Odznaka 1. Odznaka „Korona Województwa Lubuskiego” jest regionalną odznaką turystyczno-krajoznawczą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w województwie lubuskim, jak również zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych, a także motywowanie do uprawiania turystyki i inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo. Należy uwzględniać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Do odznaki zalicza się zdobycie najwyższych wzniesień w każdym z powiatów województwa (według zamieszczonego wykazu). Okres zdobywania jest nieograniczony. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 6. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek lub dowolna książeczka turystyczna, np. GOT prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje dotyczące zdobywającego oraz określonego szczytu: data wycieczki oraz miejsce na potwierdzenie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia kroniki w formie elektronicznej.

 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające ubiegającego się o odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu (tablicy informacyjnej). Po-twierdzeniem może być wpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK.

 8. Ubiegający się o Odznakę „Korona Województwa Lubuskiego” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Żarach. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki „Korona Województwa Lubuskiego”.

 9. Informacje dotyczące Odznaki „Korona Województwa Lubuskiego” można uzyskać na stronie internetowej oddziału www.zary.pttk.pl, lub w siedzibie Biura Oddziału w Żarach.

 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK w Żarach.

 11. Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego wprowadza równocześnie możliwość przyznawania Honorowej Odznaki Korony Województwa Lubuskiego za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w regionie.

 12. Regulamin Odznaki „Korona Województwa Lubuskiego” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Żarach w dniu 22 lutego 2023 r. uchwałą Nr 11/XXIV/2023.

Wykaz wzniesień do Odznaki „Korona Województwa Lubuskiego”

Lp.

Powiat

Nazwa wzniesienia

Wysokość
w m n.p.m.

Współrzędne

1.

Miasto Gorzów Wielkopolski

Granicznik

104,4

N 52°44'55.1", E 15°7'25.4"

2.

Gorzowski

Huzarska Góra

141,6

N 52°43'17.73", E 15°0'12.45"

3.

Krośnieński

Trzebulska Góra

134,6

N 51°58'1.87", E 15°16'18.97"

4.

Międzyrzecki

Templewskie Wzgórze

151,0

N 52°26'17.34", E 15°21'17.58"

5.

Nowosolski

Bezwid

222,1

N 51°40'35.21", E 15°50'4.85"

6.

Słubicki

Oskar

145,8

N 52°27'9.27", E 14°56'46.97"

7.

Strzelecko-drezdenecki

Kawcza Góra

128,8

N 52°52'15.35", E 15°41'7.33"

8.

Sulęciński

Bukowiec

225,4

N 52°23'0.2", E 15°19'22.99"

9.

Świebodziński

Owcze Pagórki

195,3

N 52°22'21.06", E 15°21'44.79"

10.

Wschowski

Stara Winna Góra

131,6

N 51°49'51.96", E 16°8'6.56"

11.

Miasto Zielona Góra

Jagodowe Wzgórze

210,8

N 51°55'14.42", E 15°27'43.6"

12.

Zielonogórski

Góra Wilkanowska

221,0

N 51°54'55.35", E 15°27'33.43"

13.

Żagański

Zimnica

224,0

N 51°39'18.41", E 15°48'7.1"

14.

Żarski

Żarska Góra

226,8

N 51°35'57.07", E 15°7'43.78"

Mapa najwyższych wzniesień województwa lubuskiego

Mapa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego”
pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
mobile: (+48) 606 831 632
http://www.zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl