Odznaka 1. Celem organizowanego rajdu turystycznego jest przybliżenie życia, działalności i tragicznej śmierci bł. ks. Jana Machy. Odznaka powstała w 80. rocznicę jego śmierci.

 2. Przejechanie trasy wg niniejszego regulaminu, a następnie pozytywna weryfikacja przesłanej kroniki zapewnia zdobycie jednostopniowej Odznaki Krajoznawczej „Śladami Błogosławionego Księdza Jana Machy”.

 3. Rajd turystyczny można odbyć w następujących dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: turystyka rowerowa i piesza.

 4. Nie obowiązuje limit wiekowy. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające karty rowerowej powinny uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób pełnoletnich.

 5. Okres, w którym można indywidualnie przejechać trasę rajdu, to termin od 1.12.2022 r.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzanie wszystkich miejsc i obiektów ujętych w załączniku.

 7. Potwierdzania pobytu w danym miejscu należy dokonać w samodzielne wykonanej kronice w formie albumu ze zdjęciami i opisem lub w formie folderu ze zdjęciami i opisem, które zostaną zapisane na cyfrowym nośniku danych.

 8. Dokumentację potwierdzającą w formie papierowej lub w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych należy składać do weryfikacji w Górnośląskim Oddziale PTTK, Katowice, ul. Rynek 13 lub przesłać pocztą na adres: Górnośląski Oddział PTTK, Rynek 13, 40-098 Katowice z dopiskiem: „Odznaka Jana Machy”. Do dokumentacji należy dołączyć dane osoby zdobywającej odznakę z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych – może to być np. nr telefonu. Po weryfikacji dokumentacja zostanie zwrócona autorowi. Folder ze zdjęciami i opisem można również bezpośrednio przesłać w postaci e-maila na adres bronekkaluza@wp.pl.

 9. O wynikach weryfikacji oraz sposobie odbioru odznaki, każdy uczestnik zostanie powiadomiony przez prezesa RKTK „Wagabunda”.

 10. Interpretacja regulaminu należy do komisji weryfikacyjnej.

 11. Regulamin rajdu został opracowany przez Zarząd RKTK „Wagabunda” i wchodzi w życie z dniem 1.12.2022 r.

Załącznik nr 1
Wykaz miejsc

 1. Dom rodzinny Jana Machy, Chorzów, ul. Bożogrobców 44.

 2. Kościół pw. św. Marii Magdaleny, Chorzów, ul. Bożogrobców 31 – miejsce przyjęcia sakrament chrztu.

 3. Cmentarz parafialny przy kościele pw. św. Marii Magdaleny – miejsce z symbolicznym grobem: sektor F, rząd 1, grób nr 43.

 4. Starochorzowskie Centrum Sportu „Sokół”, Chorzów, ul. Harcerska 1 – były klub „Azoty”, gdzie grał w piłkę ręczną i wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Śląska i wicemistrzostwo Polski.

 5. Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Chorzów, ul. Wolności 51, gdzie przyjął sakrament bierzmowania.

 6. Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6A – dawne Państwowe Gimnazjum Klasyczne, gdzie zdawał maturę.

 7. Kościół pw. św. Józefa, Ruda Śląska, ul. Piastowska 25, gdzie przez dwa lata posługiwał jako wikariusz, aż do aresztowania.

 8. Rondo bł. ks. Jana Machy, Ruda Śląska 1 – u zbiegu ulic Wolności, Magazynowej i Wiktora Brańskiego.

 9. Pomnik w miejscu byłego policyjnego więzienia zastępczego, Mysłowice Park Promenada, gdzie był przetrzymywany od września 1941 do czerwca 1942 r.

 10. Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Katowice, ul. Mikołowska 32, gdzie przyjął święcenia kapłańskie.

 11. Stary Dworzec, Katowice, ul. Dworcowa, gdzie został aresztowany w dniu 3.09.1941 r.

 12. Areszt Śledczy, Katowice, ul. Mikołowska 10 – egzekucja 3 grudnia 1942 r.

 13. Muzeum Śląskie, Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 – miejsce, gdzie znajduje się gilotyna użyta do stracenia księdza Jana Machy.

 14. Skwer z pomnikiem bł. ks. Jana Machy, Katowice, ul. Wincentego Pola 2-4.

 15. Izba Pamięci w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, Katowice, ul. Wita Stwosza 17 – do zwiedzenia w poniedziałki, po uzgodnieniu z księdzem ekonomem.

 16. Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A – beatyfikacja 20.11.2021 r.

 17. Panteon Górnośląski – instytucja kultury, przybliżenie życia i osiągnięć najważniejszych postaci Śląska.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej
„Wagabunda”
ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice
mobile: (+48) 798 031 932
http://www.wagabunda.katowice.pl/
e-mail: bronekkaluza@wp.pl

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
Biuro Podróży PTTK
ul. Rynek 13, 40-098 Katowice
tel. (32) 253-03-62, fax (32) 258-87-29
http://www.pttk.katowice.pl
e-mail: pttk@pttk.katowice.pl