Żywiecka Korona Beskidów” (ŻKB)

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Polskie „Naj” (nowelizacja 2020 r.)

Odznaka „Wstęga Sudetów Polskich” (nowelizacja 2018 r. – 2 stopnie)

OJ „70 lat poznajemy Polskę z PTTK” (do zdobycia w 2021 r.)

OK 450-lecia Unii Lubelskiej

OK „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”

OK PTTK „Miłośnik Modernizmu”

OK PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”

OK „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce”

OK „Szlakiem Pomników Historii Polski”

OK „Szlakiem Pomników Historii w Polsce”

OK „Śladami Królewny Anny Wazówny”

OK „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”

OK „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”

OO „60 lat OM PTTK w Warszawie” (do zdobycia w 2020 r.)

OTK „100-lecie Powstań Śląskich”

OTK „Młody Turysta Bydgoszczy” (nowelizacja 2019 r.)

OTK „Poznaj Bazyliki w Polsce” (nowelizacja 2020 r. – 8 stopni)

OTK PTTK „Śląska Piątka”

OTK „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”

OTK „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz”

OTK „Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Pamiątkowa OT „100. rocznica urodzin Karola Wojtyły” (do zdobycia w 2020 r.)

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc

ROK PTTK „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów"

ROK PTTK „Sudecki Gwarek Waloński"

ROK „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego”

ROKT PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy” (nowelizacja 2012 r. – 3 stopnie)

ROK „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej”

ROK „Znam Ziemię Legnicką”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Józef Święcicki”

ROK „Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”

ROTKol. „Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego”

ROT Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

ROTK „Szlakiem Walk nad Bzurą 1939”

ROTK „Wzdłuż Granic Województwa Lubuskiego”

Odznaki innych organizacji

Odznaka

W 2019 r. Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” ustanowiło Radzyńską Odznakę Turystyczną.

Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych. Odznakę mogą zdobywać turyści w dowolnym wieku, bez względu na narodowość. Warunkiem zdobycia Odznaki jest przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego opisanego w przewodniku Roberta Mazurka Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim. Potwierdzeniem zwiedzenia każdego z obiektów jest odcisk specjalnie przygotowanej pieczęci. Odznaka jest jednostopniowa. Więcej informacji tutaj.

Odznaka

W 2019 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił Odznakę „Korona Europy”. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania gór europejskich podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma sześć kategorii: popularną, brązową, srebrną, małą złotą, dużą złotą i diamentową. Więcej informacji tutaj.

Odznaka

W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił Odznakę „Korona Polski”, związaną ze zdobywaniem najwyższych szczytów i wzgórz każdego z 16. województw Polski. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania piękna Polski w ramach poszczególnych województw oraz inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Więcej informacji tutaj.

Projekty prywatne

Odznaka

W 2019 r. Dorota i Marek Szala wdrożyli Projekt „Moja Korona Europy”, polegający na zdobyciu najwyższych szczytów 47. państw europejskich, w granicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną. Po zaewidencjonowaniu zdobytych szczytów w książeczce „Moja Korona Europy”, można ubiegać się o przyznanie Odznaki „Korona Europy”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Więcej informacji tutaj.

Odznaka

Odznaka Turystyczna „Krzyż na górskim szlaku” to projekt Łukasza Kornatki, mający na celu popularyzację turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Autor zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, srebrny, złoty i złoty z brylantem. Więcej informacji tutaj.

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy”

Odznaka

Osternothafen to bajkowe osiedle, które niczym mityczna Atlantyda zniknęło z mapy Świnoujścia. Było małą malowniczą wioską, która wyrosła na wschodnim brzegu Świny. Znana była już w połowie XIX w. Jak opowiadają muzealnicy z Muzeum Obrony Wybrzeża, ulokowana pośród wiekowego sosnowego lasu urzekała swoim pięknem, ciszą i spokojem; czyli wszystkim tym, czego poszukiwali mieszkańcy dużych miast wypoczywający nad Bałtykiem.

Te piękne osiedle, które aż do 1938 r. cieszyło się niezależnością od Świnoujścia, po wojnie otrzymało nową nazwę – Chorzelin. Nie przetrwało próby czasu – zniknęło z powierzchni ziemi w latach 70. XX w. Chorzelin to prawdziwa Świnoujska Atlantyda – opowiada Marcin Ossowski z Fortu Gerharda. Zniknął z powierzchni ziemi razem z całym magicznym światem, który go otaczał i tworzył. Z wyjątkową przyrodą, ludźmi, którzy przeniesieni do nowych blokowisk szybko zapomnieli o idylli, jaką stracili. Aby Chorzelin przywrócić pamięci pasjonaci jego historii wymyśli odznakę, która ma popularyzować historię tego miejsca i obiekty, które po nim pozostały. Więcej informacji tutaj.

Niestety obecnie nie posiadamy regulaminu tej odznaki. Osoby, które mogłyby pomóc w zdobyciu regulaminu prosimy o kontakt pod nr tel. 501 094 576, lub pod adresem e-mail: romi@o2.pl.

Nowe regulaminy innych odznak na stronie

Akcja paszportowa i Odznaka „Miejski Szlak Turystyczny w Nysie”

Gorczańsko-Beskidzka Odznaka „Zdobywca 4 wież”

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International”

Odznaka „Bacówki”

Odznaka „Korona Alp” (KZKE)

Odznaka „Korona Europy” (KZKE)

Odznaka „Korona Europy” (Projekt „Moja Korona Europy”)

Odznaka „Korona Gór Dynarskich” (KZKE)

Odznaka „Korona Górskich Łańcuchów Europy” (KZKE)

Odznaka „Korona Gór Słowacji”

Odznaka „Korona Karpat” (KZKE)

Odznaka „Korona Pienin” (KZKE)

Odznaka „Korona Polski” (KZKE)

Odznaka „Korona Unii Europejskiej” (KZKE)

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce”

Odznaka Krajoznawcza „Twierdza Nysa”

Odznaka „Miłośnik rzeki Skawy”

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy” (tymczasowy brak regulaminu)

Odznaka „Szlakiem Dookoła Lubina”

Odznaka Turystyczna „Bieszczadzkie Tysięczniki”

Odznaka Turystyczna „Krzyż na górskim szlaku” (nowelizacja 2019 r. – 4 stopnie)

Odznaka Turystyczna „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”

Odznaka Turystyczna „Znam Gminę Pleśna”

Odznaka „Zdobywca Korony Wrocławia”

Odznaka „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii” (nowelizacja 2018 r. – 6 stopni)

Odznaki Klubu Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej

OTK „Szlakami Pomorza Zachodniego” (zastąpiła OTK „Wyprawy z Wikingiem…”)

OTK „Wyprawy z Wikingiem w Nieznane”…

OT Szlaku Polski Walczącej na terenie pow. legionowskiego

OT „Wieże widokowe gór i pogórzy” (dodano nowe stopnie i obiekty z Czech)

Radzyńska Odznaka Turystyczna

Projekt, wykonanie i webmastering
Roman Henryk Orlicz Koło PTTK nr 24 „MSW”
Zawartość serwisu dostępna na licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL