Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Alp” związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Alp, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Alp, znajdujących się na terenie dziewięciu państw alpejskich (Alpy I) oraz dziewięciu tras wokół wybitnych szczytów alpejskich (Alpy II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Alp”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Alp” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Alp I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),

  2. Korona Alp II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),

  3. podwójna Korona Alp (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:

  1. Korona Alp I:

   • brązowa – dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 4),

   • mała złota – kolejne 2 szczyty (razem 6),

   • duża złota – komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8);

  2. Korona Alp II:

   • brązowa – dowolna trasa wokół 1 alpejskiego szczytu: z wykazu (pkt. 9) lub zaproponowana przez turystę,

   • srebrna – kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:

    • jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9 a),

    • jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9 b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę – pkt. 9 c (razem 3),

   • mała złota – kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:

    • jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9 a),

    • jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9 b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę – pkt. 9 c (razem 5),

   • duża złota – kolejne 4 trasy wokół szczytów: pozostałych obowiązkowych (pkt. 9 a) oraz jako uzupełnienie: szczytów z wykazu (pkt. 9 b) lub dowolnych – zaproponowanych przez turystę pkt. 9 c (razem 9);

  3. podwójna Korona Alp (KA I + KA II):

   • platynowa – za zdobycie odznak dużych złotych „Korony Alp I” i „Korony Alp II” łącznie.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Alp” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Alp” i Odznaki „Korona Alp”.

 8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami” – Odznaka „Korona Alp I” (najwyższy szczyt w państwie alpejskim):

  1. Chemin des Révoires 161 m n.p.m. – Alpy Nadmorskie, Monako,

  2. Írott-kő 883 m n.p.m. – Kőszeg, Węgry,

  3. Vorder Grauspitz 2599 m n.p.m. – Rätikon, Liechtenstein,

  4. Triglav 2864 m n.p.m. – Alpy Julijskie, Słowenia,

  5. Zugspitze 2962 m n.p.m. – Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Niemcy,

  6. Großglockner 3798 m n.p.m. – Wysokie Taury, Austria,

  7. Dufourspitze 4634 m n.p.m. – Alpy Pennińskie, Szwajcaria,

  8. Monte Bianco di Courmayeur 4748 m n.p.m. – Alpy Graickie, Włochy,

  9. Mont Blanc 4810 m n.p.m. – Alpy Graickie, Francja.

 9. Wykaz szczytów – Odznaka „Korona Alp II” (trasy wokół wybitnych alpejskich szczytów):

  1. obowiązkowe – główne szczyty do obejścia:

   1. Triglav 2864 m n.p.m. – Alpy Julijskie, Słowenia,

   2. Zugspitze 2962 m n.p.m. – Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Niemcy / Austria,

   3. Großglockner 3798 m n.p.m. – Wysokie Taury, Austria,

   4. Matterhorn 4478 m n.p.m. – Alpy Pennińskie, Szwajcaria / Włochy,

   5. Mont Blanc 4810 m n.p.m. – Alpy Graickie, Francja / Włochy / Szwajcaria;

  2. proponowane uzupełniające szczyty do obejścia:

   1. Watzmann 2713 m n.p.m. – Alpy Bawarskie, Niemcy,

   2. Dachstein 2995 m n.p.m. – Alpy Salzburskie, Austria,

   3. Piz Bernina 4049 m n.p.m. – Alpy Retyckie, Szwajcaria / Włochy,

   4. Monte Rosa 4634 m n.p.m. – Alpy Pennińskie, Szwajcaria / Włochy;

  3. dowolne uzupełniające szczyty do obejścia: zaprojektowane przez turystów trasy, wokół alpejskich szczytów innych niż wymienione w pkt. a) i b).

 10. Warunkiem zaliczenia trasy do odpowiedniej kategorii Odznaki „Korona Alp II” jest pokonanie o własnych siłach znaczącego odcinka tej trasy.

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów lub przebytych tras.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 4. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Alp” jest wypełniona Książeczka „Korona Alp” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 5. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 6. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl