OdznakaW związku z przypadającą w 2020 r. siedemdziesiątą rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Jubileuszową „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”.

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści.

  2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Odznakę przyznaje się za spełnienie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. wymogów regulaminowych pozwalających na uzyskanie dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.

  4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

  5. Odznakę przyznają referaty weryfikacyjne posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych.

  6. Prezydium ZG PTTK może nadać Odznakę bez konieczności spełnienia wymogów dla jej zdobycia.

  7. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków. Zdobywający Odznakę ponosi koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

  8. Autorką znaku graficznego Odznaki jest Natalia Figiel.

  9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

  10. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 111/XIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40, wew. 10
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl