Odznaka  1. Odznakę można uzyskać biorąc udział w spływie, na rzece Skawa, przez 3 lata z rzędu lub płynąc 5 razy w dowolnym okresie czasu.

  2. Udział w imprezach powinien być potwierdzony w książeczkach odznak TOK PTTK i OT PZKaj.

  3. Uzyskanie uprawnień do przyznania Odznaki „Miłośnik rzeki Skawy” potwierdza Referat Weryfikacyjny Odznak Kajakowych PTTK i PZKaj. przy Śląskim Klubie Turystyki Kajakowej „Neptun”.

  4. Uzyskanie uprawnień upoważnia, daną osobę, do otrzymania bezpłatnego egzemplarza odznaki od Zarządu Klubu.

  5. Posiadacz odznaki zostaje honorowym propagatorem uroku rzeki Skawy i organizatora imprez na tej rzece.

  6. Wzór i projekt odznaki zostaje zastrzeżony i jest w wyłącznej dyspozycji Śląskiego Klubu Turystyki Kajakowej „Neptun” w Żorach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”
ul. Urocza 15, 44-240 Żory
Terenowy Referat Weryfikacyjny
ul. Mostowa 6c/3, 44-238 Leszczyny
mobile: (+48) 695 649 596
http://www.sktk-neptun.pl
e-mail: sktk_neptun@wp.pl