Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu wraz z Klubem Turystyki Pieszej „Krwinka” w Poniatowej ustanawia Ogólnopolską Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce”. Celem odznaki jest poznawanie obiektów architektury romańskiej oraz ich historii. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.

 2. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 7 lat, z tym że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 3. Odznaka jest czterostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, konnych, motorowych, autokarowych, itp.), w stopniu:

  • popularnym,

  • brązowym,

  • srebrnym,

  • złotym.

 4. Odznaka zawiera następującą symbolikę:

  • kościół św. Idziego w Inowłodzu,

  • logo PTTK.

 5. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 7. Zdobycie odznaki polega na zwiedzeniu określonej ilości obiektów architektury romańskiej zawartych w załączniku.

Stopień odznaki

Ilość obiektów
do zwiedzania

Popularny

10

Brązowy

20

Srebrny

40

Złoty

60

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania odznaki w stopniu wyższym.

 2. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 3. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, adres oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątki, biletu wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

 4. Odznakę weryfikują i przyznają komisje weryfikacyjne oddziałów PTTK.

 5. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce” może być nadana za szczególne zasługi z pominięciem warunków regulaminu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez zarządy oddziałów PTTK.

 6. Dystrybucję odznaki prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, telefon kontaktowy: 725 713 611 – Jerzy Przepióra – v-ce prezes OW PTTK w Kołobrzegu. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.

 7. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do wyżej wymienionego oddziału PTTK i klubu turystyki.

 8. Na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu nr 1 z dnia 7.03.2020 r. powyższy regulamin wchodzi w życie i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Pomysłodawcą utworzenia odznaki był kol. Piotr Kowalski – Klub Turystyki Pieszej „Krwinka” w Poniatowej. Regulamin i wzór odznaki opracował kol. Jerzy Przepióra – Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Architektury Romańskiej w Polsce”

Lp.

Miejscowość

Nazwa obiektu

Rok budowy

Województwo dolnośląskie

1.

Bartniki-Niwnice

kościół filialny św. Jadwigi

po 1305 r.

2.

Biały Kościół

kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

1264 r.

3.

Brzeg Głogowski

kościół Bożego Ciała

XIII w.

4.

Głogów

Zamek Książąt Głogowskich, murowana wieża

XIII w.

5.

Głogów

kościół św. Piotra, fundamenty (ob. lapidarium), pomnik Jana Pawła II

XII w.

6.

Głogów

kolegiata Wniebowzięcia NMP, relikty dwóch kościołów (pod posadzką) i dwóch faz właściwej kolegiaty

XII w., 1 poł. XIII w.

7.

Głogów

kościół farny św. Mikołaja, relikty fazy romańskiej

1 poł. XIII w.

8.

Głogów

kościół romański, ob. gotycki pw. św. Marcina

pocz. XIII w.,
przebud. XV w.

9.

Gościszów

ruiny zamku

XIII w.

10.

Gościszów

kościół NMP i św. Jana Chrzciciela (ob. Matki Boskiej Częstochowskiej)

fragm. z 1 poł. XIII w.

11.

Henryków

opactwo Cystersów

ok. 1270 r.

12.

Jerzmanki

kościół św. Franciszka z Asyżu

XIII w.

13.

Kiełczyn

kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

relikty z XIII w.

14.

Kondratów

kościół filialny św. Jerzego

pocz. XIV w.

15.

Kościelniki Średnie

mury późnoromańskiego kościoła NMP

1 poł. XIII w.

16.

Legnica

Zamek Piastowski, mury do 12 m, relikty kaplicy zamkowej

1 poł. XIII w.

17.

Legnica

katedra św. Apostołów Piotra i Pawła

pierwotnie 1208,
1333-1380 r.

18.

Lubiąż

opactwo cystersów, pobenedyktyński kościół św. Jakuba

1150 r.

19.

Lubiąż

kamienna piscyna w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP

 

20.

Lwówek Śląski

kościół joannitów pw. Wniebowzięcia NMP (fasada zachodnia)

1260-1270 r.

21.

Nowy Kościół

ruiny kościoła Najświętszej Marii Panny

XIII w.

22.

Pastuchów

kościół św. Barbary

poł. XIII w.

23.

Pielgrzymka

kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, portal

XIII w.

24.

Płóczki Górne

kościół filialny św. Bartłomieja

ok. 1241 r.

25.

Proszków

kościół św. Anny

pocz. XIV w.

26.

Raciborowice Górne

kościół św. Michała Archanioła

pocz. XIII w.

27.

Rokitnica

zamek

XIII/XIV w.

28.

Rokitnica

kościół św. Bartłomieja

XIII w.

29.

Sędziszowa

ruiny kościoła św. Katarzyny

XIII w.

30.

Sobótka

kamienny lew romański stojący obok kościoła św. Anny

 

31.

Sobótka

zamek w Górce (dawne opactwo augustianów)

XII-XIV w.

32.

Sokołowiec

kościół parafialny św. Jadwigi

ok. poł. XIII w.

33.

Stary Zamek

kościół parafialny św. Stanisława BM

2 poł. XIII w.

34.

Stolec

kościół pomocniczy Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny

koniec XIII w.

35.

Stronia

kościół Narodzenia NMP

ok. 1300 r.

36.

Strzelin

romańska rotunda św. Gotarda

XII w.

37.

Studniska Dolne

kościół filialny św. Anny

XIII w.

38.

Środa Śląska

kościół Najświętszej Marii Panny za murami

1220-1230 r.

39.

Środa Śląska

kościół św. Andrzeja, ściany zewnętrzne naw bocznych

XII w.

40.

Świerzawa

kościół św. Jana i św. Katarzyny

2 poł. XIII w.

41.

Święta Katarzyna

kościół obronny św. Katarzyny Aleksandryjskiej

poł. XIII w.

42.

Trójca

kościół parafialny św. Piotra i Pawła

poł. XIII w.

43.

Trzebnica

klasztor cystersek

1202 r.

44.

Tymowa

kościół Najświętszej Marii Panny

koniec XIII w.

45.

Tyniec nad Ślęzą

kościół św. Michała

ok. XIII w.

46.

Ujazd Górny

kościół św. Marcina

pocz. XIII w.

47.

Wądroże Wielkie

kościół Matki Bożej Różańcowej (pierwotnie św. Piotra i Pawła)

XIII w.

48.

Wierzbna

kościół Wniebowzięcia NMP

XIII w.

49.

Wleń

zamek (donżon, relikty kaplicy i budynku mieszkalnego) z fragm. murów

XII/XIII w.

50.

Wrocław

kościół św. Idziego

1 poł. XIII w.

51.

Wrocław

katedra św. Marii Magdaleny (ob. Kościoła Polskokatolickiego w RP), portal przeniesiony z rozebranego kościoła benedyktynów na Ołbinie

XIV w.,
1150-1175 r.

52.

Wrocław

archikatedra św. Jana Chrzciciela z reliktami

X-XII w.

53.

Wrocław

kościół augustianów NMP na Piasku, tympanon fundacyjny z pierwotnej romańskiej świątyni nad wejściem do zakrystii

po 1153 r.

54.

Wrocław

kościół zamkowy św. Marcina z reliktami zamku piastowskiego

XIII w.

55.

Zbylutów

kościół Najświętszej Marii Panny

XIII-XIV w.

56.

Złotoryja

kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dolne partie murów

1 poł. XIII w.

57.

Źródła

kościół obronny pw. Świętego Krzyża

1 poł. XIII w.

Województwo kujawsko-pomorskie

1.

Chalno

kościół (relikty)

XII w.

2.

Inowrocław

bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny

XII w.

3.

Kałdus

relikty nieukończonej bazyliki

XI w.

4.

Kościelec

kościół św. Małgorzaty

XII/XIII w.

5.

Kościelna Wieś

kościół św. Wawrzyńca (fragmenty)

przeł. XII/XIII w.

6.

Kruszwica

bazylika kolegiacka św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP

1120-1140 r.

7.

Mogilno

fragmenty pobenedyktyńskiego kościoła św. Jana Ewangelisty

1 poł. XI w.

8.

Strzelno

kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny

XII/XIII w.

9.

Strzelno

rotunda św. Prokopa

1133 r.

10.

Włocławek

bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

XI w.

Województwo lubelskie

1.

Chełm-Bieławin

relikty wieży

XI-XIII w.

2.

Lublin

wieża obronna, zwana donżonem

1243-1244 r.

3.

Podgórze

kościół Chrystusa Pana Zbawiciela, prezbiterium

XIII w.

4.

Stołpie

wieża

lata 80. XII i XIII w.

Województwo lubuskie

1.

Biedrzychowice Dolne

kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, zachowana półkolista apsyda, a w południowej ścianie nawy ostrołuczny portal kamienny

XIII w.

2.

Drągowina

kościół Wniebowstąpienia Pańskiego

XIII w.

3.

Drzeńsko

kościół Jezusa Miłosiernego

XIII w.

4.

Iława

kościół św. Andrzeja

XII w.

5.

Kowalów

kościół św. Piotra i Pawła

XIII w.

6.

Radówek

kościół MB Różańcowej (zamurowany półokrągły portal i trzy romańskie okna w tylnej ścianie prezbiterium symbolizujące Trójcę Świętą)

XIII w.

7.

Szprotawa-Iława

kościół św. Andrzeja

XII w.

8.

Stary Żagań

kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

XII w.

Województwo łódzkie

1.

Inowłódz

kościół św. Idziego

XI/XII w.

2.

Krzyworzeka

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

1264 r.

3.

Ruda

kościół św. Wojciecha

1142 r.

4.

Strońsko

kościół św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic

1 poł. XIII w.

5.

Sulejów

opactwo cystersów

XII/XIII w.

6.

Tum

archikolegiata NMP i św. Aleksego

XII w.

7.

Żarnów

kościół św. Mikołaja

koniec XII w.

Województwo małopolskie

1.

Czchów

romańska wieża zamkowa

koniec XIII w.

2.

Dziekanowice

romański lew z kościoła pw. NMP oraz relikty budowli

pocz. XIII w.

3.

Dziekanowice

sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny

XII/XIII w.

4.

Januszowice

dwór murowany z XVI w. z reliktami kaplicy cysterskiej

XII w.

5.

Kościelec

kościół św. Wojciecha

ok. 1230-1240 r.

6.

Kraków

bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, krypta św. Leonarda (relikty)

X/XI w.

7.

Kraków

Zamek Królewski na Wawelu (relikty)

koniec XIII w.

8.

Kraków

rotunda Najświętszej Marii Panny na Wawelu

X/XI w.

9.

Kraków

kościół św. Gereona na Wawelu (później kaplica św. Marii Egipcjanki)

XI w. (nieistniejący)

10.

Kraków

bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwana kościołem Mariackim (fundamenty kościoła gotyckiego)

pocz. XIII w.

11.

Kraków

kościół św. Wojciecha na Rynku Głównym

X-XII w.

12.

Kraków

kościół klasztorny klarysek pw. św. Andrzeja

1079-1098 r.

13.

Kraków

kościół Najświętszego Salwatora

X-XII w.

14.

Kraków (Mogiła)

opactwo cystersów z kościołem Wniebowzięcia NMP i św. Wacława

1222–1266 r.

15.

Kraków (Tyniec)

opactwo benedyktynów z kościołem św. Piotra i św. Pawła

XI w.

16.

Miechów

relikty pierwszego kościoła bożogrobców

1 poł. XIII w.

17.

Prandocin

kościół św. Jana Chrzciciela

XII w.

18.

Tropie

kościół parafialny pw. śś. pustelników Świerada i Benedykta

XI/XII w.

19.

Wysocice

kościół obronny pw. św. Mikołaja

XII/XIII w.

Województwo mazowieckie

1.

Błonie

kościół parafialny Świętej Trójcy

poł. XIII w.

2.

Chlewiska

kościół św. Stanisława BM

1121 r.

3.

Czersk

relikty kaplicy zamkowej

XIII w.

4.

Czerwińsk n/Wisłą

kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

XII w.

5.

Płock

bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, drzwi płockie (kopia, oryginał w Nowogrodzie Wielkim)

XII w.

6.

Płock

palatium i rotunda (eksponowane przy zamku)

X/XI w.

7.

Płock

kolegiata św. Michała (ob. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, tzw. „Małachowianka”) mury i fragm. filaru

ok. 1220 r.

8.

Rokicie

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

XIII w.

9.

Sieciechów

kościół Wniebowzięcia NMP (relikty fundamentów)

XII w.

Województwo opolskie

1.

Głuchołazy

kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

1250 r.

2.

Kałków

kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Jerzego

XIII w.

3.

Kępnica

kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, m.in. zachowane późnoromańskie polichromie w prezbiterium

1 poł. XIII w.

4.

Nysa

kościół św. Jakuba i św. Agnieszki, relikty kościoła

XIII w.

5.

Pakosławice

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

1221 r.

6.

Wierzbięcice

kościół św. Mikołaja

pocz. XIV w.

Województwo podkarpackie

1.

Przemyśl

preromańska rotunda, relikty na Wzgórzu Zamkowym

IX w.

2.

Przemyśl

preromańskie monasterium na Wzgórzu Zamkowym

IX w.

3.

Przemyśl

romańska bazylika trzynawowa na Wzgórzu Zamkowym

X w.

4.

Przemyśl

palatium książęce

X w.

Województwo pomorskie

1.

Gdańsk

romańskie piwnice pod dawnym klasztorem dominikanów

XIII w.

2.

Gdańsk

fundamenty kościoła św. Mikołaja pod Halą Targową

XIII w.

3.

Gdańsk-Oliwa

romańskie przejście do oratorium za nagrobkiem Georga von Hülsena, przebudowane opactwo cystersów

XII/XIII w.

Województwo śląskie

1.

Cieszyn

rotunda św. Mikołaja

XI w.

2.

Giebło

kościół św. Jakuba Apostoła (fragmenty)

1 poł. XIII w.

3.

Siewierz

kościół św. Jana Chrzciciela

1140 r.

4.

Wojkowice Kościelne

kościół św. Marcina i św. Doroty

1200-1229 r.

Województwo świętokrzyskie

1.

Goźlice

kościół parafialny Wniebowzięcia NMP

1 poł. XIII w.

2.

Grzegorzowice

kościół św. Jana Chrzciciela, prezbiterium

XIII w.

3.

Imielno

kościół św. Mikołaja

1 poł. XIII w.

4.

Jędrzejów

archiopactwo cystersów z kościołem bł. Wincentego Kadłubka

1140 r.

5.

Kije

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

2 poł. XII w.

6.

Końskie

kolegiata św. Mikołaja

1 poł. XIII w.

7.

Koprzywnica

pocysterski kościół św. Floriana

1207-1240 r.

8.

Mieronice

kościół św. Jakuba Starszego

2 poł. XIII w.

9.

Mokrsko Dolne

kościół Wniebowzięcia NMP

poł. XIII w.

10.

Opatów

kolegiata św. Marcina

XII w.

11.

Samborzec

kościół Świętej Trójcy

poł. XIII w.

12.

Sandomierz

kościół dominikański św. Jakuba

1226 r.

13.

Skalbmierz

kościół św. Jana Chrzciciela

XII/XIII w.

14.

Sulisławice

kościół Narodzenia NMP

XIII w.

15.

Święty Krzyż

opactwo benedyktyńskie z bazyliką Trójcy Świętej

XI w.

16.

Tarczek

kościół św. Idziego

1 poł. XIII w.

17.

Wąchock

zespół klasztorny cystersów z romańskim kapitularzem

XII w.

18.

Wąchock

kościół klasztorny Najświętszej Marii Panny i św. Floriana

XIII w.

19.

Wiślica

kolegiata z reliktami dwóch kościołów romańskich

XII i XIII w.

20.

Wiślica

płyta wiślicka

1174 r.

21.

Wiślica

kościół św. Mikołaja wraz z kaplicą grobową

X i XI w.

22.

Wiślica

zabudowa palatialna wraz z rotundą

XI w.

23.

Wiślica

misa chrzcielna

880 r.

24.

Włostów

kościół św. Jana Chrzciciela

XIII/XIV w.

25.

Zagość

kościół joannitów pw. św. Jana Chrzciciela

XII w.

26.

Zawichost

kościół św. Jana Chrzciciela

2 poł. XIII w.

27.

Zawichost

pozostałości kaplicy św. Maurycego

XI w.

28.

Zawichost

kościół Świętej Trójcy

XIII w.

Województwo wielkopolskie

1.

Czerwona Wieś

kościół św. Idziego (fragmenty)

1 poł. XIII w.

2.

Giecz

kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja (fundamenty)

1 poł. XI w.

3.

Giecz

palatium książęce (fundamenty)

1 poł. XI w.

4.

Gniezno

kościół św. Jerzego

XII w.

5.

Gniezno

bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

relikty z IX/X w.

6.

Kalisz

relikty wieży

XIII w.

7.

Kalisz

fundamenty kolegiaty św. Pawła Apostoła

XIII w.

8.

Kazimierz Biskupi

kościół św. Marcina (fragmenty)

XII w.

9.

Konin

romański słup przydrożny z pogańskiego obelisku

 

10.

Kościelec Kaliski

kościół św. Wojciecha

1 poł. XII w.

11.

Kościelec Kolski

kościół św. Andrzeja Apostoła

1 poł. XII w.

12.

Kotłów

kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

2 poł. XII w.

13.

Krobia

kaplica św. Idziego

1102-1108 r.

14.

Licheń

romański krzyż z piaskowca w kapliczce

1151 r.

15.

Lubiń

opactwo benedyktynów z kościołem pw. Narodzenia NMP

1076 r.

16.

Łekno

rotunda św. Piotra

relikty X/XI w.

17.

Objezierze

kościół św. Bartłomieja

1 poł. XIII w.

18.

Ostrów Lednicki

palatium połączone z kaplicą

X w.

19.

Ostrów Lednicki

kościół z prezbiterium, baseny chrzcielne

X w.

20.

Poznań

kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami

XI-XIII w.

21.

Poznań

bazylika archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła (fragmenty w podziemiu)

X-XI w.

22.

Poznań

relikty palatium przy kościele Najświętszej Marii Panny

X w.

23.

Rąbiń

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

XIII w.

24.

Stare Miasto

romański słup przydrożny z pogańskiego obelisku

 

25.

Stare Miasto

kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

XIII w.

26.

Trzemeszno

opactwo benedyktynów z bazyliką Wniebowzięcia NMP

X/XI w.

27.

Tulce

kościół Narodzenia NMP

XIII w.

Województwo zachodniopomorskie

1.

Banie

kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

2 poł. XIII w.

2.

Będargowo

kościół NMP Wspomożenia Wiernych, zatarty charakter romański, odsłonięty jeden portal

XIII w.

3.

Chwarszczany

kościół św. Stanisława Kostki, pierwotnie templariuszy pw. św. Jana Ewangelisty, dolne partie fasady zachodniej z portalem

XIII w.

4.

Gardno

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

1 poł. XIII w.

5.

Góralice

kościół św. Stanisława BM (przebudowany)

XIII w.

6.

Kamień Pomorski

konkatedra NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna bpa

XII-XV w.

7.

Kołbacz

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w opactwie cystersów

XII/XIII w.

8.

Lubin nad Świną

fundamenty kościoła romańskiego

1124 r.

9.

Mętno

kościół filialny Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

2 poł. XIII w.

10.

Moryń

kościół Świętego Ducha

XIII w.

11.

Piaseczno

kościół Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

XIII w.

12.

Rurka

kaplica templariuszy, później gorzelnia, ob. magazyn

1 poł. XIII w.

13.

Swobnica

zamek joannitów

XIII w.

14.

Swobnica

kościół św. Kazimierza

1234-1250 r.

Razem 200 obiektów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel. (+48) 261 222 489
tel./fax (+48) 261 222 488
e-mail: majolkg@o2.pl