Odznaka 1. Książeczka ma na celu zachęcić turystę do odwiedzin wszystkich bacówek powstałych w polskich górach wg pomysłu Edwarda Moskały.

 2. Książeczkę należy wypełnić wpisując dane właściciela.

 3. Odwiedzając daną bacówkę, wbijamy pieczątkę pod daną bacówką i wpisujemy datę odwiedzin.

 4. Czas zbierania odznaki jest bez ograniczeń.

 5. Odznaka „Bacówki” jest jednostopniowa.

 6. Odznaka nadawana jest po weryfikacji książeczki. Koszt odznaki 25,00 zł plus koszty wysyłki.

 7. Odznaka może zostać wręczona drogą pocztową lub co roku w kwietniu na zjeździe bacówkowiczów, szczegóły na stronie www.bacowkajaworzec.pl.

 8. Po zebraniu wszystkich pieczątek z wszystkich bacówek, zawartych w książeczce, możemy się ubiegać o Odznakę „Bacówki”.

 9. Książeczkę przesyłamy na adres: Bacówka PTTK Jaworzec, Wetlina 1, 38-608 Wetlina.

 10. W liście przesyłamy adres zwrotny oraz znaczek na list zwrotny.

 11. Książeczka w ciągu 30 dni zostanie zweryfikowana co umożliwi nabycie odznaki.

 12. Po weryfikacji wszyscy zdobywcy będą mogli odnaleźć się na stronie www.bacowkajaworzec.pl.

 13. Twórcą i właścicielem książeczki jest Capabilities Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 24/9, 43-300 Bielsko-Biała.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Bacówka PTTK Jaworzec
Wetlina 1, 38-608 Wetlina
tel. (+48) 733 119 625, (+48) 534 643 873
http://www.bacowkajaworzec.pl
e-mail: jaworzeccisna@gmail.com