Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPropozycja Klubu Turystycznego „Gdzie Buty Poniosą” dla wszystkich, którzy odważą się wyjść z domu odkrywać piękno otaczającego świata nocą… Nie tylko góry, ale również miasta, parki, starówki, skwery i wszystko inne, gdzie tylko was buty poniosą…

Projekt NOT chociaż należy do projektów klubowych stanowi pewnego rodzaju jego drugie skrzydło. Symbolem tej serii jest latarka, która pojawiła się obok klubowych „butków” na odznace i na książeczce.

 1. Projekt ma specjalną, dedykowaną osobną książeczkę z miejscem na potwierdzenia i na rozpisanie wraz z punktami w tabelce waszych nocnych dokonań.

 2. Projekt składa się z odznaki w 4 stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym. W przyszłości pojawią się również 2 stopnie „Za wytrwałość”: Mały Nocny Łazik i Duży Nocny Łazik (będzie to prawdopodobnie zupełnie inna odznaka, której grafika pojawi się w stosownym czasie).

 3. W ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć odpowiednio dwa stopnie, bądź dwie normy (przy zdobywaniu odznaki „Za wytrwałość”).

 4. Na stopnie podstawowe za każdy 1 km zdobyty po zmroku będzie przyznawany 1 punkt bez względu na miejsce (góry, lasy, parki, skwery, starówki itp. itd.), jedyną różnicą będzie 1 punkt premium do każdych 5. km zdobytych nocą w górach.

 5. Trasy i punkty zaliczamy również wstecz, jednak sumarycznie maksymalnie tylko na to co można zdobyć w ciągu jednego roku, czyli na 2 stopnie. Punkty zdobyte „na zaś” w danym roku przechodzą na kolejny stopień, ale dopiero kiedy będą możliwe do zweryfikowania.

 6. Punktacja na poszczególne stopnie podstawowe:

  • popularny – 10 pkt.

  • brązowy – 20 pkt.

  • srebrny – 30 pkt.

  • złoty – 50 pkt.

 7. Na stopnie dodatkowe „Za wytrwałość” trzeba będzie kolejno zdobyć na Małego Nocnego Łazika 2-krotność odznaki złotej, Dużego Nocnego Łazika kolejną 3-krotność odznaki złotej.

 8. Stopnie dodatkowe rozpoczynamy zdobywać zaraz po pozytywnej weryfikacji stopnia złotego.

Pozostałe zasady zdobywania i weryfikacji Nocnej Odznaki Turystycznej jak w Regulaminie Klubu Turystycznego „Gdzie Buty Poniosą”.


Pobierz Zasady zdobywania Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyczny „Gdzie Buty Poniosą”
http://www.gdziebutyponiosa.pl
https://www.facebook.com/gdziebuty.poniosa
e-mail: gdziebutyponiosa@gmail.com