Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Modernizmu” i jej regulamin ustanowione zostały uchwałą nr 2 Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 16 stycznia 2020 roku w celu propagowania dziedzictwa modernistycznej architektury powstałej w pierwszej połowie XX wieku oraz zachęcania do systematycznego jej poznawania.

 2. Autorem regulaminu jest Jarosław Kaczmarczyk, zaś projektantem odznaki Tomasz Akacki.

 3. Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Warunkiem jej zdobycia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie przynajmniej 25. obiektów modernistycznych, w tym 20. obiektów wymienionych w „Wykazie założeń urbanistycznych i obiektów modernistycznych obowiązkowych do zwiedzenia” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10. lat.

 6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 7. Dokumentowaniem zdobywania odznaki jest prowadzenie kroniki wycieczek krajoznawczych w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

 8. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu lub podpis obecnego na wycieczce członka kadry programowej PTTK (np. przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa).

 9. Podstawą weryfikacji odznaki jest złożenie dokumentacji po opracowaniu zgodnie z regulaminem osobiście lub drogą pocztową na adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.

 10. Weryfikacji odznaki dokonuje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej spośród certyfikowanych przez miasto Gdynia przewodników turystycznych gdyńskiego modernizmu.

 11. Odznaki są odpłatne i można je nabywać po zweryfikowaniu w siedzibie Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni lub wysyłkowo załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony przy uwzględnieniu wagi przesyłki.

 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszelkie zapytania w sprawie odznaki przyjmowane są pod adresem mailowym: milosnikmodernizmu@wp.pl.

 13. Regulamin odznaki został przyjęty uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 83/XIX/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Odznaki Krajoznawczej PTTK „Miłośnik Modernizmu”

Wykaz założeń urbanistycznych i obiektów modernistycznych
obowiązkowych do zwiedzenia (podano pierwotne nazwy budynków)

 1. Augustów – budynek Oficerskiego Yacht Klubu RP (ob. Oficerski Yacht Club Pacyfik) przy al. kard. Stefana Wyszyńskiego 1

 2. Będzin – dworzec kolejowy Będzin Miasto przy pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

 3. Białystok – kościół pw. św. Rocha przy ul. ks. Adama Abramowicza 1**

 4. Białystok – Sąd Apelacyjny (d. Sąd Okręgowy i Grodzki) przy ul. Adama Mickiewicza 5

 5. Bielsko Biała – kamienica Marii Polak przy ul. Warszawskiej 3

 6. Bytom – Muzeum Górnośląskie przy pl. Jana III Sobieskiego 2**

 7. Chełm – Osiedle „Dyrekcja” – rejon ulic Tadeusza Czackiego, Granicznej, marsz. Józefa Piłsudskiego, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Wiejskiej, Wysokiej

 8. Chorzów – Ratusz Miejski (ob. Urząd Miasta) przy ul. Rynek 1

 9. Cieszyn – Powiatowa Kasa Chorych przy ul. Bielskiej 37

 10. Cieszyn – Dom Żołnierza (ob. Szkolne Schronisko Młodzieżowe) przy ul. Błogockiej 24

 11. Gdynia – budynek ZUS (ob. Urząd Miasta) przy ul. 10 Lutego 24

 12. Gdynia – Dom FE BGK „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27/31

 13. Gdynia – Dworzec Morski (ob. Muzeum Emigracji) przy ul. Polskiej 1

 14. Gdynia – Miejskie Hale Targowe przy ul. Wójta Radtkego 36

 15. Gdańsk – Szkoła im. Heleny Lange (ob. Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. gen. Józefa Hallera 107

 16. Gliwice – dom tekstylny Weichmanna przy ul. Zwycięstwa 37

 17. Katowice – gmach Urzędu Skarbowego, tzw. „Drapacz Chmur” przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15/17

 18. Katowice – siedziba Polskiego Radia przy ul. Juliusza Ligonia 29

 19. Katowice – willa własna Tadeusza Michejdy przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego 19

 20. Kraków – Biblioteka Jagiellońska przy ul. Juliusza Słowackiego 22

 21. Kraków – Bank Rolny (ob. Bank Pekao) róg ul. Juliana Dunajewskiego 8 i Garbarskiej

 22. Kraków – kamienica Tomasza Będzikiewicza przy pl. Inwalidów 7-8

 23. Krynica-Zdrój – Sanatorium „Patria” przy ul. Kazimierza Pułaskiego 35

 24. Krynica-Zdrój – Sanatorium „Nowy Dom Zdrojowy” przy ul. inż. Leona Nowotarskiego 7

 25. Lublin – budynek BGK przy ul. Krakowskie Przedmieście 64

 26. Łódź – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (ob. PZU S.A.) przy al. Tadeusza Kościuszki 57

 27. Łódź – Kolonia Urzędniczo-Robotnicza – rejon ulic Sanockiej, Adolfa Dygasińskiego, Bednarskiej i Unickiej

 28. Olsztyn – dom oczyszczeń na cmentarzu żydowskim „Bet Tahara” przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 (ob. Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelssohna”)

 29. Piaseczno – dworzec kolejowy przy ul. Dworcowej 9

 30. Poznań – gmach Wyższej Szkoły Handlowej (ob. budynek główny Uniwersytetu Ekonomicznego) przy al. Niepodległości 10

 31. Rzeszów – gmach Urzędu Pocztowego przy ul. Stanisława Moniuszki 1

 32. Rzeszów – kamienica dla kadry kierowniczej i inżynieryjnej PZL WSS nr 2 przy ul. Adama Asnyka 1

 33. Stalowa Wola – założenie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej – rejon ulic Romana Dmowskiego, Adama Mickiewicza, Ofiar Katynia, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Wolności, ks. prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego

 34. Supraśl – Dom Ludowy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 11

 35. Szczecin – Szkoła Rzemiosł (ob. Uniwersytet Szczeciński i ZDZ) przy pl. płk. Jana Kilińskiego

 36. Tarnów – siedziba dyrekcji Państwowej Fabryki Związków Azotowych przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 (ob. Grupa Azoty) wraz z przyległym osiedlem i pałacykiem Kwiatkowskiego (rejon ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Głogowej) w dzielnicy Mościce

 37. Toruń – budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (ob. Urząd Marszałkowski) przy pl. Teatralnym 2

 38. Warszawa – kolonie IV, VII i IX Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – rejon ulic Zygmunta Krasińskiego, Pawła Suzina, Adama Próchnika w dzielnicy Żoliborz

 39. Warszawa – Tor Wyścigów Konnych „Służewiec” przy ul. Puławskiej 266

 40. Warszawa – willa Łepkowskich przy ul. Francuskiej 2

 41. Wrocław – Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1**

 42. Wrocław – Osiedle WuWA – rejon ulic Tramwajowej, Edwarda Dembowskiego, Zielonego Dębu

 43. Wrocław – Dom Handlowy Petersdorf (ob. Kameleon) przy ul. Szewskiej 6/7 i Oławskiej 7

 44. Zabrze – kościół pw. św. Józefa przy ul. Franklina Delano Roosevelta 104

 45. Zakopane – Sanatorium Akademickie przy ul. Ciągłówka 1

**obiekty znajdujące się w Kanonie Krajoznawczym Polski


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Marynarki Wojennej
przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
tel. (+48) 261 263 518 wew. 32
fax (+48) 58 626 35 18 w. 34
mobile: (+48) 668 124 060
http://pttk.mw.mil.pl
e-mail: pttkmw@mw.mil.pl