Odznaka 1. Odznaka „Karkonoska Odznaka Krajoznawcza” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie polskiej części Karkonoszy, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy, kontakt tel. 509 290 499.

 10. Każdy zdobywca odznaki „Karkonoska Odznaka Krajoznawcza” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki oraz korespondencji.

 12. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą nr 2/XII/2023 z dnia 12.12.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1.04.2024 r.

Pomysłodawca projektu, autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Edward Wiśniewski, Marek Rabski.

Wykaz obiektów do Karkonoskiej Odznaki Krajoznawczej

Szczyty

 1. Babiniec – 998 m n.p.m.

 2. Czarna Kopa – 1408 m n.p.m.

 3. Czeskie Kamienie – 1416 m n.p.m.

 4. Czoło – 1275 m n.p.m.

 5. Grzybowiec – 751 m n.p.m.

 6. Łysocina – 1189 m n.p.m.

 7. Skalny Stół – 1281 m n.p.m.

 8. Szrenica – 1362 m n.p.m.

 9. Śląskie Kamienie – 1413 m n.p.m.

 10. Śnieżka – 1603 m n.p.m.

Grupy skalne

 1. Czarcia Ambona.

 2. Kamień Waloński w Przesiece.

 3. Kociołki na Drewniaku.

 4. Końskie Łby.

 5. Krucze Skały – Karpacz.

 6. Krucze Skały – Szklarska Poręba.

 7. Kukułcze Skały.

 8. Paciorki (taras widokowy).

 9. Pielgrzymy.

 10. Słonecznik.

Pozostałe atrakcje krajoznawcze

 1. Cmentarz jeńców wojennych w Borowicach.

 2. Dawna osada górska Budniki.

 3. Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie.

 4. Dziki Wodospad w Karpaczu.

 5. Grań Kotła Wielkiego Stawu.

 6. Hala Szrenica.

 7. Jezioro polodowcowe Mały Staw.

 8. Kaplica św. Anny na Grabowcu.

 9. Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie.

 10. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

 11. Odsłonięcie Hornfelsów w Karpaczu.

 12. Pomnik ofiar lawiny w Białym Jarze.

 13. Przełęcz Karkonoska.

 14. Przełęcz Okraj.

 15. Przełęcz Szklarska.

 16. Punkt widokowy na Wzgórzu Karpatka.

 17. Równia pod Śnieżką.

 18. Schronisko PTTK „Srebrny Potok” w Jarkowicach.

 19. Skocznia narciarska „Orlinek” w Karpaczu.

 20. Skwer Śladów Zdobywców w Karpaczu.

 21. Symboliczny cmentarz ofiar gór w Kotle Łomniczki.

 22. Śnieżne Stawki.

 23. Kościół Górski Naszego Zbawiciela (Świątynia Wang) w Karpaczu.

 24. Tramwaj „Pod Skałką” w Podgórzynie.

 25. Zamek Chojnik.

 26. Zapora na Łomnicy w Karpaczu.

 27. Złoty Widok w Michałowicach.

 28. Wodospad Podgórnej.

 29. Wodospad Kamieńczyka.

 30. Wodospad Szklarki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl