Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. „Krzyż na górskim szlaku” to odznaka turystyczna obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Jest to prywatny projekt, inicjatywa Przodownika Turystyki Górskiej. Kornatka Łukasz przy pomocy i współpracy z Oficyną Wydawniczą „Rewasz” przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów pasm i masywów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 3. Odznaka „Krzyż na górskim szlaku” obejmuje szczyty, na których postawiono / umieszczono krzyż na samym wierzchołku lub w okolicach kopuły szczytowej, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Odznakę mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.

 1. Odznaka posiada pięć stopni:

  1. popularna dla dzieci w wieku 4-10 lat – przyznana za dokonanie wejść na 10 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany,

  2. srebrna I stopnia – przyznana za dokonanie wejść na 17 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany,

  3. złota II stopnia – przyznana za dokonanie wejść na pozostałe 30 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany,

  4. złota z brylantem – przyznana po zdobyciu odznaki złotej II stopnia i po dokonaniu wejścia na 20 specjalnie wybranych szczytów, wykaz szczytów został umieszczony na stronie projektu www.krzyznagorskimszlaku.com.pl, tabela ze szczytami będzie dodawana jako załącznik do każdej zamówionej książeczki,

  5. Za wytrwałość – przyznana po zdobyciu odznaki złotej z brylantem i po dokonaniu wejścia na 25 specjalnie wybranych szczytów (wykaz str. 15).

 2. Strony z potwierdzeniami wejść na nowo dodane szczyty znajdują się na końcu książeczki. Strony z potwierdzeniami wejść na nowo dodane szczyty będzie można ściągnąć również na stronie projektu w zakładce „Odznaki”.

 3. Przy weryfikacji strony na zbieranie potwierdzeń należy dołączyć do książeczki.

 1. Podczas weryfikowania odznak uwzględniane są szczyty zdobyte od… – brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.

 2. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.

 3. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).

 4. Każdy uczestnik projektu „Krzyż na górskim szlaku” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych, po których się porusza.

 5. Nie określa się żadnych kryteriów czasowych, które określają czas na zdobywanie odznaki.

III. Potwierdzenia.

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, itp.

 3. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę, która ubiega się o odznakę przy zdobytym krzyżu.

 1. Książeczka Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 2. Książeczka powinna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.

 3. Książeczkę Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” można nabyć pod adresem: skr. pocztowa 10, ul. Władysława Łokietka 3, 44-194 Knurów, adres e-mail: lukaszek_8@wp.pl.

 4. Książeczka w cenie 15 zł / sztuka + opłata za przesyłkę 10 zł.

IV. Weryfikacja.

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Łukasz Kornatka, ul. Władysława Łokietka 3, skr. pocztowa 10, 44-194 Knurów, woj. śląskie.

 2. Należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem.

 3. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25 zł / odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

 4. Zdobywca Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

 5. Zdobywca Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • kraju i miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii (wysłanej e-mailem lub listem przez Pocztę Polską).

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Turystycznej „Krzyż na górskim szlaku”

Poprzedni Regulamin Odznaki Turystycznej „Krzyż na górskim szlaku”
(obowiązujący w latach 2020-22)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Łukasz Kornatka
ul. Władysława Łokietka 3
44-194 Knurów
mobile: (+48) 503 046 283
http://www.krzyznagorskimszlaku.com.pl
http://www.zdobywamygorskieszczyty.pl
e-mail: lukaszek_8@wp.pl