Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 7 lutego 2021 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Gór Stołowych” związana z poznawaniem pasma Gór Stołowych poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony polskiej i czeskiej części Gór Stołowych (łącznie) oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Stołowych poprzez zdobywanie stołowogórskich szczytów – (Korona Gór Stołowych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Gór Stołowych II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Gór Stołowych”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Gór Stołowych” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Gór Stołowych I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  2. Korona Gór Stołowych II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty);

  3. podwójna Korona Gór Stołowych (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:

  1. Korona Gór Stołowych I (KGS I, wejście na szczyt):

   • popularna – dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),

   • brązowa – kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),

   • srebrna – kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),

   • złota – kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet – 24);

  2. Korona Gór Stołowych II (KGS II, przejście trasy):

   • popularna – 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • brązowa – 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • srebrna – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),

   • złota – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).

  3. Uwaga! W ramach kolejnych stopni „Korony Gór Stołowych II”, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km lub czas przejścia min. 2 h.

  1. podwójna Korona Gór Stołowych (KGS I + KGS II):

   • platynowa – honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Gór Stołowych I” i „Korony Gór Stołowych II” łącznie.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Gór Stołowych” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Gór Stołowych” i Odznaki „Korona Gór Stołowych”.

 8. Wykaz szczytów Korony Gór Stołowych I (KGS I – wybrane szczyty w paśmie Gór Stołowych):

  1. Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m.

  2. Błędne Skały 853 m n.p.m.

  3. Narożnik 849 m n.p.m.

  4. Ptak 839 m n.p.m. (Fort Karola)

  5. Kopa Śmierci 830 m n.p.m.

  6. Podmorskie kanały 792 m n.p.m. (Białe Skały)

  7. Čáp 786 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály

  8. Božanovský špičák 773 m n.p.m. Broumovské stěny

  9. Koruna 769 m n.p.m. Broumovské stěny

  10. Krucza Kopa 723 m n.p.m.

  11. Róg 715 m n.p.m. Zawory

  12. Velká Kupa 708 m n.p.m. Broumovské stěny

  13. Rogacz 708 m n.p.m. (Skalne Grzyby)

  14. Dzik 703 m n.p.m.

  15. Supí hnízdo 702 m n.p.m. Broumovské stěny

  16. Ostaš 700 m n.p.m. Polická pánev

  17. Urwisko Batorowskie 700 m n.p.m. (kamienny krzyż, kapliczka)

  18. Baszty 700 m n.p.m. (Radkowskie Skały)

  19. Stražna hora 689 m n.p.m. Broumovské stěny

  20. Modry Kamen 686 m n.p.m. Broumovské stěny

  21. Starozámecký vrch 681 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály

  22. Krizowy Vrch 667 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály

  23. Duża Dufałka 622 m n.p.m.

  24. Lysý vrch 611 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály

 9. Korona Gór Stołowych II (KGS II – trasy stołowogórskie):

  1. obowiązkowe – główne:

   1. Złotno/Łężyce – Skały Puchacza – Karłów – Bożanov lub Mahovska Lhota (szlak niebieski),

   2. Wambierzyce – Skalne Grzyby – Karłów – Błędne Skały – Kudowa-Zdrój (szlak czerwony),

   3. Borowina – Batorów – Urwisko Batorowskie – Białe Skały – Karłów – Pasterka – Błędne Skały – Czermna (szlak zielony),

   4. Batorów – Batorówek – Skalne Grzyby – Białe Grzyby – Karłów – Pasterka – Radków (szlak żółty),

   5. Machov – Broumovske steny – Hlavnov – Ostaš – Skály (szlak czerwony),

   6. Skály lub Teplice nad Metuji – Čáp – Skály lub Teplice nad Metuji (trasa okrężna, szlak niebieski i zielony),

   7. Chełmsko Śląskie – Róg – Głazy Krasnoludków – Chełmsko Śląskie (lub Jawiszów lub Gorzeczów);

  2. Uzupełniające – proponowane:

   1. Wambierzyce – Skalne Grzyby – Batorówek (szlak niebieski),

   2. Adršpašske skály – zwiedzanie,

   3. Police nad Metuji – Supi hnizdo – Ovcin – Slavný,

   4. Błędne Skały – przejście trasy,

   5. Karłów – trasa na Szczelińcu Wielkim – Karłów lub Pasterka,

   6. Pasterka – Božanovský špičák – Koruna,

   7. Bożanov – Koruna – Velká Kupa – Slavný (szlak żółty),

   8. Pstrążna – Machovska Lhota (szlak niebieski),

   9. Machovska Lhota – Cerny dul – Božanovský špičák (szlak żółty);

  3. Uzupełniające – dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów).

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Potwierdzeniem mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).

 4. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 5. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Gór Stołowych” jest wypełniona Książeczka „Korona Gór Stołowych” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 6. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 7. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl