Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Pirenejów” związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Pirenejów, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a także wędrowaniem szlakami (punkt 9. Regulaminu), przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Pirenejów, znajdujących się na terenie trzech państw (Korona Pirenejów I) oraz szlaków, głównie trzech długodystansowych (Korona Pirenejów II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką „Korona Pirenejów”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Pirenejów” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Pirenejów I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),

  2. Korona Pirenejów II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),

  3. podwójna Korona Pirenejów (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:

  1. Korona Pirenejów I:

   • brązowa – dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 4),

   • mała złota – kolejne 2 szczyty (razem 6),

   • duża złota – komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8);

  2. Korona Pirenejów II (przejście szlakami):

   • brązowa – łącznie 3 dni wędrówki lub 40 km dowolnym szlakiem (pkt. 9a lub 9b),

   • srebrna – kolejne: 3 dni/40 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a lub 9b) + 2 dni/30km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem 5 dni/70 km (łącznie z brązową – 8 dni/110 km),

   • mała złota – kolejne: 2 dni/30 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a lub 9b) + 3 dni/40 km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem 5 dni/70 km (łącznie z brązową i srebrną – 13 dni/180 km),

   • duża złota – kolejne 5 dni/70 km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem 18 dni/250 km;

  3. podwójna Korona Pirenejów (KPn I + KPn II):

   • platynowa – za zdobycie odznak dużych złotych „Korona Pirenejów I” i „Korona Pirenejów II” łącznie.

 6. Zdobywanie poszczególnych stopni Odznaki „Korona Pirenejów” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki „Korona Pirenejów” i Odznaki „Korona Pirenejów”.

 8. Wykaz szczytów – Odznaka „Korona Pirenejów I”:

  1. Bisaurín 2670 m n.p.m. Pireneje Zachodnie, Hiszpania,

  2. Pic du Midi de Bigorre 2877 m n.p.m. Pireneje Centralne, Francja,

  3. Pic de Coma Pedrosa 2942 m n.p.m. Pireneje Wschodnie, Andora,

  4. Pica d'Estats 3140 m n.p.m. Pireneje Wschodnie, Hiszpania/Francja,

  5. Vignemale 3298 m n.p.m. Pireneje Centralne, Francja (Hiszpania),

  6. Pico de la Maladeta 3309 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,

  7. Monte Perdido 3355 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,

  8. Pico Posets 3375 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,

  9. Pico de Aneto 3404 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania.

 9. Wykaz szlaków – Odznaka „Korona Pirenejów II” („pirenejskie szlaki”):

  1. obowiązkowe – główne (do wyboru):

   1. Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP),

   2. Grande Randonnée 10 (GR10),

   3. Gran Recorrido 11 (GR11).

  2. uzupełniające – dowolne: dopuszcza się pirenejskie trasy inne niż wymienione w pkt. 9a (zaproponowane przez turystów, np. „Droga św. Jakuba”).

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów lub przebytych tras.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 4. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Pirenejów” jest wypełniona książeczka „Korona Pirenejów” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 5. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 6. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl