Odznaka 1. Radzyńska Odznaka Turystyczna, zwana dalej „Odznaką”, została ustanowiona i jest nadawana przez Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę mogą zdobywać turyści w dowolnym wieku, bez względu na narodowość.

 5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego opisanego w przewodniku „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim”.

 6. Podczas wycieczki należy uzyskać potwierdzenie zwiedzania trzech obiektów – pałacu Potockich, oranżerii i kościoła Świętej Trójcy.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia każdego z obiektów jest odcisk specjalnie przygotowanej pieczęci.

 8. Zwiedzanie Radzynia Podlaskiego można rozpocząć w dowolnym miejscu i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie.

 9. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczki indywidualnej bądź imprez zorganizowanych.

 10. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 11. Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji „Książeczki Radzyńskiej Odznaki Turystycznej”.

 12. Odznakę można nabyć po weryfikacji w cenie 5,00 zł.

 13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Radzyńskiego Stowarzyszenia „Podróżnik”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”
ul. Jana Pawła II 4
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (+48) 606 234 320
http://www.podroznik-radzyn.pl
e-mail: radzyn@op.pl