Odznaka 1. W celu uczczenia 160. rocznicy powstania styczniowego, Urząd Gminy w Przyrowie, Szkolny Klub Turystyczny PTTK w Przyrowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, ustanawia Odznakę Turystyczną „Powstanie Styczniowe – Przyrów 1863/64”.

 2. Projekt odznaki w kształcie obrazów Artura Grottgera wykonał Mieczysław Kremblewski.

 3. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią, przebiegiem, bitwami, walkami i potyczkami powstania styczniowego, miejscami kaźni i straceń powstańców, lokalizacją zbiorowych mogił i pojedynczych grobów powstańców.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Na odznakę należy zwiedzić obowiązkowo 10 miejsc z wykazu z punktu 6. oraz 10 innych związanych z powstaniem styczniowym, w sumie 20.

 6. Wykaz obowiązkowych miejsc:

  1. Przyrów,

  2. Aleksandrówka – klasztor św. Anny,

  3. Janów,

  4. Śmiertny Dąb,

  5. Złoty Potok,

  6. Mełchów,

  7. Lelów,

  8. Biała,

  9. Koniecpol,

  10. Żarki.

 7. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci, zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, pól bitew, walk i potyczek, kwater powstańczych, mogił „bratnich” – zbiorowych i pojedynczych na cmentarzach, pomników na miejscu kaźni i straceń, tablic pamiątkowych w kościołach, na cmentarzach, budowlach, ulicach miast i miasteczek, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 8. Kronikę Odznaki do weryfikacji należy przesłać na adres: SKT PTTK Przyrów, ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów, lub dostarczyć osobiście na podany adres.

 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego.

 10. Koszty odznaki i wysyłki ponosi turysta.

 11. Zespół Weryfikacyjny może przyznać Odznakę Honorową z pominięciem wymogów regulaminowych za wybitne zasługi dla krajoznawstwa.

 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 13. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą SKT PTTK w Przyrowie i obowiązuje od dnia 23.03.2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Szkolny Klub Turystyczny PTTK
przy Zespole Szkół w Przyrowie
ul. Szkolna 42, 42-248 Przyrów
http://www.skt.przyrow.pl
e-mail: jur23s@wp.pl
zbimach@poczta.onet.pl