Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza „Śladami Alfreda Olszewskiego” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest upamiętnienie i pielęgnowanie pamięci o Alfredzie Olszewskim (1859-1909), pruskim szlachcicu polskiego pochodzenia, który repolonizował się pod wpływem twórczości Henryka Sienkiewicza.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznaka może być przyznana honorowo za zasługi na polu popularyzacji osoby Alfreda Olszewskiego.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 6. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie obiektów z załączonego wykazu.

 7. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia. Dopuszcza się wszelkie elektroniczne wersje kroniki.

 8. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 9. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń przedstawia kronikę do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy, tel. 697 493 291.

 11. Regulamin odznaki został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/XII/2021 z dnia 20.12.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r.

Pomysłodawca odznaki, autor regulaminu – Marek Rabski.

Konsultacje merytoryczne – Edward Wiśniewski.

Wykaz obiektów

 1. Legnica – Muzeum Miedzi, gmach główny przy ul. Partyzantów 3, pamiątki związane z Alfredem Olszewskim.

 2. Legnica – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, do dawnej szkoły rolniczej uczęszczały wnukowie Olszewskiego.

 3. Legnica – ulica Alfreda Olszewskiego.

 4. Kościelec, gm. Krotoszyce – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i tablica z brązowym medalem (proj. Edward Haupt, Poznań) Alfreda Olszewskiego ufundowana przez Ignacego Mosia z Poznania.

 5. Kościelec – grobowiec Olszewskich na cmentarzu przykościelnym.

 6. Kościelec – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.

 7. Warmątowice Sienkiewiczowskie, gm. Krotoszyce – tablica pamiątkowa poświęcona Alfredowi Olszewskiemu umieszczona w murze przed pałacem.

 8. Warmątowice Sienkiewiczowskie – pałac, dawna siedziba rodu Olszewskich (obecnie własność rodziny Rabkowskich).

 9. Chełmiec, gm. Męcinka – relikty dawnej siedziba rodu Czettritz, zachowany park. W 1942 r. Gotthadt von Czettritz und Neuhaus zawarł związek małżeński z Gabrielą, córką Dragi i Heinricha von Zedlitz und Neukirch.

 10. Nowy Kościół, gm. Świerzawa – kościół pw. Matki Bożej Różańcowej (dawniej ewangelicki). Gniazdo rodowe Zedlitzów (pałac nie zachował się), pochodził stąd mąż Dragi (córki Alfreda Olszewskiego).

 11. Świerzawa – kościół pw. św. Jana i św. Katarzyny.

 12. Gozdno, gm. Świerzawa – pozostałości dawnego folwarku, własność von Zedlitzów z Nowego Kościoła. Baron Wilhelm von Zedlitz und Neukirch sprawował opiekę nad młodą Gabrielą – żoną Alfreda Olszewskiego.

 13. Gozdno – wieża widokowa na Zawadnej.

 14. Wojcieszów Dolny – w pałacu przy ul. Bolesława Chrobrego 251 urodziła się Gabriela, żona Alfreda Olszewskiego (obecnie własność prywatna Edwarda Sikory).

 15. Wojcieszów Dolny – kościół protestancki (częściowo ruina) obok pałacu, miejsce ślubu Alfreda Olszewskiego z Gabrielą.

 16. Wojcieszów Górny – pałac „Miłek”, ul. Miedziana 1, miejsce częstych odwiedzin Alfreda Olszewskiego, mówiono tu po polsku, słuchano muzyki Fryderyka Chopina (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec).

 17. Wojcieszów Górny – grobowiec rodziny Busse wykuty w skale na stoku góry Miłek, niedaleko pałacu, miejsce spoczynku właścicieli pałacu.

 18. Jelenia Góra, Cieplice Śląskie-Zdrój – w willi przy ul. Mieszka I nr 19 mieszkał Oskar Olszewski – ojciec Alfreda Olszewskiego.

Rodzina Olszewskich pochodziła z Podlasia. Na początku XIX w. osiedlili się na pruskim Śląsku, nabyli majątek w Warmątowicach koło Legnicy. Potomek rodu – Alfred Olszewski (1859-1909) oderwany od polskości, pod wpływem dzieł Henryka Sienkiewicza wrócił do wiary i narodowości przodków. W swoim sensacyjnym testamencie dziedziczenie majątku przez dzieci uzależnił od przejścia przez nich na polskość, w przeciwnym razie miał on przejść na rzecz Henryka Sienkiewicza. Ten jednak zrzekł się majątku nie chcąc wydziedziczać dzieci Alfreda Olszewskiego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.infolegnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl