OdznakaWojewództwo śląskie to region, który zawsze kojarzył się z przemysłem ciężkim, hutami, kopalniami oraz zanieczyszczonym powietrzem i z całą pewnością nie kojarzy się z turystyką. Owszem, tutaj zawsze dominowały kopalnie, huty i ciężka praca ludzi związanych z tym regionem, ale to nie znaczy, że nie ma tu miejsca na turystykę.

Podczas zdobywania naszej odznaki postaramy się pokazać Śląsk z innej perspektywy. Na Śląsku można znaleźć dużo zieleni, zabytków architektury, ośrodków religijnych, muzeów i obiektów związanych z tradycją górniczą i hutniczą, które tutaj były od zawsze.

Górny Śląsk warty jest odwiedzenia, ale trzeba wiedzieć gdzie szukać, aby nie utknąć w środku zatłoczonego miasta. W czasie zdobywania naszej odznaki chcemy przybliżyć kilka atrakcji, jakie oferuje nam ten region oprowadzając Państwa po naszych pięknych i zielonych Kaletach – Miasta Przyjaznego Rowerzystom.

 1. Odznaka powstała z inicjatywy Bytomskiego Klubu Kolarskiego „Catena” w Bytomiu oraz Burmistrza Miasta Kalety. Regulamin został zatwierdzony przez Oddział PTTK w Bytomiu Uchwałą z dnia 9.03.2023 r.

 2. Zdobywanie odznaki ma na celu zachęcenie jak największej ilości osób do aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzację walorów przyrodniczych oraz zapoznania turystów z przygotowaną dla rowerzystów infrastrukturą rowerową Kalet – Miasta Przyjaznego Rowerzystom.

 3. Odznaka posiada jeden stopień.

 4. Zalecane jest zdobywanie odznaki w formie wędrówek rowerowych, ale odznakę można zdobywać również w czasie wędrówek pieszych.

 5. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywające odznakę muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.

 6. Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Stanic Rowerowych Miasta Kalety” należy odwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia czterech stanic rowerowych:

 7. oraz potwierdzić i zapoznać się ze ścieżkami edukacyjnymi:

  • zabytkową aleją dębów,

  • ścieżką przyrodniczą „Trzy Dęby”,

  • ścieżką edukacyjną wokół cisa Donnersmarcka,

  • Ichtioparkiem w Kaletach.

 1. Potwierdzenia dokonujemy poprzez wykonanie kroniki zdjęciowej z opisem danego obiektu z ww. miejsc. Kronikę można przygotować w formie elektronicznej lub papierowej. Na zdjęciu musi się znajdować osoba zdobywająca odznakę na tle zwiedzanego obiektu z jego charakterystyczną cechą (na tle danej stanicy, tablicy edukacyjnej, itp.). Na zgłoszeniu musi znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i telefon osoby zdobywającej odznakę.

 2. Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy BTKK „Catena” w Bytomiu, ul. Żołnierza Polskiego 13, w poniedziałki, godzina 18:00, gdzie można składać książeczki osobiście lub wysłać na adres: judowicher@gmail.com. Wszelkich informacji udziela kolega Piotr pod nr tel. 695309302.

 3. Odznaka może być przyznana jako honorowa z pominięciem wszystkich wymogów. Odznaka Honorowa będzie przyznana osobom zasłużonym, pomagającym w funkcjonowaniu odznaki, jak również osobom, które przysłużyły się w sposób szczególny w działalności BTKK „Catena” oraz miasta Kalety w dziedzinie turystyki, w szczególności rowerowej.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w dniu 9.03.2023 r.

 5. Wzór odznaki:

Odznaka
 1. Cena za odznakę wynosi 10 zł.

 1. Dodatkowe, przydatne i pomocne informacje o turystyce, szlakach, ścieżkach i ciekawych miejscach Kalet na stronie Urzędu Miejskiego: https://kalety.pl w zakładce turystyka.

 2. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez BTKK „Catena” w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Turysto pamiętaj! Jesteś gościem w lesie, zachowuj się jak prawdziwy przyjaciel przyrody, przestrzegaj wszelkich zasad i przepisów. Pozostaw po sobie wszystkie miejsca w takim stanie, w jakim sam byś chciał je zastać.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu
ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (0-32) 797-46-07
http://www.bytom.pttk.pl
e-mail: pttk_bytom@o2.pl