OdznakaI. Postanowienia wstępne

 1. Odznaki każdego stopnia KT GBP może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo. Warunkiem jest zakup pakietu startowego (książeczka potwierdzeń i odznaka klubowa), realizacja wybranego projektu, oraz przedstawienie wypełnionej książeczki do weryfikacji, lub przesłanie maila z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu.

 2. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4., a 18. rokiem życia oraz osoby dorosłe.

 3. Odznaki projektów KT GBP można zdobywać wraz z innymi odznakami np. GOT PTTK, GOT PTT, KZKG RP i inne.

 4. Każdy członek klubu bierze pod uwagę ryzyko związane z uprawianiem turystyki górskiej, krajoznawczej, rowerowej itp. i bierze za siebie całkowitą odpowiedzialność.

 5. Każdy nabywca pakietu startowego staje się jednocześnie członkiem klubu i zostaje mu nadany unikatowy numer.

 6. Odznaki w poszczególnych projektach mogą być jedno- lub wielostopniowe w zależności od wielkości projektu (szczegółowe informacje będą zawarte w oddzielnych regulaminach projektów).

 7. Okres zdobywania odznak jest nieograniczony, kolejność zdobywania poszczególnych: szczytów, obiektów z wykazu jest dowolna (chyba, że oddzielny regulamin stanowi inaczej), a wszystkie szczyty, obiekty zdobyte, odwiedzone przed jej utworzeniem (tj. 20.02.2021 r.) zostają zaliczone.

 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do autora, a wszelkie pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio poprzez adres email: gdziebutyponiosa@gmail.com.

II. Weryfikacja i potwierdzenia

 1. Podstawą weryfikacji projektów w KT GBP jest książeczka potwierdzeń, bądź dokumentacja zdjęciowa wysłana na adres: gdziebutyponiosa@gmail.com.

 2. W książeczce na odpowiedniej stronie należy wpisać datę zdobycia szczytu, odwiedzenia obiektu itp. w miarę możliwości przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego, gastronomicznego lub handlowego.

 3. Jeśli podczas wycieczki obecny był przewodnik lub przodownik turystyki kwalifikowanej, wystarczy jego podpis i pieczątka z numerem. Można załączyć zdjęcie osoby zdobywającej w charakterystycznym miejscu i wkleić do książeczki, albo przesłać mailowo.

 4. Koszt przesyłki i zakupu odznak ponosi zdobywający.

 5. Po weryfikacji każdy uczestnik klubu ma możliwość zakupu unikatowej odznaki dedykowanej do projektu, który realizuje. Nie ma możliwości zakupu tylko najwyższego stopnia!

 6. Do każdego projektu będzie dedykowana specjalna broszura z regulaminem oraz miejscem na pieczątki weryfikatora, które będzie można katalogować w klubowym skoroszycie do tego dedykowanym. Wszystkie informacje o kosztach znajdą się na stronie WWW klubu KT GBP.

Projekty w ramach
Klubu Turystycznego „Gdzie Buty Poniosą”

Lp.
Nazwa Projektu
Rok
powstania

1.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Dachu Polski”
2021

2.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Skalnych Miast”
2021

3.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Skalnych Miast” – Skamieniałe Miasto Ciężkowice
2021

4.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Jaskiń Polskich”
2021

5.

Odznaka Turystyczna „Galicyjskie Cmentarze Wojenne”
2021

6.

Odznaka Turystyczna „Miłośnik Parków Narodowych”
2021

7.

Odznaka Turystyczna „Tatrzańskie Szlaki”
2021

8.

Odznaka Turystyczna „Trójstyki Granic RP”
2021

9.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Orlich Gniazd”
2022

10.

Nocna Odznaka Turystyczna (NOT)
2023

11.

Odznaka Turystyczna „Uzdrowiska Polskie”
2024


Pobierz Regulamin Klubu MS Word lub PDF


Klub Turystyczny „Gdzie Buty Poniosą”
http://www.gdziebutyponiosa.pl
https://www.facebook.com/gdziebuty.poniosa
e-mail: gdziebutyponiosa@gmail.com