OdznakaMuzea morskie odgrywają ważną rolę w procesie ochrony dziedzictwa kultury morskiej. Uczestnicząc w międzynarodowych programach, a zwłaszcza w regularnie odbywających się spotkaniach w ramach Bałtyckich Konferencji Dziedzictwa Kultury Morskiej, muzea morskie tego regionu pomagają zachować i rozwinąć wspólne dziedzictwo kultury morskiej poprzez udostępnianie wiedzy o tym dziedzictwie i zalecając metody zarządzania nim.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów, przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu dla turystów muzeów morskich tego regionu – jest projekt Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”.

§ 1

W projekcie „Bliza International” uczestniczą następujące muzea morskie:

§ 2

Organizatorem projektu Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

§ 3

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International” zostanie przyznana każdemu turyście, który przedstawi udokumentowane dowody odwiedzenia wszystkich czterech muzeów.

§ 4

Pobyt w każdym muzeum należy potwierdzić stemplem muzeum (jest to tak zwana „wiza odwiedzającego”) wbitym w Paszport Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”, a w razie braku tego stempla, do Paszportu dołączyć należy bilet wstępu do muzeum.

§ 5

Paszport Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” uzyskać można w każdym z czterech wyżej wymienionych muzeów i w Towarzystwie Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

§ 6

Po uzyskaniu stempli czterech muzeów lub biletów wstępu do tych muzeów, turysta powinien wypełnić załączony w Paszporcie Wniosek o przyznanie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”.

§ 7

Paszport z wypełnionym Wnioskiem o przyznanie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” powinien zostać wysłany do Kapituły tej Odznaki działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (adres Towarzystwa umieszczony jest na odwrocie Paszportu).

Wniosek o przyznanie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”: Uprzejmie proszę o przyznanie mi Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”, imię i nazwisko, kraj, adres zwrotny.

§ 8

Każdy turysta upoważniony będzie do wolnego wstępu do czwartego muzeum, o ile będzie się legitymował Paszportem, w którym wbite będą stemple trzech pozostałych muzeów.

§ 9

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International” przyznawana będzie przez Międzynarodową Kapitułę składającą się z przedstawicieli muzeów uczestniczących w tym projekcie oraz przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Kapituła obradować będzie dwa razy w roku. Postanowienia Kapituły są ostateczne.

§ 10

Po przyznaniu przez Kapitułę Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” zostanie ona przesłana beneficjentowi, wraz z odpowiednią legitymacją, na wskazany przez niego adres.

§ 11

Regulamin niniejszy dostępny jest w następujących miejscach:

Uwaga! Oprócz odznaki turysta otrzymuje dodatkowy przywilej, polegający na tym, że po odwiedzeniu trzech muzeów morskich biorących udział w projekcie i uzyskaniu w nich poświadczeń pobytu w postaci stempli – przysługiwać mu będzie bezpłatny wstęp do czwartego muzeum.

Paszport


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Przyjaciół Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku
ul. Ołowianka 9/13, 80-751 Gdańsk
tel. (58) 301-86-11 (-12), w. 391, 418
http://www.tpnmm.pl
e-mail: sekretariat@tpnmm.pl