Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. W roku 600. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich PTTK Oddział Łódź-Polesie ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Łódź – Ziemia obiecana”.

 2. Celem odznaki jest poznanie miejsc i ludzi, dzięki którym Łódź rozwinęła się z małej osady w jedno z największych miast przemysłowych w Polsce.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni.

 3. Raz zwiedzony obiekt nie zalicza się do następnych stopni odznaki.

 4. Nie ma ograniczeń czasowych w zdobywaniu.

 5. Odznakę można zdobywać razem z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 6. Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić odpowiednią ilość miejsc z wykazu:

  • na stopień brązowy 15 obiektów,

  • na stopień srebrny 25 obiektów,

  • na stopień złoty 35 obiektów.

III. Zasady zdobywania odznaki

 1. Potwierdzeniem zwiedzonych obiektów jest prowadzona przez zdobywającego kronika, w której turysta udokumentowuje zwiedzanie pieczątką z obiektu, lub zdjęciem turysty na tle obiektu, lub potwierdzeniem członka kadry programowej PTTK, jeżeli był obecny na wycieczce.

 2. W przypadku wycieczek szkolnych potwierdzeniem może być także podpis nauczyciela opiekuna.

 3. Kroniki muszą mieć formę papierową, nie będą weryfikowane kroniki w formie cyfrowej, elektronicznej oraz na nośnikach pamięci.

 4. Kroniki muszą zawierać dane zdobywającego, datę zwiedzania, nazwę obiektu oraz potwierdzenie.

 5. Pomysłodawcą odznaki jest Łukasz Purgał, a autorem znaku graficznego Andrzej Laskowski.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Łódź – Ziemia obiecana”

Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Łódź-Polesie im. prof. Jana Dylika
ul. Andrzeja Sacharowa 18, 92-542 Łódź
tel. (+48) 725 211 008
http://www.lodz-polesie.pttk.pl
e-mail: poczta@lodz-polesie.pttk.pl