Odznaka§ 1

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Szlak Długodystansowy Beskidu Wyspowego Węglówka – Gruszowiec” (zwana dalej SDBW) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90. lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.

§ 2

Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach.

§ 3

Odznakę SDBW uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku zielonego prowadzącego z Węglówki do przełęczy Gruszowiec. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTTK.

§ 4

Do zdobycia odznaki SDBW zalicza się wycieczki odbyte od 1 września 2022 r.

§ 5

Odznakę SDBW można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

§ 6

Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów turystyki PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr legitymacji ew. pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

§ 7

Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach osobiście bądź przesyłając pocztą na adres Oddział PTTK Lubomir, ul. Rynek 27, 32-400 Myślenice.

§ 8

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach.

§ 9

Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr … w dniu 11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

§ 10

Przebieg szlaku:

Węglówka – Lubomir – Lipnik – Wiśniowa – Ciecień – Szczyrzyc – Jodłownik – Kostrza – Tymbark – Paproć – Limanowa – Kuklacz – Łyżka – Pępkówka – Łukowica – Skiełek – Ostra – Cichoń – przełęcz Słopnicka – Mogielica – przełęcz Edwarda Rydza-Śmigłego – Łopień – Dobra – Śnieżnica – przełęcz Gruszowiec. Razem 102 km.

Załącznik

Punktacja GOT

Węglówla – Lubomir (9/5) – Wiśniowa (7/12) [11,8 km, 3 h 40 min.] BZ 04.

Wiśniowa – Ciecień (8/4) – Szczyrzyc (4/8) – Kostrza (13/9) – Tymbark (7/11) [23,1 km, 7 h 50 min.] BZ06.

Tymbark – Paproć (5/2) – Limanowa (7/10) – Łyżka (14/10) – Łukowica (6/9) [26,6 km, 8 h 20 min.) BZ 06.

Łukowica – Skiełek – Jeżowa Woda – przełęcz pod Ostrą (18/14) [11,2 km, 4 h] BZ 06.

Przełęcz pod Ostrą – przełęcz Słopnicka (4/5) – Mogielica (10/6) – Łopień (8/10) – Dobra (5/10) [19,6 km, 6 h 20 min.] BZ 06.

Dobra – Śnieżnica (10/5) – przełęcz Gruszowiec (2/5) [9,2 km, 3 h 20 min.] BZ 06.

Razem: punkty GOT 137/135.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Lubomir” w Myślenicach
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel. (+48) 513 769 949
http://pttk.myslenice.pl
e-mail: pttk.myslenice@gmail.com