Odznaka 1. Odznaka „Miłośnik Legnicy” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja szeroko rozumianych walorów krajoznawczych (historycznych, przyrodniczych, kulturowych, itd.) miasta Legnicy.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Legnicy, kontakt tel. 697 493 291 lub 509 290 499.

 10. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki oraz korespondencji.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą nr 1/XII/2023 z dnia 12.12.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1.04.2024 r.

Pomysłodawca projektu, autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Edward Wiśniewski, Marek Rabski.

Wykaz obiektów do Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Legnicy”

Zabytki architektury – Legnickie ABC

 1. Akademia Rycerska.

 2. Baszta Chojnowska.

 3. Budynek dawnego sztabu Wehrmachtu (obecnie siedziba ZUS).

 4. Budynek dawnej siedziby loży masońskiej (obecnie Legnicka Biblioteka Publiczna).

 5. Dawne koszary grenadierów (obecnie Collegium Witelona).

 6. Dawny kościół św. Maurycego (obecnie I Liceum Ogólnokształcące).

 7. Ewangelicki kościół Marii Panny.

 8. Kamieniczka „Pod Przepiórczym Koszem”.

 9. Kamieniczka Scultetusa (Scholza).

 10. Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła.

 11. Kościół pw. Świętej Trójcy.

 12. Kramy śledziowe w Rynku.

 13. Mauzoleum Piastów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

 14. Muzeum Miedzi w pałacu opatów lubiąskich.

 15. Nowy Ratusz.

 16. Sanktuarium św. Jacka.

 17. Stary Ratusz.

 18. Teatr Dramatyczny im. Heleny Modrzejewskiej.

 19. Wieża Bramy Głogowskiej.

 20. Zamek Piastowski.

Pozostałe atrakcje krajoznawcze

 1. Budynek dworca kolejowego.

 2. Kamień Johanna Karla Werdemanna w Parku Gdańskim.

 3. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski.

 4. Kościół pw. św. Wojciecha (pamiątki po wizycie Jana Pawła II w Legnicy).

 5. Lasek Złotoryjski.

 6. Most na Czarnej Wodzie (ulica Głogowska).

 7. Obelisk na skwerze Orląt Lwowskich.

 8. Płaskorzeźba napoleońska przy ulicy Chojnowskiej nr 143.

 9. Pomnik legnickiego lwa w parku miejskim.

 10. Pomnik św. Jana Nepomucena przy zamku.

 11. Pomnik św. Jana Pawła II.

 12. Pomnik Wincentego Witosa.

 13. Pomnik Zesłańcom Sybiru.

 14. Słup milowy poczty polsko-saskiej (rondo Bitwy Legnickiej).

 15. Tablica ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego (ulica Biskupia).

 16. Tablica upamiętniająca Ottomara Oertela (ulica Adama Mickiewicza).

 17. Tablica upamiętniająca Stanisława Wyspiańskiego (Kościół Mariacki).

 18. Tablica upamiętniająca Tadeusza Gumińskiego (ulica Elizy Orzeszkowej).

 19. Zabytkowy cmentarz żydowski.

 20. Zespół fontann w zabytkowym parku miejskim.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl