Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie uchwałą nr 43/XXI/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. z okazji przypadającej w 2019 r. 450. rocznicy zawarcia pomiędzy Polska i Litwą unii zwanej Unią Lubelską.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Lublina i miejsc związanych z zawarciem Unii Lubelskiej.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę mogą zdobywać osoby po ukończeniu 6. roku życia.

 5. Odznakę zdobywa się przez zwiedzenie miejsc związanych z zawarciem unii:

  • Zamek Lubelski,

  • kościół pw. św. Stanisława BM i klasztor oo. dominikanów,

  • Rynek,

  • Brama Krakowska,

  • kościół pobernardyński,

  • pomnik Jana Kochanowskiego,

  • Plac Litewski.

 6. Odznakę można zdobyć podczas wycieczek zorganizowanych, indywidualnych oraz questu.

 7. Odznakę weryfikują i przyznają: Terenowy Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych O/M PTTK w Lublinie i Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej O/M PTTK w Lublinie (Rynek 8, 20-111 Lublin) na podstawie „Książeczki Odznaki Krajoznawczej 450-lecia Unii Lubelskiej” wypełnionej przez zdobywającego, z potwierdzeniami zwiedzenia wymienionych obiektów.

 8. Odznaka jest odpłatna.

 9. Przekazanie książeczki do weryfikacji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w celu przyznania odznaki, zgodnie z wymaganiami RODO.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Książeczkę Odznaki


Oddział Miejski PTTK w Lublinie
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42
fax (0-81) 532-37-58
http://www.lublin.pttk.pl
e-mail: pttklublin@wp.pl