Odznaka 1. Szlak jest oznakowany kolorem żółtym. Zaczyna się w Legnickim Polu, a kończy w Złotoryi.

 2. Odznaka „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” jest odznaką regionalną Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie, w skrócie: STP „Wędrowiec”.

 3. Odznaka ma za zadanie promowanie i popularyzację walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.

 4. Odznakę „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat.

 5. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, motorowych i innych.

 6. Wycieczka powinna być potwierdzona w książeczce (kronice wycieczki) przez uzyskanie potwierdzenia terenowego na trasie wycieczki. Potwierdzeniem są: pieczątka np. sołtysa, w urzędzie, w zwiedzanym obiekcie lub zdjęcie na tle charakterystycznego miejsca lub obiektu z datą. Ponadto potwierdzeniem może być wpis przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki.

 7. Odznakę „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

 8. Odznaka jest jednostopniowa.

 9. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22.10.2020 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

 10. Okres zdobywania jest nieograniczony.

 11. Weryfikacja odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki, w której znajdują się informacje: imię i nazwisko zdobywającego odznakę, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail), data oraz trasa wycieczki, miejsce na potwierdzenie terenowe wraz ze wskazaniem miejsc lub obiektów z wykazu, miejsce na potwierdzenie weryfikacji.

 12. Odznakę można nabyć w siedzibie STP „Wędrowiec” – koszt: 15 zł.

 13. Ubiegający się o Odznakę „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc lub obiektów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji osobiście w siedzibie STP „Wędrowiec”, ul. Tadeusza Kościuszki 12/17, 59-300 Lubin, czynne: wtorek 17.00-19.00, środa 11.00-13.00, czwartek 17.00-19.00 lub korespondencyjnie na adres: STP „Wędrowiec”, ul. Jastrzębia 4/46, 59-300 Lubin.

 14. Weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje upoważniony członek zarządu STP „Wędrowiec”.

 15. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 16. Konieczne opłaty (koszt korespondencji, koszt odznaki) można dokonać elektronicznie lub przelewem na konto STP „Wędrowiec”, konto: BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001, tytuł: Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

 17. Weryfikacja zostanie dokonana po zaksięgowaniu opłat.

 18. Interpretacja regulaminu należy do STP „Wędrowiec”.

 19. Regulamin Odznaki „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu STP „Wędrowiec” w Lubinie dnia 22.10.2020 r. i wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 r.

Wykaz obiektów i odcinki do potwierdzenia:

 1. Legnickie Pole – Jawor 18,0 km; Muzeum Bitwy pod Legnicą, bazylika kolegiacka św. Jadwigi w Legnickim Polu.

 2. Jawor – Pomocne 18,1 km; kościół Pokoju, Góra Rataj, Wąwóz Myśliborski, Czartowska Skała.

 3. Pomocne – Sędziszowa (Wielisławka) 16 km; organy wielisławskie.

 4. Sędziszowa – Twardocice 17 km; Ostrzyca Proboszczowicka.

 5. Twardocice – Grodziec 10,9 km; zamek Grodziec.

 6. Zamek Grodziec – Złotoryja 17,5 km; Baszta Kowalska, Kopalnia Złota „Aurelia”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”
ul. Tadeusza Kościuszki 12/17
59-300 Lubin
tel./fax (76) 749-05-33
mobile: (+48) 601 095 463
http://www.wedrowieclubin.pl
e-mail: getek49@wp.pl