Odznaka 1. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

 2. Celem ustanowienia Odznaki „Zdobywca Polskich Gór” jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznawanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych.

 3. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest jednostopniowa.

 4. Do Odznaki „Zdobywca Polskich Gór” można zaliczyć szczyty zdobyte przed uchwaleniem niniejszego regulaminu pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 5. Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów spośród wszystkich polskich gór według zamieszczonego wykazu (załącznik nr 1). Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 6. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału od 7. roku życia.

 7. Do prowadzonej Książeczki Odznaki „Zdobywca Polskich Gór” wpisuje się datę wejścia oraz potwierdzenie zdobycia szczytu. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS.

 8. Ubiegający się o Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Odznaki „Zdobywca Polskich Gór”.

 9. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Odznaki „Zdobywca Polskich Gór”. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

 10. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

 11. Informacje związane z Odznaką „Zdobywca Polskich Gór” można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Załącznik nr 1
Wykaz szczytów do Odznaki „Zdobywca Polskich Gór”

 1. Tatry Wysokie (Rysy – 2499 m n.p.m.)

 2. Tatry Zachodnie (Starorobociański Wierch – 2176 m n.p.m.)

 3. Beskid Żywiecko-Orawski (Babia Góra [Diablak] – 1725 m n.p.m.)

 4. Karkonosze (Śnieżka – 1603 m n.p.m.)

 5. Masyw Śnieżnika (Śnieżnik – 1426 m n.p.m.)

 6. Bieszczady Zachodnie (Tarnica – 1346 m n.p.m.)

 7. Gorce (Turbacz – 1310 m n.p.m.)

 8. Beskid Sądecki (Radziejowa – 1262 m n.p.m.)

 9. Beskid Śląski (Skrzyczne – 1257 m n.p.m.)

 10. Beskid Żywiecki (Wielka Racza – 1236 m n.p.m.)

 11. Beskid Wyspowy (Mogielica – 1170 m n.p.m.)

 12. Góry Izerskie (Wysoka Kopa – 1126 m n.p.m.)

 13. Góry Złote (Postawna – 1117 m n.p.m.)

 14. Góry Orlickie (Orlica – 1084 m n.p.m.)

 15. Pieniny (Wysoka – 1050 m n.p.m.)

 16. Góry Sowie (Wielka Sowa – 1015 m n.p.m.)

 17. Beskid Niski (Lackowa – 997 m n.p.m.)

 18. Góry Bystrzyckie (Jagodna – 985 m n.p.m.)

 19. Rudawy Janowickie (Skalnik – 944 m n.p.m.)

 20. Góry Kamienne (Waligóra – 934 m n.p.m.)

 21. Beskid Mały (Czupel – 930 m n.p.m.)

 22. Góry Stołowe (Szczeliniec Wielki – 919 m n.p.m.)

 23. Góry Sanocko-Turczańskie (Jaworniki – 909 m n.p.m.)

 24. Beskid Makowski (Lubomir – 904 m n.p.m.)

 25. Góry Opawskie (Biskupia Kopa – 891 m n.p.m.)

 26. Góry Wałbrzyskie (Borowa – 853 m n.p.m.)

 27. Góry Bardzkie (Szeroka Góra – 765 m n.p.m.)

 28. Góry Kaczawskie (Okole – 722 m n.p.m.)

 29. Masyw Ślęży (Ślęża – 718 m n.p.m.)

 30. Góry Świętokrzyskie (Łysica – 613 m n.p.m.)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło
tel. (+48) 660 294 982
http://www.fundacjabeskid.org.pl
e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl