Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, działający przy Nyskim Domu Kultury w Nysie.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie oraz zachęcanie do zwiedzania obiektów fortecznych Twierdzy Nysa.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, niezależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania jest nieograniczony.

 5. Potwierdzeniem odwiedzenia danego obiektu fortecznego Twierdzy Nysa jest pieczątka lub zdjęcie zdobywającego odznakę, na tle danego obiektu fortecznego.

 6. Weryfikacją odznaki zajmuje się Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, ul. Piastowska 19, 48 -300 Nysa.

 7. Potwierdzenia należy zbierać w karcie potwierdzeń odznaki w lub samodzielnie przygotowanej kronice, które powinny zawierać: numer porządkowy, datę zwiedzania obiektu, krótki opis krajoznawczy obiektu, pieczątkę lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle danego obiektu fortecznego.

 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie.

 9. Wzór odznaki jest zastrzeżony.

Wykaz obiektów do odwiedzenia:

 1. Bastion św. Jadwigi.

 2. Dom Komendanta Twierdzy Nysa.

 3. Fort Wodny.

 4. Fort Prusy.

 5. Forteczna Wieża Ciśnień.

 6. Obwałowania Wysokie.

 7. Reduta Kardynalska.

 8. Obwałowania Jerozolimskie Zewnętrzne.

 9. Cmentarz Garnizonowy i Brama Wojenna.

 10. Fort II.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie
ul. Piastowska 19, 48 -300 Nysa
tel. (77) 433-49-71
mobile: (+48) 602 654 128
http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl
e-mail: bastion@twierdzanysa.com