Odznaka 1. Krakowska Odznaka Turystyczna jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

 2. Celem ustanowienia Krakowskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów miasta Krakowa.

 3. Krakowska Odznaka Turystyczna jest jednostopniowa.

 4. Do Odznaki można zaliczyć miejsca odwiedzone przed uchwaleniem regulaminu.

 5. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 6. Krakowską Odznakę Turystyczną uzyskuje się poprzez zwiedzenie miejsc i przejście tras znajdujących się na terenie miasta Krakowa według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Nie ma obowiązku zwiedzania wymienionych budynków wewnątrz ale zachęcamy do tego. Kolejność zwiedzania miejsc jest dowolna.

 7. Miejsca można zwiedzać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem lub bez jego udziału. Zdobywanie Odznaki nie ma ograniczeń wiekowych.

 8. Do prowadzonej książeczki Krakowskiej Odznaki Turystycznej wpisuje się datę oraz potwierdzenie odwiedzenia miejsca. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS, krótki opis miejsca.

 9. Ubiegający się o Krakowską Odznakę Turystyczną po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych miejsc, przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 10. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Krakowskiej Odznaki Turystycznej. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

 11. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

 12. Informacje związane z Krakowską Odznaką Turystyczną można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Załącznik 1

Część 1 – miejsca

 1. Cmentarz Rakowicki.

 2. Dworek Włodzimierza Tetmajera (Tetmajerówka) i dworek Lucjana Rydla (Rydlówka).

 3. Dworek Jana Matejki w Krzesławicach.

 4. Dworek Białoprądnicki.

 5. Błonia i Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego.

 6. Tauron Arena Kraków.

 7. Stara Synagoga.

 8. Kościół Najświętszego Salwatora.

 9. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej.

 10. Rynek Dębnicki wraz z kaplicą św. Apostołów Piotra i Pawła.

 11. Rynek Podgórski wraz z kościołem św. Józefa.

 12. Zakrzówek i uroczysko Skałki Twardowskiego.

 13. Zalew Nowohucki.

 14. Huta im. Tadeusza Sendzimira (budynek „S” i „Z”, ul. Ujastek).

 15. Zabytkowy przyczółek dawnej wąskotorowej kolejki technologicznej Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”.

 16. Były niemiecki nazistowski obóz pracy i koncentracyjny Płaszów.

 17. Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka” (Jugowice).

 18. Gmach główny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

 19. Collegium Novum wraz z Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 20. Dom Handlowy „Jubilat”.

 21. Park Zaczarowanej Dorożki.

 22. Park Zdrojowy w Swoszowicach.

 23. Zespół pałacowo-parkowy Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu.

 24. Aleja Róż i Park Ratuszowy.

 25. Punkt przecięcia równoleżnika 50°N z południkiem 20°E.

 26. Krakowska Pijalnia Zdrojowa.

 27. Muzeum Lotnictwa Polskiego.

 28. Muzeum Narodowe.

 29. Kamieniołom Liban wraz z kopcem Kraka.

 30. Kopiec Wandy.

Część 2 – trasy

 1. Stare Miasto: Dworzec Główny – Teatr im. Juliusza Słowackiego – Barbakan – kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (bazylika Mariacka) – Rynek – kościół konwentualny dominikanów pw. Świętej Trójcy – kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – Wawel – Smok Wawelski – pomnik psa Dżoka – bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM.

 2. Park im. Henryka Jordana: pomnik Henryka Jordana, popiersia wybitnych Polaków, pomnik niedźwiedzia Wojtka.

 3. Uroczysko Las Wolski: rezerwat przyrody „Panieńskie Skały” – Kopiec Józefa Piłsudskiego (Kopiec Niepodległości) – kościół konwentualny kamedułów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach – Pawilon Okocimski – Ogród Zoologiczny.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło
tel. (+48) 660 294 982
http://www.fundacjabeskid.org.pl
e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl