Odznaka§ 1

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Szlak Brzeźnica – Kacwin” (zwana dalej SzB-K) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90. lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.

§ 2

Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej na Pogórzu Wielickim w Beskidach i na Spiszu.

§ 3

Odznakę SzB-K uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku niebieskiego prowadzącego z Brzeźnicy do Kacwina. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTTK.

§ 4

Do zdobycia odznaki SzB-K zalicza się wycieczki odbyte od 1 września 2022 r.

§ 5

Odznakę SzB-K można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

§ 6

Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów GT PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr legitymacji, ewentualnie pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

§ 7

Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach, osobiście bądź przesyłając pocztą.

§ 8

Imiona i nazwiska zdobywców odznaki zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach.

§ 9

Każdy ze zdobywców ma prawo do odmowy publikacji jego imienia i nazwiska na liście zdobywców odznaki publikowanej na stronie internetowej informując o tym osobę weryfikująca lub w każdym momencie Zarząd Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach poprzez złożenie pisma na adres PTTK Oddział „Lubomir” w Myślenicach, Rynek 27, 32-400 Myślenice, lub elektronicznie na adres email: pttk.myslenice@gmail.com.

§ 10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach.

§ 11

Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą z dnia 23 listopada 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik

Przebieg szlaku

Brzeźnica PKP – Draboż (7/5) – Przytkowice PKP (4/6) – Kalwaria PKP Lanckorona (5/4) [21,5 km, 6 h 20 min.] BZ 10.

Kalwaria PKP – Lanckorońska Góra (6/4) – Przełęcz Sanguszki (7/7) – Babica Zachodnia (5/4) – Bieńkówka (1/3) [17,2 km, 5 h 30 min.] BZ 04.

Bieńkówka – Koskowa Góra (5/3) – Groń (10/11) – Przykrzec (2/5) – Jordanów (4/7) [17 km, 5 h 30 min.] BZ 04.

Jordanów – przystanek PKS Luboń Mały (8/6) – Luboń Wielki (10/7) – Rabka Zaryte (4/9) [17,4 km 5 h 45 min.] BZ 06.

Rabka Zaryte – Rabka-Zdrój (7/6) – Olszówka (6/6) – Poręba Wielka (4/4) – Poręba Wielka-Koninki (5/4) [16 km, 5 h] BZ 05.

Poręba Wielka-Koninki – Schronisko PTTK na Turbaczu (13/6) – Łopuszna (9/16) [16 km, 5 h 15 min.] BZ 05.

Łopuszna – Harklowa BZ 05 (3/4) – Dębno (4/4) – Nowa Biała (6/6) – Trybsz (6/5) [18,2 km, 5 h 15 min.] BZ 08.

Trybsz – Rzepiska (9/6) – Kopylec (3/2) – Pieskowy Wierch (1/2) – Kacwin (8/12) [20,5 km, 6 h 15 min.] BZ 08.

Razem 143,8 km, 44 h 50 min., punkty GOT 162/164.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Lubomir” w Myślenicach
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel. (+48) 513 769 949
http://pttk.myslenice.pl
e-mail: pttk.myslenice@gmail.com