Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego, zwana w skrócie OPOS jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Starostę Wieruszowskiego w celu zachęcenia do aktywności fizycznej i dbałości o własne zdrowie poprzez indywidualne lub grupowe uprawianie marszów, biegów, jazdy rowerowej i narciarskiej na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku oraz promocji produktu turystycznego powiatu wieruszowskiego „Powiat Wieruszowski z mapą i kompasem".

 2. Odznakę może zdobywać każdy, kto spełni wymagania niniejszego regulaminu.

 3. W jednym roku kalendarzowym, od 1 stycznia do 31 grudnia, można zdobyć odznakę jednego stopnia.

 4. Odznaka jest ustanowiona w pięciu stopniach:

  • brązowym,

  • srebrnym,

  • złotym,

  • diamentowym,

  • za wytrwałość.

 5. Warunki zdobywania odznaki:

  1. odznaka w stopniu brązowym – wymagane jest zaliczenie w roku kalendarzowym minimum 30 punktów jednej z tras wymienionych w punkcie 6 regulaminu. Zaliczenie polega na przejściu i odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych oznaczonych na mapie oraz potwierdzenie ich odnalezienia w odpowiedniej rubryce na karcie startowej poprzez odbicie kodu z perforatora. Punkty kontrolne wszystkich tras oznaczone są na mapie i w terenie numerami od 31 do 65,

  2. odznaka w stopniu srebrnym – wymagane jest zaliczenie w roku kalendarzowym na odrębnych kartach startowych dwóch kolejnych tras wymienionych w punkcie 6 regulaminu,

  3. odznaka w stopniu złotym – wymagane jest zaliczenie w roku kalendarzowym na odrębnych kartach startowych trzech kolejnych tras wymienionych w punkcie 6 regulaminu,

  4. odznaka w stopniu diamentowym – wymagane jest zaliczenie w roku kalendarzowym na odrębnych kartach startowych czterech kolejnych tras wymienionych w punkcie 6 regulaminu,

  5. odznaka za wytrwałość – wymagane jest zaliczenie w ciągu trzech lat kalendarzowych na odrębnych kartach startowych wszystkich dziesięciu tras wymienionych w punkcie 6 regulaminu, pod warunkiem wcześniejszego zdobycia odznaki w stopniu diamentowym.

 6. Trasy na których usytuowane są punkty kontrolne:

  • Trasa „Czastary”,

  • Trasa „Lisie Jamy”,

  • Trasa „Galewice”,

  • Trasa „Gola",

  • Trasa „Głaz”,

  • Trasa „Sokolski Las”,

  • Trasa „Szustry”,

  • Trasa „Pieczyska",

  • Trasa „U Maćka III”,

  • Trasa „Żdżarski Las".

 7. Podstawą do zdobycia odznaki jest starannie wypełniona wymagana na dany stopień liczba kart startowych z potwierdzeniem odnalezienia i odbicia minimum 30. kodów perforatora na każdej z nich.

 8. Wzór karty startowej:

  Karta startowa
 9. Mapy oraz karty startowe w wersji elektronicznej można pobierać ze strony internetowej powiatu wieruszowskiego – www.powiat-wieruszowski.pl/mapaifoto/mapa/ oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 98-420 Wieruszów.

 10. Weryfikacji kart startowych dokonuje Komisja Weryfikacyjna.

 11. Karty startowe, potwierdzające zaliczenie punktów kontrolnych należy osobiście lub przesyłką pocztową złożyć celem weryfikacji w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. (0-62) 781-33-78, pok. 77 lub Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów, tel. (0-62) 783-11-88.

 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Staroście Wieruszowskiemu.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Regulamin Odznaki Powiatowej Orienteeringu Sprawnościowego (OPOS)
obowiązujący w latach 2009-2018


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
tel. (0-62) 781-33-70
http://www.powiat-wieruszowski.pl
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl