Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Krajoznawcza Odznaka Morska ustanowiona została, na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, uchwałą nr 27/86 z dnia 7 czerwca 1986 roku przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w cel zachęcenia szerokich kręgów turystów, zwłaszcza młodzieży, do poznawania problematyki morskiej i historycznych związków Polski z morzem.

 2. Odznakę można zdobyć dopiero po ukończeniu 12. roku życia.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Kolejność zwiedzanych miejscowości i obiektów oraz uczestnictwo w uroczystościach i imprezach o charakterze morskim jest dowolna.

 5. Odznakę zdobywa się zwiedzając miejscowości i obiekty oraz spełniając warunki wymienione w dalszej części regulaminu w czasie wycieczek zbiorowych i indywidualnych – pieszych, kolarskich, motorowych itp. Zwiedzanie należy dokumentować w książeczkach wycieczek lub kronikach i dziennikach poprzez wstawianie pieczątek lub uzyskując potwierdzenie od przewodnika prowadzącego wycieczkę, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK lub organizatora imprez. Można również opisać zwiedzane miejsca i obiekty załączając zdjęcia, bilety itp. (dopuszcza się wersje elektroniczne dokumentacji).

 6. W celu zdobycia Krajoznawczej Odznaki Morskiej należy:

  1. w stopniu brązowym – zwiedzić 12 miejscowości, miejsc i obiektów na terenie co najmniej jednego województwa nadmorskiego,

  2. w stopniu srebrnym – zwiedzić 24 miejscowości, miejsca i obiekty na terenie co najmniej dwóch województw nadmorskich,

  3. w stopniu złotym – zwiedzić 48 miejscowości, miejsc i obiekty na terenie wszystkich województw nadmorskich.

 7. Nie wolno pominąć obiektów żadnej z czterech grup wymienionych w punkcie 10. regulaminu. Należy, poza tym spełnić następujące warunki:

  1. odbyć rejs statkiem pasażerskim, statkiem wycieczkowym (np. białej floty), jachtem, okrętem itp. (dla wszystkich stopni odznaki);

  2. zwiedzić minimum jedno z wymienionych miast: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Darłowo, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście (dla stopnia srebrnego i złotego);

  3. wziąć udział jako uczestnik lub widz w uroczystościach z ceremoniałem morskim, np.: w imprezach organizowanych z okazji „Dnia Morza”; wizytach obcych statków w polskich portach; wodowania statku; „chrzcie morskim”, „Neptunaliach” (dla stopnia złotego).

 8. Krajoznawczą Odznakę Morską można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi.

 9. Odznaki na podstawie przedłożonych do weryfikacji książeczek lub dzienniczków i kronik przyznają:

  1. w stopniu złotym:

   • Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni – adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej, Komisja Krajoznawcza, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, e-mail: pkk.pttk@gmail.com, tel. 509 606 056;

   • Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK (e-mail: pkk.pttk@gmail.com) i Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK (e-mail: wrzosj@wp.pl) – adres: ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk;

  2. w stopniu srebrnym i brązowym – Komisje Krajoznawcze Zarządów Oddziałów PTTK w miejscowościach nadmorskich.

 10. Wykaz grup oraz obiektów krajoznawczych

I grupa – gospodarka morska i żegluga:

  1. porty i przystanie pasażerskie, handlowe i jachtowe, bazy kontenerowe i promowe;

  2. stocznie i zakłady produkujące dla gospodarki morskiej;

  3. latarnie morskie na polskim wybrzeżu;

  4. statki, okręty i promy (w tym statki-muzea „Dar Pomorza” i „Sołdek” oraz okręt-muzeum ORP „Błyskawica”);

  5. szkoły morskie, instytuty naukowe i badawcze, itp.

II grupa – historyczne związki Polski z morzem:

  1. dawne porty Rzeczpospolitej i historyczne porty Pomorza (np. Elbląg, Gdańsk port nad Motławą, Puck, Władysławowo, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin) oraz miasta hanzeatyckie w tym: Braniewo, Stargard, Słupsk, Goleniów, Koszalin;

  2. twierdze morskie i elementy fortyfikacji jak bastiony, mury obronne, baszty, bramy wodne itp. nadmorskie fortyfikacje np. Gdyni, Półwyspu Helskiego, Ustki, Darłowa, Kołobrzegu, Szczecina, Świnoujścia, Wolina;

  3. inne zabytki miast nadmorskich, w tym zabytki architektury, budownictwa obronnego oraz urządzenia portowe, spichrze, żurawie, bramy wodne itp.;

  4. cmentarze wojenne i miejsca upamiętnienia, pomniki i tablice poświecone poległym w obronie polskiego wybrzeża (np. Cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni);

  5. muzea, centra, parki kulturowe, instytucje kultury, ogrody zoologiczne, izby pamięci, w tym morskie i rybackie itp. np.:

   • Narodowe Muzeum Morskie (spichlerze w Ołowiance, statek s/s Sołdek, żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Zalewu Wiślanego w Katach Rybackich, Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie);

   • Muzeum Archeologiczne (w tym m.in. grodzisko w Sopocie);

   • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku;

   • Muzeum Gdańska (oddziały: Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Wartownia Nr 1 na Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, Kuźnia Wodna);

   • Muzeum Narodowe w Gdańsku;

   • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni;

   • Muzeum Emigracji w Gdyni i Akwarium Gdyńskie MIR;

   • Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie;

   • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;

   • Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie;

   • Muzeum w Koszalinie;

   • Muzea w Kołobrzegu;

   • Muzea w Świnoujściu;

   • Centrum Słowian i Wikingów WOLIN-JOMSBORG-VINETA w Wolinie;

   • Muzea w Szczecinie;

   • Inne muzea poświęcone tematyce morskiej.

III grupa – przyroda i krajobraz morski:

  1. parki narodowe (Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy);

  2. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000, ogrody botaniczne, pomniki przyrody itd.

IV grupa – wypoczynek i rekreacja (lub zagospodarowanie turystyczne):

  1. miejscowości wczasowe i uzdrowiska (np. Krynica Morska, Kąty Rybackie, Tolkmicko, Stegna, Junoszyno, Jantar, Świbno, Sopot, Rewa, Hel, Jurata, Jastarnia, Chałupy, Władysławowo, Puck, Swarzewo, Jastrzębia Góra, Karwia, Dębek, Białogóra, Łeba, Rowy, Ustka, Wicko Morskie, Jarosławiec, Darłowo, Łazy, Unieście, Mielno, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie, Dąbki, Sianożęty, Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pobierowo, Dziwnówek, Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje, Świnoujście, Wisełka);

  2. inne nadmorskie ciekawe obiekty i miejsca.

 1. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

 2. Informacje dodatkowe:

 3. W celu weryfikacji odznaki należy przesłać do ww. Komisji kroniki – dokumenty (mogą być w wersji elektronicznej) do weryfikacji. Należy załączyć zaadresowane zwrotnie koperty z naklejonymi znaczkami w kwocie umożliwiającej odesłanie (listem poleconym) przesłanych dokumentacji. Kroniki bez załączonych ww. kopert nie będą odsyłane.

 4. W celu ułatwienia i przyspieszenia weryfikacji odznaki można wcześniej nawiązać kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 1. Nowelizacja regulaminu odznaki została dokonana uchwałą nr 1/2021 z dnia 11.03.2021 r. Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

 2. Uchyla się zapisy Regulaminu Krajoznawczej Odznaki Morskiej zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 27/86 z dnia 7 czerwca 1986 r. (wraz z jego późniejszymi zmianami). Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 r.

Poprzedni Regulamin Krajoznawczej Odznaki Morskiej (KOM)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Marynarki Wojennej
przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
tel. (+48) 509 606 056
e-mail: pkk.pttk@gmail.com