Odznaka    Odznaka    Odznaka
Odznaka    Odznaka    Odznaka   1. Z dniem 3 kwietnia 2021 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Rychlebów – Gór Złotych” związana z poznawaniem pasma Gór Złotych poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Gór Złotych oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Złotych (Rychlebów) poprzez zdobywanie szczytów – (Korona Rychlebów – Gór Złotych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Rychlebów – Gór Złotych II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Rychlebów – Gór Złotych”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Rychlebów – Gór Złotych” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Rychlebów – Gór Złotych I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  2. Korona Rychlebów – Gór Złotych II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  3. podwójna Korona Rychlebów – Gór Złotych (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:

  1. Korona Rychlebów – Gór Złotych I (wejście na szczyt):

   • popularna – dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),

   • brązowa – kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),

   • srebrna – kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),

   • złota – kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet- 24);

  2. Korona Rychlebów – Gór Złotych II (przejście trasy):

   • popularna – 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • brązowa – 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • srebrna – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • złota – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).

  3. Uwaga! W ramach kolejnych stopni „Korona Rychlebów – Gór Złotych II”, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km lub czas przejścia min. 2 h.

  1. podwójna Korona Rychlebów – Gór Złotych (KR-GZ I + KR-GZ II):

   • platynowa – honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Rychlebów – Gór Złotych I” i „Korony Rychlebów – Gór Złotych II” łącznie.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Rychlebów – Gór Złotych” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Rychlebów – Gór Złotych” i Odznaki „Korona Rychlebów – Gór Złotych”.

 8. Wykaz szczytów Korona Rychlebów – Gór Złotych I (KR-GZ I – wybrane szczyty w paśmie Gór Złotych):

  1. Smrk 1127 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  2. Travna hora 1125 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  3. Postawna 1117 m n.p.m.

  4. Brusek (Brousek) 1116 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  5. Smrek Trójkrajny 1116 m n.p.m.

  6. Rudawiec (Polská hora) 1112 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy

  7. Czernica 1083 m n.p.m.

  8. Orlik 1068 m n.p.m.

  9. Trnová hora 1060 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  10. Rude Krzyże (Kunčický hřbet) 1053 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy

  11. Lví hora 1040 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  12. Studniční vrch 992 m n.p.m. Sokolský hřbet

  13. Kowadło (Kovadlina) 989 m n.p.m. Petříkovská hornatina

  14. Špičak 957 m n.p.m. Nýznerovská hornatina

  15. Czartowiec 944 m n.p.m.

  16. Pasieczna 928 m n.p.m.

  17. Borówkowa (Borůvková hora) 900 m n.p.m. Hřibovská hornatina

  18. Jawornik Wielki 872 m n.p.m.

  19. Bukowa Kopa 851 m n.p.m.

  20. Czernik (Černý vrch) 832 m n.p.m. Hřibovská hornatina

  21. Karpiak 782 m n.p.m.

  22. Trojak 766 m n.p.m.

  23. Ptasznik 718 m n.p.m.

  24. Vysoký kámen 691 m n.p.m. Hřibovská hornatina

 9. Korona Rychlebów – Gór Złotych II (KR-GZ II – trasy):

  1. obowiązkowe – główne:

   1. Przełęcz Kłodzka – Ptasznik – Przełęcz Leszczynowa – Jaskinia Radochowska –Radochów – Lądek Zdrój (szlak niebieski),

   2. Złoty Stok – Przełęcz pod Trzeboniem – Pod Jawornikiem Wielkim – Orłowiec – Wójtówka – Lądek Zdrój (szlak czerwony),

   3. Bilá Voda – Przełęcz Różaniec – Borówkowa – Travná (szlak czerwony, niebieski),

   4. Pisečná – Jaskinia Na Špičaku – Bile kamený – Nad Večernym pramenem – Jítřní pramen – Smrkový a Vilémův pramen – Lázně Jesenik – Jesenik (szlak niebieski, żółty, niebieski),

   5. Bielice – Pod Kowadłem – Pasieczna – Smrek Trójkrajny – Przełęcz Trzech Granic – Smrk – Ramzová (szlak zielony, żółty, czerwony – ścieżka przyrodnicza),

   6. Javornik – Čertovy kazatelny – Rychleby (ruiny) – Buk – Przełęcz Karpowska – Karpień (ruiny) – Trojak – Lądek Zdrój (szlak czerwony, niebieski, zielony, niebieski),

   7. Stronie Śląskie – Przełęcz Dział – Czernica – Bielawka – Czarny Potok – Pod Działem – Palaš – Paprsek-chata – Staré Město (szlak żółty, niebieski, zielony);

  2. Uzupełniające – proponowane:

   1. Złoty Stok – Chwalisław – Przełęcz Leszczynowa – Przełęcz Droszkowska – Droszków,

   2. Žulová – Nýžnerovské vodopady – Tři studánky – Horní Lipová,

   3. Lądek Zdrój – Przełęcz Lądecka – Pod celnicí – Rozhraní – Račí údolí – Javornik,

   4. Žulová – Pod Sokolím – Ripperův kámen – Lázně Jeseník,

   5. Javonik – Nad Travnou – Pod Bílou skálou – Błotnica Górna – Złoty Stok,

   6. Stary Gierałtów – Przełęcz Sucha – Piekielnica – Przełęcz Staromorawska – Kamienica,

   7. Lipová – Jaskyně Na Pomezí – Chata Smrěnik – Pod Kopřivným – Lví hora – Tři Studánky – Przełęcz Trzech Granic – Cisařská bouda – Ostružník – Ostružná,

   8. Przełęcz Lądecka – Karpno – Karpień (ruiny) – Czernik – Przełęcz Gierałtowska – Orlicka Kopa – Czartowiec – Łupkowa – Kowadło – Pod Kowadłem – Bielice,

   9. Bolesławów – Przełęcz Staromorawska – Przełęcz Płoszczyna – Kladská brána – Kunčická hora – Pod Jelenią Kopą – Paprsek – Cisařská bouda – Petřikov- Ramzová;

  3. Uzupełniające – dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów)

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Potwierdzeniem mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).

 4. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 5. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Rychlebów – Gór Złotych” jest wypełniona Książeczka „Korona Rychlebów – Gór Złotych” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 6. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 7. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl