Odznaka  1. Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych (określonych w regulaminie OTP) w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

  2. Odznaka jest jednostopniowa.

  3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 70. km zgodnie z regulaminem OTP.

  4. Na odznakę można również zaliczać przejścia zaliczane przy okazji zdobywania innych stopni OTP oraz norm rocznych do odznak „Za Wytrwałość” i „Dla Najwytrwalszych”.

  5. Uczestnicy imprez centralnych (OWRP oraz Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej), których współorganizatorem jest Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK mają możliwość zdobycia tej odznaki już przez samo uczestnictwo w tych imprezach.

  6. Odznakę przyznają wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.

  7. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki „70 lat OTP” przysługuje Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

  8. Projekt odznaki został przygotowany przez Włodzimierza Majdewicza (Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK).

  9. Dystrybucją odznaki zajmuje się Oddział PTTK w Pleszewie, ul. Poznańska 35, 63-300 Pleszew, skrytka pocztowa 45, email: oddzial@pleszew.pttk.pl.

Regulamin powyższy został przyjęty na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w dniu 5.05.2021 r. i zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK w dniu 5.11.2021 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF