Odznaka  1. Z okazji przypadającego na rok 2020 jubileuszu 60-lecia istnienia Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie (zwanej dalej „Komisja”) oraz 70-lecia istnienia PTTK, Oddział PTTK w Jaworznie (zwany dalej „Oddziałem”) ustanawia Odznakę Jubileuszową Komisji Turystyki Pieszej PTTK Jaworzno (zwanej dalej „Odznaką”).

  2. Odznakę ustanawia się w celu popularyzacji rajdów turystyki pieszej organizowanych przez Komisję i Oddział w roku ich jubileuszu.

  3. Odznaka posiada jeden stopień.

  4. Odznakę mogą zdobywać turyści piesi bez względu na wiek.

  5. Odznakę zdobywa się za potwierdzone uczestnictwo, w co najmniej ośmiu dniach rajdowych organizowanych przez Komisję i Oddział.

  6. Na Odznakę zalicza się uczestnictwo w rajdach w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.

  7. Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 17/XXXI/2020 Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie z dnia 25.06.2020 r.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2020 r.

  9. Wzór Odznaki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1

Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel.(32) 616-39-52, fax: 616-39-08
mobile: (+48) 603 275 115
http://www.pttk.jaw.pl
e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com