Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Karpat” związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Karpat, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Karpat – znajdujących się na terenie ośmiu państw karpackich (Karpaty II) oraz w siedmiu częściach łuku Karpat, zgodnych z regionalizacją fizycznogeograficzną polskiego geografa prof. Jerzego Kondrackiego (Karpaty I) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Karpat”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Karpat“ posiada trzy kategorie:

  1. Korona Karpat I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),

  2. Korona Karpat II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),

  3. podwójna Korona Karpat (stopień duży złoty).

 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:

  1. Korona Karpat I:

   • brązowa – dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 a),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 4),

   • mała złota – kolejne 3 szczyty (razem 7);

  2. Korona Karpat II:

   • brązowa – dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 b),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 4),

   • mała złota – kolejne 4 szczyty (razem 8);

  3. podwójna Korona Karpat (KK I + KK II):

   • duża złota – komplet 12 szczytów z wykazu (pkt. 8).

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Karpat” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Karpat” i Odznaki „Korona Karpat”.

 8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami”:

  1. Korona Karpat I (najwyższe w części regionu fizyczno-geograficznego wg prof. Jerzego Kondrackiego):

   1. Stolica 1476 m n.p.m. Słowacja (Wewnętrzne Karpaty Zachodnie),

   2. Babia Góra 1725 m n.p.m. Polska i Słowacja (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie),

   3. Curcubăta Mare 1849 m n.p.m. Rumunia (Góry Zachodniorumuńskie),

   4. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie),

   5. Pietrosul Rodnei 2303 m n.p.m. Rumunia (Wewnętrzne Karpaty Wschodnie),

   6. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia (Karpaty Południowe),

   7. Gerlachovský štít [Gerlach] 2655 m n.p.m. Słowacja (Centralne Karpaty Zachodnie);

  2. Korona Karpat II (najwyższe w państwie karpackim):

   1. Buschberg 491 m n.p.m. Austria,

   2. Kékes 1014 m n.p.m. Węgry,

   3. Lysá Hora 1324 m n.p.m. Czechy,

   4. Šiljak 1565 m n.p.m. Serbia,

   5. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina,

   6. Rysy 2499 m n.p.m. Polska,

   7. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia,

   8. Gerlachovský štít [Gerlach] 2655 m n.p.m. Słowacja.

 9. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.

 10. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 11. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 12. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Karpat” jest wypełniona Książeczka „Korona Karpat” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 13. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 14. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl