Odznaka 1. Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem wzdłuż granic Kutna” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Kutno i jest przyznawana w latach 2020-2021 przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (zwane dalej TPZK) w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Kutna.

 3. Odznakę zdobywa się poprzez udział w turystyce rowerowej i zwiedzanie wyznaczonych miejsc w Kutnie.

 4. Dla zdobycia Odznaki należy spełnić poniższe warunki:

  1. być mieszkańcem Kutna,

  2. mieć ukończone 18 lat,

  3. pobrać z siedziby TPZK, ul. Gabriela Narutowicza 20, 99-300 Kutno, tel. (24) 252-72-72, bezpłatne materiały: mapę Kutna z wyznaczonymi 25. punktami i książeczkę trasy z regulaminem,

  4. zwiedzić, jadąc rowerem, 25 punktów widokowych zgodnie z niniejszym regulaminem, pobraną mapą i książeczką trasy,

  5. uzupełnić wskazane miejsca w książeczce trasy,

  6. książeczkę trasy dostarczyć do TPZK, które prowadzi weryfikację spełnienia warunków regulaminu i nadaje Odznakę.

 5. Czas zdobywania Odznaki nie jest limitowany (ale musi się zamknąć w latach 2020-2021, zgodnie z pkt. 1 Regulaminu).

 6. W kwestiach spornych decyzję podejmuje TPZK.

Jeśli nie posiadacie własnego roweru, do wykonania zadania możecie skorzystać z roweru publicznego. W Kutnie, w 13. miejscach znajdują się stacje rowerowe, na których do dyspozycji macie łącznie 110 rowerów.

Punkty widokowe do zwiedzenia:

 1. Ratusz Miejski, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 20

 2. Pałac Saski, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 19

 3. Zespół pałacowy Gierałaty, ul. Pałacowa 10

 4. Mauzoleum Mniewskich – Muzeum Bitwy nad Bzurą, park im. Wiosny Ludów

 5. Kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4

 6. Dworek modrzewiowy, ul. Gabriela Narutowicza 20

 7. Nowa oberża, ul. Henryka Sienkiewicza 2

 8. Dworek Szomańskich, ul. Tadeusza Kościuszki 9

 9. Koszary 37 Pułku Piechoty, ul. Grunwaldzka 1

 10. Dom Dochodowy Straży Ogniowej, ul. Teatralna 1

 11. Kościół ewangelicki, ul. Henryka Sienkiewicza 13

 12. Dom Naczelnika Miasta, ul. Wincentego Witosa 1

 13. Dom Naczelnika Powiatu, ul. 29 Listopada 2

 14. Szpital św. Walentego, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11

 15. Dworzec kolejowy, ul. 3 Maja 3

 16. Szkoła Realna w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 11

 17. Willa dr. Antoniego Troczewskiego, ul. 29 Listopada 4

 18. Dom mieszkalny, ul. Jana Matejki 8

 19. Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 5

 20. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Łąkoszyńska 11

 21. Zespół młyna motorowego, ul. Jana Kochanowskiego 4

 22. Ghetto, ul. Adama Mickiewicza 100

 23. Pomnik Bolesława Wituszyńskiego w parku im. Romualda Traugutta, ul. hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4

 24. Aquapark Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 54

 25. Mała Liga Bejsbolowa, Aleja Małej Ligi 1


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Książeczkę trasy do zadania publicznego „Rowerem wzdłuż granic Kutna”


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
ul. Gabriela Narutowicza 20
99-300 Kutno
tel. (24) 252-72-72
http://www.tpzk.eu
e-mail: poczta@tpzk.eu