Odznaka    Odznaka       Odznaka 1. Odznaka „Z Dreptusiem po Polsce” zwana dalej Odznaką stanowi integralną część Projektu Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej zwanego dalej Projektem.

 2. Celem jej ustanowienia jest popularyzacja Projektu oraz podniesienie jego atrakcyjności dla uczestników.

 3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.

 4. Odznaka posiada 3 stopnie.

 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia:

  • w stopniu zielonym – 10 wycieczek spośród wszystkich opublikowanych na stronie dreptuś.pl,

  • w stopniu żółtym – kolejnych 50 wycieczek,

  • w stopniu niebieskim – dalszych 100 wycieczek.

 6. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Organizatora adres, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

 7. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.

 8. Oznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 9. Odznaka w danym stopniu może być przyznana uczestnikowi tylko raz.

 10. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony.

 11. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.

 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej http://dreptuś.pl.

 13. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 10, jest odpłatna.

 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do koordynatora Projektu.

 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 r. Wycieczki odbyte przed tym terminem nie będą zaliczane do Odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Dariusz Mazurek
skrytka pocztowa nr 664
00-001 Warszawa 1
tel. (+48) 502 071 592
https://dreptuś.pl
e-mail: trip.poczta@onet.pl