OdznakaNiedźwiedzia Odznaka Turystyczna to lokalna odznaka, którą mogą zdobywać wszyscy turyści odwiedzający gminę Stronie Śląskie.

Zdobywanie Niedźwiedziej Odznaki Turystycznej ma na celu promocję miejscowych atrakcji turystycznych:

Odwiedzając wszystkie atrakcje, turysta potwierdza pieczątką swój pobyt w specjalnej książeczce, którą można bezpłatnie otrzymać w wielu punktach gminy Stronie Śląskie.

Odznakę można otrzymać dopiero po odwiedzeniu wszystkich obiektów i zdobyciu wszystkich pieczątek.

Niedźwiedzią Odznakę Turystyczną weryfikuje Oddział PTTK w Stroniu Śląskim.

Autorem pomysłu jest Artur Sawicki – dyrektor Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Projekt graficzny odznaki wykonała Henryka Natanek.


TYMCZASOWY BRAK REGULAMINU ODZNAKI

Oddział PTTK w Stroniu Śląskim
ul. Tadeusza Kościuszki 17
57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 814-13-79
http://www.pttk-stronie.pl
e-mail: pttk@pttk-stronie.pl