Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Ścieżka Stara” ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach.

 2. Odznaka ma na celu popularyzację dorobku technicznego Fabryki Samochodów Ciężarowych „STAR” w Starachowicach oraz poznanie powiatu i miasta Starachowice.

 3. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, zorganizowanych, jak też indywidualnych.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Odznaka jest odpłatna.

 7. Odznakę może zdobywać każdy turysta bez względu na wiek, który spełni warunki zawarte w dalszej części regulaminu.

 8. Weryfikację prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Kwalifikowanej przy Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach, al. Armii Krajowej 1.

 9. Podstawą do pozytywnej weryfikacji są zdjęcia ubiegającego się o odznakę na tle każdego samochodu „STAR” znajdującego się na ścieżce oraz odwiedzenie ekspozycji poświęconej FSC w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 10. Wykaz obiektów:

  • Star 200 – przy al. Niepodległości i ul. ks. gard. Stefana Wyszyńskiego,

  • Star 660 – przy ul. Radomskiej, obok Urzędu Miejskiego,

  • Star 1142 – skrzyżowanie ul. Kieleckiej i ul. Radomskiej,

  • Star 28 – obok Centrum Handlowego Galarda,

  • Star 25 – na skwerze Edmunda Massalskiego przy ul. Ostrowieckiej,

  • Star 266 – ul. Radomska (przy rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego),

  • Star A 66 Żuraw – przy ul. Iglastej,

  • Star 660 MZ – skrzyżowanie ul. Iłżeckiej z Krańcową,

  • Star 660 – rondo „Solidarności”,

  • zdjęcie na tle ekspozycji poświęconej FSC w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

 11. Liczba obiektów może się zmieniać – zaliczana będzie ilość „Starów” w dniu weryfikacji.

 12. Możliwe jest wydanie odznak kolekcjonerskich związanych z rocznicami poszczególnych modeli. Ubieganie się o taką odznakę jest możliwe tylko po udowodnieniu posiadania odznaki podstawowej.

 13. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalenie i rozpowszechnianie przez Oddział, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach.

 15. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach Nr 1/06/2023 z dnia 20.06.2023 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach
al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice
tel./fax (41) 275-52-44
mobile: (+48) 780 285 265
http://www.starachowice.pttk.pl
e-mail: poczta@starachowice.pttk.pl