Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 26 maja 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Pienin” związana z poznawaniem pasma Pienin poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Pienin oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i słowackiej części Pienin poprzez zdobywanie pienińskich szczytów – (Korona Pienin I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Pienin II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Pienin”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Pienin” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Pienin I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  2. Korona Pienin II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  3. podwójna Korona Pienin (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:

  1. Korona Pienin I (wejście na szczyt):

   • popularna – dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),

   • brązowa – kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),

   • srebrna – kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),

   • złota – kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet – 24);

  2. Korona Pienin II (przejście trasy):

   • popularna – 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • brązowa – 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • srebrna – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • złota – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).

  3. Uwaga! W ramach kolejnych stopni Odznaki „Korony Pienin II”, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km, lub czas przejścia min. 2h.

  1. podwójna Korona Pienin (KPi I + KPi II):

   • platynowa – honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Pienin I” i „Korony Pienin II” łącznie.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Pienin” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Pienin” i Odznaki „Korona Pienin”.

 8. Wykaz szczytów Korony Pienin I (KPi I – wybrane szczyty w paśmie Pienin):

  1. Wysoka 1050 m n.p.m. Małe Pieniny,

  2. Trzy Korony 982 m n.p.m. Pieniny Właściwe,

  3. Wierchliczka 966 m n.p.m. Małe Pieniny,

  4. Watrisko 960 m n.p.m. Małe Pieniny,

  5. Durbaszka 942 m n.p.m. Małe Pieniny,

  6. Borsuczyny 939 m n.p.m. Małe Pieniny,

  7. Fakľovka 934 m n.p.m. Małe Pieniny (Pieniny Słowackie),

  8. Wysoki Wierch 899 m n.p.m. Małe Pieniny,

  9. Płaśnie (Plašná) 889 m n.p.m. Grupa Holicy (Pieniny Słowackie),

  10. Żar 883 m n.p.m. Pieniny Spiskie,

  11. Aksamitka 840 m n.p.m. Grupa Holicy (Pieniny Słowackie),

  12. Hombark Łapszański 825 m n.p.m. Pieniny Spiskie,

  13. Huściawa 818 m n.p.m. Małe Pieniny,

  14. Góra Zamkowa 799 m n.p.m. Pieniny Właściwe,

  15. Jarmuta 794 m n.p.m. Małe Pieniny,

  16. Cisówka 777 m n.p.m. Pieniny Spiskie,

  17. Czerteż 774 m n.p.m. Pieniny Właściwe,

  18. Czertezik 772 m n.p.m. Pieniny Właściwe,

  19. Sokolica 747 m n.p.m. Pieniny Właściwe,

  20. Szafranówka 742 m n.p.m. Małe Pieniny,

  21. Witkula 736 m n.p.m. Małe Pieniny,

  22. Palenica 722 m n.p.m. Małe Pieniny,

  23. Barwinkowa Góra 725 m n.p.m. Pieniny Spiskie,

  24. Majerz 689 m n.p.m. Pieniny Właściwe.

 9. Korona Pienin II (KPi II – trasy pienińskie):

  1. obowiązkowe – główne:

   1. Przełęcz Snozka – Trzy Korony – Przełęcz Rozdziela (szlak niebieski),

   2. Dursztyn – Barwinkowa Góra – Przełęcz Trzy Kopce (szlak czerwony),

   3. Jaworki – Biała Woda – Litmanová,

   4. Jaworki – wąwóz Homole – Wysoka – Straňanské sedlo,

   5. Szlachtowa – Huściawa – Lesnicke Sedlo,

   6. Szczawnica – Červený Kláštor – Plašná – Veľký Lipník,

   7. Szczawnica – Palenica – Šafranovka – Lesnica;

  2. Uzupełniające – proponowane:

   1. Sromowce Niżne – Krościenko nad Dunajcem,

   2. Szczawnica – Palenica – Szafranówka – Schronisko PTTK Orlica – Szczawnica,

   3. Červený Kláštor – Sedlo Cerla – Plašná – Haligovčik – Leśnica – Przełęcz Limierz – Przełęcz pod Klasztorną Górą – Červený Kláštor,

   4. Przełęcz Osice – Przełęcz Szopka – Trzy Korony – Zamek Pieniny – Krościenko nad Dunajcem,

   5. Krościenko nad Dunajcem – Sokolica – Czertezik – Czerteż – Krościenko nad Dunajcem,

   6. Veľký Lipník – Lesnické sedlo – Wysoki Wierch,

   7. Schronisko PTTK Trzy Korony – Trzy Korony – Przełęcz Szopka – Wąwóz Szopczański – Schronisko PTTK Trzy Korony,

   8. Szczawnica – Przełom Dunajca – Červený Kláštor,

   9. Łapsze Niżne – Przełęcz Przesła – Falsztyn;

  3. Uzupełniające – dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów).

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 4. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Pienin” jest wypełniona Książeczka „Korona Pienin” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 5. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 6. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl