Odznaka 1. Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” – Oddział PTTK w Głuchołazach oraz Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie dzieci i młodzież szkolną do wspólnych wędrówek pieszych i rowerowych oraz poznania turystycznego regionu Gminy Głuchołazy – powiatu nyskiego, województwa opolskiego i historii Orderu Uśmiechu.

 3. Odznaka jest bezpłatna i jednostopniowa.

 4. Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12. roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich, na wycieczkach szkolnych, przedszkolnych, rodzinnych i grupowych.

 5. Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu:

  • zwiedzenia miasta Głuchołazy,

  • wejścia na Górę Chrobrego,

  • odbycia 3 dodatkowych wycieczek krajoznawczych w okolicy Głuchołaz lub miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o odznakę.

 6. Potwierdzenie w okolicznościowych „Książeczkach wycieczek” lub w specjalnie założonym zeszycie dokonuje pełnoletni opiekun (potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp.). Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.

 7. Pełnoletni opiekun młodego turysty starającego się o odznakę przesyła „Książeczkę wycieczek” do weryfikacji na adres: Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”, ul. Karola Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy lub Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Juliusza Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy, z dopiskiem „odznaka”.

 8. Odznaka jest bezpłatna, a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem pocztowym.

 9. Zdobywca Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji „Książeczki wycieczek”.

 10. Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych i szkolnych.

 11. Projekt realizujemy od 1 czerwca 2020 r., do wyczerpania puli przygotowanych odznak.

 12. Ustanawiający odznakę zastrzega sobie możliwość kontynuacji zadania w latach następnych.

 13. Interpretacja regulaminu należy do jedynej jednostki przyznającej odznakę, tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” – Głuchołazy.

 14. Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownego komunikatu.

Pomysłodawcy projektu: Joanna i Eligiusz Jędrysek – KTK „KTUKOL” – Głuchołazy, Jolanta Midor – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol”
Oddział PTTK w Głuchołazach
ul. Karola Szymanowskiego 6/4
48-340 Głuchołazy
mobile: (+48) 500 082 086
http://www.ktukol.pl
e-mail: elekkontakt@interia.pl