Odznaka 1. Z okazji przypadającego na rok 2020 jubileuszu 60-lecia istnienia Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie oraz 70-lecia istnienia PTTK, Oddział PTTK w Jaworznie ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Śląska Piątka” (zwaną dalej „odznaką”).

 2. Odznakę ustanawia się w celu popularyzacji nizinnych turystycznych szlaków pieszych w województwie śląskim i uprawiania szeroko pojętej turystyki kwalifikowanej.

 3. Odznaka posiada jeden stopień.

 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 5. Wybierając trasy dla najmłodszych turystów należy wziąć pod szczególną uwagę ich możliwości kondycyjne i dobrać właściwy dystans trasy.

 6. Odznakę zdobywa się za udokumentowane pokonanie w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej pięciu dowolnie wybranych nizinnych szlaków pieszych na terenie województwa śląskiego w całości, czyli „od kropki do kropki”.

 7. Każdy ze szlaków należy pokonać w ciągu jednej wycieczki (jednego dnia).

 8. Szlaki długodystansowe można dzielić na dowolne odcinki dzienne i przedstawić dokumentację przejścia zestawioną z kilku wycieczek – etapów wędrówki wybranym szlakiem nizinnym.

 9. Dopuszcza się, w przypadku szlaków długodystansowych, zaliczenia takiego szlaku jako jednego z pięciu wymaganych, po udokumentowaniu pokonania odcinka o długości co najmniej 30 km podczas jednej wycieczki (jednego dnia).

 10. Możliwe jest zaliczenie szlaków na wycieczkach, które odbyły się przed wejściem regulaminu w życie.

 11. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 12. Wykaz szlaków znajduje się na stronie: www.ktp.pttk.pl w zakładce „Szlaki” w podpunkcie „Wykaz szlaków w województwie śląskie”.

 13. Przebycie szlaków można dokumentować w książeczkach OTP, KOT, NON na zasadach określonych w regulaminach tych odznak turystyki kwalifikowanej.

 14. Weryfikację i dystrybucję odznaki prowadzi Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP PTTK przy Oddziale PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 25 (róg ul. Zacisze), 43-600 Jaworzno; tel. 32 616-39-52; e-mail: sarnam.ot@gmail.com.

 15. Metalowy znaczek odznaki można zakupić w Oddziale PTTK w Jaworznie po weryfikacji. Metalowy znaczek odznaki może być także sprzedawany w celach kolekcjonerskich – bez weryfikacji.

 16. Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 4/XXXI/2020 Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie z dnia 16.01.2020 r.

 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2020 r.

 18. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel.(32) 616-39-52, fax: 616-39-08
mobile: (+48) 603 275 115
http://www.pttk.jaw.pl
e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com