Odznaka 1. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych związanych z powiatem legnickim – ziemskim i grodzkim. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. O odznakę ubiegać się może każdy turysta, który odbył wycieczki w obszarze powiatu legnickiego.

 3. Odznaka „Znam Ziemię Legnicką” jest odznaką czterostopniową z następującymi kryteriami zdobywania:

  1. brązowa – 15 obiektów,

  2. srebrna – 25 obiektów,

  3. złota – 45 obiektów,

  4. odznaka honorowa „Znam Ziemię Legnicką” nadawana jest za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i rozwoju turystyki na terenie powiatu na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy.

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów do zdobycia odznaki:

Obiekty

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

Ogólna liczba obiektów:

15

25

45

w tym:

I.

Kościoły

6

5

10

II.

Zamki, pałace

1

1

2

III.

Parki zabytkowe

1

1

2

IV.

Rezerwaty przyrody, użytki, pomniki przyrody

1

2

3

V.

Muzea

1

1

2

VI.

Pomniki historii

3

5

10

VII.

Krzyże pokutne, kapliczki

3

6

9

VIII.

Najwyższe wzniesienie w gminie

1

2

4

IX.

Ścieżki dydaktyczne

1

2

3

 1. Szczegółowy wykaz obiektów podano w Załączniku nr 1.

 2. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Punkty zdobyte ponad normę nie są zaliczane na stopień wyższy.

 4. Punkty na Odznakę „Znam Ziemię Legnicką” winny być potwierdzone przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, instytucje organizujące wycieczki, pieczątkami instytucji na przebytej trasie lub zdjęciami.

 5. Ewidencję wycieczek i potwierdzenia należy prowadzić w indywidualnie prowadzonym dzienniku-zeszycie. Należy podać swoje dane adresowe, nazwy obiektów i grupę oraz datę wycieczki. Na końcu danego stopnia odznaki należy zrobić zestawienie zbiorcze zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

 1. Przy zdobywaniu odznak stopnia srebrnego i złotego nie mogą być zaliczone obiekty, które już raz stanowiły podstawę do przyznania odznaki.

 2. Sprawy weryfikacji przyznania Odznaki „Znam Ziemię Legnicką” prowadzi Komisja Krajoznawcza PTTK O/Legnica przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

 3. Odznaka jest odpłatna.

 4. Autorem projektu odznaki jest uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy – Ewelina Majda, pod opieką pani Beaty Kuci w ramach konkursu „Znam swój powiat jak swój Dom”, edycja 2019 r.

 5. Regulamin Odznaki „Znam Ziemię Legnicką” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 2/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1
Wykaz obiektów krajoznawczych


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl