1. Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, w porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek, ustanawia odznakę „Odkryj Twierdzę Modlin”. Chcemy w ten sposób promować walory krajoznawcze Twierdzy Modlin oraz zachęcać do zdobywania odznak PTTK.

 2. Możesz zdobywać odznakę, jeśli masz co najmniej 6 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz robić to pod opieką rodzica lub opiekuna.

 3. Aby zdobywać odznakę, wcześniej pobierz legitymację odznaki. Otrzymasz ją w jednym z tych miejsc:

  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Centrum Edukacji Historycznej ul. Bema 200 C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Front Modlin ul. Bema 500, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 4. Odznakę możesz zdobywać w dowolnym czasie. Termin i czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Aby zdobyć odznakę, musisz:

  • zwiedzić minimum 6 z 8. obiektów, które wymieniamy w załączniku do tego regulaminu,

  • potwierdzić to w legitymacji odznaki.

 6. Potwierdzenie stanowią:

  • zdjęcia, które zrobisz podczas zwiedzania,

  • pieczątki w legitymacji zrobione przez pracowników odwiedzonych punktów.

 7. Możesz zwiedzać atrakcje w dowolnej kolejności.

 8. Kiedy wypełnisz legitymację, złóż ją do weryfikacji w jednym z tych miejsc:

  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Centrum Edukacji Historycznej ul. Bema 200 C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Front Modlin ul. Bema 500, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 9. Jeśli zweryfikujemy Twoją legitymację odznaki, oznacza to, że:

  • potwierdzamy, że otrzymujesz odznakę,

  • możesz pobrać odznakę i ją nosić.

 10. Odznakę możesz pobrać w tym samym miejscu, w którym złożyłeś legitymację do weryfikacji.

 11. Ten regulamin został przyjęty 3 grudnia 2021 roku, na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwałą nr 1.

 12. Zarząd Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim daje sobie prawo do interpretowania zapisów tego regulaminu.

Wykaz obiektów

 1. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin

 2. Podziemia Frontu Księcia Warszawskiego

 3. Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197

 4. Wieża Czerwona (Tatarska)

 5. Dawne kasyno oficerskie

 6. Cmentarz wojenny – mauzoleum gen. Edwarda Malewicza

 7. Reduta Napoleona

 8. Pomnik Obrońców Modlina z 1939 roku


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (+48) 22 775 93 37
mobile: (+48) 502 922 761
http://www.przewodnicytwierdzamodlin.pl
e-mail: pttk.ndm.@gmail.com