Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Z dniem 13 września 2020 r. w 118. rocznicę przyznania Polakom Morskiego Oka, zostaje ustanowiona Odznaka „Wielka Korona Tatr” związana ze zdobywaniem wybitnych szczytów tatrzańskich, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 7. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie znamienitych szczytów tatrzańskich o wysokości przekraczającej 8.000 stóp angielskich (ang. foot, skr. ft) i jednocześnie oddzielonych minimum 100-metrową przełęczą od sąsiedniego szczytu, podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania kwalifikowanej turystyki górskiej oraz (z książeczką „Wielka Korona Tatr”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, umiejętności, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz wybranej trasy (drogi),

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Poszczególne stopnie odznaki zdobywa się wg zasad:

  • brązowy – 2 szczyty z wykazu (punkt 7. Regulaminu),

  • srebrny – kolejne 2 szczyty (razem 4),

  • złoty – kolejnych 5 szczytów (razem 9),

  • platynowy – komplet 14 szczytów z wykazu (pkt. 7.).

 5. Zdobywanie poszczególnych stopni Odznaki „Wielka Korona Tatr” nie jest ograniczone czasowo.

 6. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki „Wielka Korona Tatr” i Odznaki „Wielka Korona Tatr”.

 7. Wykaz szczytów:

  1. Gerlach 2655 m n.p.m. (8711 ft)

  2. Łomnica 2634 m n.p.m. (8642 ft)

  3. Lodowy Szczyt 2627 m n.p.m. (8619 ft)

  4. Durny Szczyt 2623 m n.p.m. (8606 ft)

  5. Wysoka 2560 m n.p.m. (8399 ft)

  6. Kieżmarski Szczyt 2558 m n.p.m. (8392 ft)

  7. Kończysta 2538 m n.p.m. (8327 ft)

  8. Baranie Rogi 2526 m n.p.m. (8287 ft)

  9. Rysy 2503 m n.p.m. (8212 ft)

  10. Krywań 2494 m n.p.m. (8182 ft)

  11. Staroleśny Szczyt 2476 m n.p.m. (8123 ft)

  12. Ganek 2462 m n.p.m. (8077 ft)

  13. Sławkowski Szczyt 2452 m n.p.m. (8045 ft)

  14. Pośrednia Grań 2441 m n.p.m. (8009 ft)

 8. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu na szczycie (uzupełnieniem może być film, odczyt drogi z urządzenia GPS, pieczęć z najbliższego schroniska itp.).

 9. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami uprawnionych: przewodników, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych – uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).

 10. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni Odznaki „Wielka Korona Tatr” jest wypełniona książeczka „Wielka Korona Tatr” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 11. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 12. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl