OdznakaZdajemy sobie sprawę z ewentualnych trudności w zdobyciu tej odznaki. Pokonanie tej odległości w jednym dniu dla wielu z nas jest nie lada wyzwaniem. I właśnie dla tych, którzy takie wyzwania lubią ta odznaka została przeznaczona. Jeśli ktoś nie da rady za pierwszym razem, to może się uda ponownie, aż do zwycięstwa. W zdobyciu tej odznaki liczymy na państwa szczerość, pamiętajcie, tylko uczciwie zdobyta odznaka może dać osobistą satysfakcję, w każdy inny sposób, to będzie tylko uwierająca podróbka i imitacja.

 1. Odznaka „Diament Pienin” ustalona została w celu promocji regionu Pienin i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest zachętą do poznania pasma Pienin, ich walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

 2. „Diament Pienin” jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.

 3. „Diament Pienin” może zdobyć każdy (nie ma limitów wiekowych) po spełnieniu poniżej opisanych wymogów.

 4. Aby uzyskać Odznakę „Diament Pienin” należy pokonać w ciągu jednego dnia pasmo Pienin Małych, Pienin Właściwych i Pienin Spiskich kierując się od wschodu na zachód.

 5. Dojście do początku trasy (Przełęcz Rozdziela) żółtym szlakiem od Jaworek. Przebieg trasy:

  • odcinkiem szlaku niebieskiego od Przełęczy Rozdziela do pawilonu wejściowego na zamek w Czorsztynie (w odcinku tym zawiera się przeprawa przez rzekę Dunajec w Szczawnicy),

  • dalej, przeprawa wodna z Czorsztyna (sąsiedztwo zamku Czorsztyn) przez Jezioro Czorsztyńskie do Niedzicy,

  • dalej, od zamku w Niedzicy czerwonym szlakiem do miejscowości Dursztyn,

  • od Dursztyna szlakiem zielonym do mostu nad rzeka Białką (koniec trasy).

 6. Aby uzyskać Odznakę „Diament Pienin” należy potwierdzić zdobycie następujących szczytów i miejsc:

  • Wysoka (1050 m n.p.m.),

  • Wysoki Wierch (898 m n.p.m.),

  • Sokolica (747 m n.p.m.),

  • Okrąglica – Trzy Korony (982 m n.p.m.),

  • pawilon wejściowy w Czorsztynie lub przystań statków „Dunajec” i „Halny” – Czorsztyn,

  • przystań statków „Dunajec” i „Halny” – Niedzica, naprzeciw punktu sprzedaży biletów,

  • Żar (883 m n.p.m.).

 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu/miejsca jest pieczątka oraz dokumentacja fotograficzna. Na fotografiach zrobionych na zdobytych szczytach czy trasie powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu/miejsca i pieczęcie z wpisaną datą.

 8. Lokalizacja pieczątek:

  • Wysoka – na szczycie, w drewnianej skrzynce,

  • Wysoki Wierch – na szczycie, w drewnianej skrzynce,

  • Sokolica oraz Okrąglica (Trzy Korony) – przed szczytem, w punkcie sprzedaży biletów PPN lub w drewnianych skrzynkach PTTK,

  • pawilon wejściowy w Czorsztynie – w punkcie sprzedaży biletów do zamku Czorsztyn. W przypadku braku dostępu do pawilonu, dodatkowo jest drewniana skrzynka z pieczątką na przystani statków „Dunajec” i „Halny” po stronie czorsztyńskiej,

  • Niedzica – przystań statków „Dunajec” i „Halny” – przed punktem sprzedaży biletów,

  • Żar – na szczycie, w drewnianej skrzynce.

 1. Okres zdobywania Odznaki jest ograniczony w związku z przeprawą na Dunajcu oraz przeprawą na Jeziorze Czorsztyńskim. Możliwość zdobycia odznaki zamyka się w okresie od 15 kwietnia do 31 października. Przy planowaniu trasy należy rozeznać aktualne warunki pogodowe – mogą wpływać na brak możliwości przepraw wodnych (np. długotrwałe ulewy).

 2. Orientacyjne dane: długość około 50,5 km, czas przejścia około 13 godz., podejść ↑2052 m, ↓2078 m.

 3. Z uwagi na dystans do pokonania oraz spore różnice wysokości, Odznaka skierowana jest dla wprawnych turystów. „Diament Pienin” wymaga odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji!

 4. Trasę należy tak zaplanować, żeby zdążyć na przeprawę przez Jezioro Czorsztyńskie.

 1. Trasę można pokonywać indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczki należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych – rezerwatów (Biała Woda, Wysokie Skałki, Przełom Białki pod Krempachami oraz Pieniński Park Narodowy).

 2. Turysta ubiegający się o Odznakę „Diament Pienin” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów/miejsc przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK (dopuszczalne są inne formy potwierdzeń np. indywidualne notatniki, notesy itp.) do weryfikacji w Oddziale Pienińskim PTTK w Szczawnicy wraz z dokumentacją fotograficzną. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie. Istnieje możliwość weryfikacji drogą mailową: pttkszczawnica@siecpieniny.net.

 3. Po weryfikacji Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy nadaje Odznakę „Diament Pienin” wraz z pamiątkowym dyplomem.

 4. Odznaka „Diament Pienin” została ustanowiona 1 lutego 2021 r. przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy
os. Połoniny 4A/3, 34-460 Szczawnica
tel./fax (18) 262-22-95
http://pttkszczawnica.pl
e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net