Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Ustanowienie odznaki ma na celu popularyzowanie piękna Ziemi Myślenickiej, jej przyrody, zabytków, przeszłości i teraźniejszości.

 2. Odznakę można zdobywać indywidualnie i grupowo na wycieczkach odbywanych dowolnym środkiem lokomocji.

 3. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

 4. Obowiązuje zdobywanie odznak w podanej kolejności.

 1. W jednym sezonie można zdobyć więcej niż jeden stopień odznaki.

 2. Dla uzyskania poszczególnych stopni odznaki należy:

  1. odznaka brązowa: zwiedzić co najmniej 25 obiektów wymienionych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu oraz 1 z wymienionych zespołów miejskich,

  2. odznaka srebrna: zwiedzić kolejnych 25 obiektów wymienionych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu. (łącznie co najmniej 50 z listy obiektów) oraz 2 zespoły miejskie (łącznie 3 miasta),

  3. odznaka złota: zwiedzić wszystkie obiekty wymiennych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu (łącznie 100 obiektów na ziemi myślenickiej) oraz pozostałe 2 zespoły miejskie (łącznie 5 miast).

 3. Weryfikację odznaki prowadzi Terenowy Referat Weryfikacji Odznak Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach na podstawie przedłożonych kart indywidualnych lub grupowych, na których winny być pieczęcie dokumentujące pobyt w określonym miejscu lub fotografie osoby zwiedzającej obiekt lub inne potwierdzenia.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach.

 5. Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr 4/2023 w dniu 11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 6. Równocześnie traci ważność dotychczasowy regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach w dniu 12.04.1990 r. oraz z 1974 r.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Miłośnik Ziemi Myślenickiej”

WYKAZ ZESPOŁÓW MIEJSKICH

 1. Myślenice: Rynek, sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej, kościół św. Jakuba Apostoła, źródło zwane „Studzienką”, cmentarz żydowski, góra Szubienna, kapliczka w miejscu dawnej szubienicy miejskiej.

 2. Dobczyce: zamek i skansen, kościół św. Jana Chrzciciela, mury miejskie, zapora.

 3. Jordanów: Rynek (pomnik 1939 r.), ratusz, budynek dawnego Sądu Grodzkiego, kościół parafialny Przenajświętszej Trójcy, zajazd „Poczekaj” z XVIII/XIX w.

 4. Kalwaria Zebrzydowska: sanktuarium pasyjno-maryjne, kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, kolumna konfederatów barskich.

 5. Lanckorona: Rynek (drewniana zabudowa), kościół św. Jana Chrzciciela, ruiny zamku.

WYKAZ OBIEKTÓW

MUZEA, SKANSENY – 6

 1. Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

 2. Izba Tradycji w Sułkowicach (+ kuźnia).

 3. Ekomuzeum w Bogdanówce.

 4. Izba Regionalna w Lanckoronie.

 5. Skansen w Sidzinie.

 6. Izba Regionalna w Pcimiu.

OBIEKTY PRZYRODNICZE – 12 (18)

 1. Rezerwat przyrody „Zamczysko nad Rabą” (+ ruiny Zamczyska, skocznia narciarska).

 2. Diabelski Kamień pod Krzesławicami (+ pustelnia).

 3. Grzyb skalny w Zegartowicach.

 4. Diabelski Kamień w Rudniku.

 5. Diabelski Kamień pod Pękalówką, na południe od Stróży.

 6. Wielki Kamień na Krzywickiej Górze.

 7. Jaskinia Zimna Dziura na stoku Strzebla nad Lubniem.

 8. Cisy Raciborskiego w Harbutowicach.

 9. Rezerwat „Luboń Wielki” – Perć Borkowskiego.

 10. Siepraw – skała „Kopytko”.

 11. Diabelski kamień na Styrku w Brzezowej.

 12. Las Bronaczowa.

OBIEKTY TOPOGRAFICZNE – 16 (34)

 1. Koskowa Góra (+ kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa).

 2. Stołowa Góra (+ kaplica-sanktuarium Pamięci Czynu Żołnierskiego AK na Groniu wzniesiona staraniem kombatantów oddziału partyzanckiego „Harnaś" 3 PSP AK).

 3. Kotoń (+ krzyż por. „Wagi” AK).

 4. Babica (+ fortyfikacje z I wojny światowej).

 5. Plebańska Góra (+ kapliczka na Mikołaju).

 6. Uklejna (+ kopiec Jana Pawła II).

 7. Kudłacze (+ schronisko PTTK).

 8. Lubomir (+ Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza).

 9. Sucha Polana (+ pomnik AK).

 10. Kamiennik (+ dawny kamieniołom Nad Piekłem).

 11. Glichowiec.

 12. Ciecień.

 13. Zębalowa.

 14. Szczebel.

 15. Luboń Wielki (+ schronisko PTTK).

 16. Barnasiówka.

OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE – 3 (37)

 1. Kornatka – cmentarzysko kurhanowe pod Trupielcem.

 2. Grodzisko – pozostałości tzw. grodu szczyrzyckiego, grodzisko „Klasztorzysko”.

 3. Jawczyce – cmentarzysko kurhanowe.

ZABYTKOWE OBIEKTY SAKRALNE – 21 (58)

 1. Wola Radziszowska – drewniany kościół Wniebowzięcia NMP.

 2. Krzyszkowice – drewniany kościół św. Anny.

 3. Siepraw – sanktuarium i źródełko bł. Anieli Salawy, zabytkowe kościoły św. Michała Archanioła i św. Marcina.

 4. Zakliczyn – drewniany kościół Wszystkich Świętych.

 5. Dziekanowice – stary kościół z elementami stylu romańskiego.

 6. Łyczanka – dawna kaplica dworska.

 7. Stadniki – zespół Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów.

 8. Gruszów – drewniany kościół Rozesłania Świętych Apostołów.

 9. Raciechowice – drewniany kościół św. Jakuba Apostoła.

 10. Trzebunia – kościół św. Marii Magdaleny.

 11. Trzemeśnia – drewniany kościół św. Klemensa.

 12. Wiśniowa – drewniany kościół św. Marcina.

 13. Szczyrzyc – kościół i klasztor cystersów + Muzeum Klasztorne w Szczyrzycu.

 14. Pcim – kościół św. Mikołaja.

 15. Lubień – kościół św. Jana Chrzciciela.

 16. Więciórka – kaplica św. Anny na Polanie.

 17. Skomielna Czarna – dawna kaplica dworska.

 18. Łętownia – drewniany kościół św. Szymona i Judy Tadeusza.

 19. Krzeczów – drewniany kościół św. Wojciecha.

 20. Spytkowice – drewniany kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.

 21. Węglówka – dwa kościoły.

ZABYTKOWE OBIEKTY ŚWIECKIE – 15 (73)

 1. Krzywaczka – zespół dworski (dwór, oficyny, czworaki, park).

 2. Głogoczów – lamus dworski z XVIII w.

 3. Sieraków – zespół dworsko-parkowy.

 4. Stadniki – zespół dworski.

 5. Bilczyce – dwór.

 6. Wólka Zręczycka – dwór Feillów „Bella Vita”.

 7. Mierzeń – dwór Banachów.

 8. Raciechowice – dwór.

 9. Czasław – dwór.

 10. Glichów – dwór.

 11. Izdebnik – zajazd pocztowy z k. XVIII w.

 12. Tokarnia – dwór Targowskich.

 13. Jordanów – dwór na Chrobaczu.

 14. Wysoka – dwór obronny z XVI w.

 15. Krzyszkowice – dwór.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ – 20 (93)

 1. Dobczyce – cmentarz wojenny pod Górą Jałowcową.

 2. Wysoka – cmentarz wojenny z 1939 r.

 3. Myślenice – Pomnik Niepodległości.

 4. Myślenice – Grób Nieznanego Żołnierza przy kościele św. Jakuba.

 5. Krzeczów – mogiły ofiar pacyfikacji na cmentarzu.

 6. Wiśniowa – mogiły ofiar pacyfikacji na cmentarzu.

 7. Harbutowice – pomnik partyzantów przy gajówce Gościbia.

 8. Palcza – mogiły konfederatów barskich na św. Michale i Dziale Paleckim.

 9. Zawadka – pomnik bitwy partyzanckiej 29.11.1944 r. i pacyfikacji.

 10. Poręba – pomnik AK.

 11. Pcim – mogiły żołnierzy polskich z 1939 r. na cmentarzu.

 12. Gdów – kopiec powstańców krakowskich 1846 r. na cmentarzu.

 13. Czasław – pomnik bitwy partyzanckiej 12.09.1944 r. przy „moście glichowskim”.

 14. Droginia-Banowice – cmentarz wojenny nr 371 z I wojny światowej.

 15. Łysina – symboliczne groby żołnierzy AK.

 16. Podolany – pomnik 1939 r. i miejsce katastrofy B-17 „Flak Happy Baby”.

 17. Zręczyce – pomnik 1939 r.

 18. Żerosławice – pomnik w miejscu pacyfikacji 1944 r.

 19. Jordanów – Grób Nieznanego Żołnierza oraz mogiły partyzanckie na cmentarzu.

 20. Wiśniowa – cmentarze wojenne nr 373 i 374 z I wojny światowej.

POZOSTAŁE – 7 (100)

 1. Osieczany – kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego.

 2. Myślenice – Bukówka, cmentarz zakaźny z 1831 r.

 3. Trzebunia – cmentarz zakaźny z 1847 r.

 4. Hucisko – grobowiec katakumbowy Lipowskich.

 5. Hucisko – dom Tadeusza Kantora krzesło-pomnik.

 6. Wiśniowa – dawna bożnica.

 7. Urbania Góra – Kalwaria Tokarska.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK „Miłośnik Ziemi Myślenickiej”
(obowiązujący w latach 1990-2022)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Lubomir”
w Myślenicach
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel. (+48) 513 769 949
http://www.pttk.myslenice.pl
e-mail: pttk.myslenice@gmail.com