Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Gór Dynarskich“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Gór Dynarskich, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w punktach 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Gór Dynarskich, znajdujących się na terenie siedmiu państw (KGD I) lub pięciu państw (KGD II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Gór Dynarskich”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Gór Dynarskich” posiada trzy kategorie:

  1. Korona Gór Dynarskich I (stopień brązowy, srebrny, złoty),

  2. Korona Gór Dynarskich II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),

  3. podwójna Gór Dynarskich (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:

  1. Korona Gór Dynarskich I:

   • brązowa – dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 4),

   • złota – komplet 7 szczytów z wykazu (pkt. 8);

  2. Korona Gór Dynarskich II:

   • brązowa – dowolny 1 szczyt z wykazu (pkt. 9),

   • srebrna – kolejne 2 szczyty (razem 3),

   • mała złota – kolejne 4 szczyty (razem 7),

   • duża złota – kolejne 4 szczyty (razem 11 z pkt. 9);

  3. podwójna Korona Gór Dynarskich (KGD I + KGD II):

   • platynowa – komplet 16 szczytów z wykazu.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Gór Dynarskich” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Gór Dynarskich” i Odznaki „Korona Gór Dynarskich”.

 8. Wykaz szczytów – Odznaka „Korona Gór Dynarskich I” (najwyższy szczyt w państwie położonym w Górach Dynarskich):

  1. Snežnik 1796 m n.p.m. – Veliki Snežnik, Słowenia

  2. Vrh Dinare 1831 m n.p.m. – Dinara, Chorwacja

  3. Jankov Kamen 1833 m n.p.m. – Golija, Serbia

  4. Maglić 2386 m n.p.m. – Bioć, Bośnia i Hercegowina

  5. Zla Kolata 2534 m n.p.m. – Prokletije, Czarnogóra

  6. Djeravica 2656 m n.p.m. – Prokletije, Kosowo

  7. Maja e Jezercës 2694 m n.p.m. – Prokletije, Albania.

 9. Wykaz szczytów – Odznaka „Korona Gór Dynarskich II”:

  1. najwyższe (przy podziale geograficznym Gór Dynarskich):

   1. Snežnik 1796 m n.p.m. – Veliki Snežnik, Słowenia (część północno-zachodnia Gór Dynarskich),

   2. Pločno 2228 m n.p.m. – Čvrsnica, Bośnia i Hercegowina (część centralna Gór Dynarskich),

   3. Maja e Jezercës 2694 m n.p.m. – Prokletije, Albania (część południowo-wschodnia Gór Dynarskich);

  2. najwyższe (przy podziale strukturalnym Gór Dynarskich):

   1. Maja e Jezercës 2694 m n.p.m. – Prokletije, Albania (pas centralny) – szczyt powtarza się w obu podziałach,

   2. Zubački Kabao 1895 m n.p.m. – Orjen, Czarnogóra (pas nadmorski),

   3. Paljenik 1943 m n.p.m. – Vlašič, Bośnia i Hercegowina (pas północno-wschodni);

  3. uzupełniające:

   1. Jezerski Vrh 1660 m n.p.m. – Lovćen, Czarnogóra (pas nadmorski),

   2. Vaganski Vrh 1758 m n.p.m. – Welebit, Chorwacja (część centralna Gór Dynarskich; pas centralny),

   3. Sveti Jure 1762 m n.p.m. – Biokovo, Chorwacja (pas nadmorski),

   4. Veliki Troglav 1913 m n.p.m. – Dinara, Bośnia i Hercegowina (część centralna Gór Dynarskich; pas centralny),

   5. Ogoreljica 1913 m n.p.m. – Jahorina, Bośnia i Hercegowina (pas północno-wschodni),

   6. Bobotov Kuk 2523 m n.p.m. – Durmitor, Czarnogóra (część południowo-wschodnia Gór Dynarskich; pas centralny).

 1. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 4. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Korona Gór Dynarskich” jest wypełniona Książeczka „Korona Gór Dynarskich” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 5. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 6. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl