Odznaka§ 1

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego jest odznaką Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Bochnia.

§ 2

Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

§ 3

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego jest odznaką jednostopniową.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 11 sierpnia 2021 r.

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

§ 5

Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego uzyskuje się poprzez zdobycie 102. szczytów Beskidu Wyspowego leżących w granicach gmin tworzących Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.

§ 6

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

§ 7

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego.

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR, które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawić do potwierdzenia na telefonie lub przesłać e-mailem: pttkbochnia@interia.pl.

§ 8

Turysta ubiegający się o Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w PTTK Odział w Bochni.

Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

§ 9

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.

Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej PTTK Oddział Bochnia i Odkryj Beskid Wyspowy.

§ 10

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga PTTK Oddział w Bochni i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

§ 11

Powyższy regulamin został uchwalony w dniu 11 sierpnia 2021 roku.

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI
„102 WYSPY” BESKIDU WYSPOWEGO

 1. Adamczykowa 612 m n.p.m.

 2. Babia Góra – 728 m n.p.m.

 3. Bąkowiec 599 m n.p.m.

 4. Białowodzka Góra 616 m n.p.m.

 5. Borek 561 m n.p.m.

 6. Bydłoniowa 644 m n.p.m.

 7. Chełm 789 m n.p.m.

 8. Chełm 648 m n.p.m.

 9. Cichoń 926 m n.p.m.

 10. Ciecień 830 m n.p.m.

 11. Cubla Góra 564 m n.p.m.

 12. Cuprówka 793 m n.p.m.

 13. Czarny Dział 673 m n.p.m.

 14. Ćwilin 1072 m n.p.m.

 15. Dalna Góra 616 m n.p.m.

 16. Dzielec 626 m n.p.m.

 17. Dzielec 650 m n.p.m.

 18. Golców 752 m n.p.m.

 19. Góra Zyndrama 410 m n.p.m.

 20. Grodzisko 618 m n.p.m.

 21. Groń 743 m n.p.m.

 22. Grunwald 513 m n.p.m.

 23. Grzebień 679 m n.p.m.

 24. Hala 911 m n.p.m.

 25. Jabłoniec 620 m n.p.m.

 26. Jasień 1063 m n.p.m.

 27. Jasieńczyk 860 m n.p.m.

 28. Jastrząbka 561 m n.p.m.

 29. Jaworz 918 m n.p.m.

 30. Jeżowa Woda 896 m n.p.m.

 31. Jodłowiec Wielki 482 m n.p.m.

 32. Kamiennik 827 m n.p.m.

 33. Kamionna 801 m n.p.m.

 34. Kamionka 580 m n.p.m.

 35. Kiczora 725 m n.p.m.

 36. Kiczora 900 m n.p.m.

 37. Kiczora Kamienicka 1007 m n.p.m.

 38. Klończyk 812 m n.p.m.

 39. Kobyła 611 m n.p.m.

 40. Korab 727 m n.p.m.

 41. Kostrza 720 m n.p.m.

 42. Krzystonów 1013 m n.p.m.

 43. Księża Góra 643 m n.p.m.

 44. Kuklacz 701 m n.p.m.

 45. Kutrzyca 1053 m n.p.m.

 46. Lubogoszcz 967 m n.p.m.

 47. Lubogoszcz Zachodni 953 m n.p.m.

 48. Lubomir 902 m n.p.m.

 49. Luboń Mały 869 m n.p.m.

 50. Luboń Wielki 1023 m n.p.m.

 51. Łopień 960 m n.p.m.

 1. Łopusze Wschodnie 601 m n.p.m.

 2. Łopusze Zachodnie 657 m n.p.m.

 3. Łysa Góra 781 m n.p.m.

 4. Łysina 891 m n.p.m.

 5. Łyżka 802 m n.p.m.

 6. Mała Góra 883 m n.p.m.

 7. Miejska Góra 716 m n.p.m.

 8. Miznówka 968 m n.p.m.

 9. Modyń 1029 m n.p.m.

 10. Mogielica 1170 m n.p.m.

 11. Myszyca 872 m n.p.m.

 12. Ogorzała 805 m n.p.m.

 13. Okowaniec 803 m n.p.m.

 14. Okrągła 625 m n.p.m.

 15. Ostra 925 m n.p.m.

 16. Ostra 780 m n.p.m.

 17. Ostra Góra 483 m n.p.m.

 18. Paproć 640 m n.p.m.

 19. Pasierbiecka Góra 764 m n.p.m.

 20. Patryja 763 m n.p.m.

 21. Pępówka 774 m n.p.m.

 22. Piechówka 623 m n.p.m.

 23. Piekło 652 m n.p.m.

 24. Polana Łąki 1000 m n.p.m.

 25. Polczakówka (Królewska Góra) 588 m n.p.m.

 26. Potaczkowa 745 m n.p.m.

 27. Sałasz 905 m n.p.m.

 28. Sarczyn 762 m n.p.m.

 29. Skalica 624 m n.p.m.

 30. Skiełek 749 m n.p.m.

 31. Spleźnia 729 m n.p.m.

 32. Stronia 665 m n.p.m.

 33. Strzałba 653 m n.p.m.

 34. Szczebel 976 m n.p.m.

 35. Szklarnia 586 m n.p.m.

 36. Śliwnik 618 m n.p.m.

 37. Śnieżnica 1007 m n.p.m.

 38. Świerczek 734 m n.p.m.

 39. Świnna Góra 611 m n.p.m.

 40. Trzy Kopce 893 m n.p.m.

 41. Uklejna 681 m n.p.m.

 42. Urbania Góra 673 m n.p.m.

 43. Wielka Góra 752 m n.p.m.

 44. Wielki Wierch 1016 m n.p.m.

 45. Wierzbanowska Góra 778 m n.p.m.

 46. Witów 720 m n.p.m.

 47. Worecznik 559 m n.p.m.

 48. Zbludzkie Wierchy 680 m n.p.m.

 49. Zębalowa 858 m n.p.m.

 50. Zęzów 695 m n.p.m.

 51. Złote Wierchy 536 m n.p.m.

Uwaga! do skanowania kodów QR można używać dowolnej aplikacji, po skanowaniu kodu QR na tabliczce ze szczytem pokaże się info o szczycie i Beskidzie Wyspowym, natomiast w historii skanu będzie uwidoczniony szczyt i data.

Do weryfikacji do PTTK Oddział w Bochni należy przesłać książeczkę GOT PTTK z opisanymi trasami, zdjęcia ze słupkami można wkleić do książeczki (przy okazji będzie pamiątka na lata), zdjęcia i skany kodów QR można również przesłać e-mailem: pttkbochnia@interia.pl.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Bochni
ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia
tel./fax (14) 612-27-62
http://bochnia.pttk.pl
e-mail: pttkbochnia@interia.pl