OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Mapa Pasji we współpracy z ukraińskim Centrum Zasobów Edukacyjnych ustanawia regionalną odznakę „Sokalskie Questy” w ramach Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu Sokalszczyzny w zachodniej Ukrainie.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących na Ukrainie. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

 4. Odznaka została utworzona w ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego”, współfinansowanego z programu RITA – Przemiany w regionie, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Sokalszczyzny w zachodniej Ukrainie (rejon miast: Sokal, Czerwonogród, Bełz, Tartaków).

 3. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże, że ukończył min. 3 questy z grupy oznaczonej „Sokalskie questy”. Jeśli quest jest dostępny w różnych wersjach językowych, to do odznaki zaliczana jest tylko jedna wersja językowa danego questu.

 4. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.

 5. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych i krajoznawczych.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak w Polsce odbywa się poprzez biuro Fundacji Mapa Pasji. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie na nagrodę lub odznakę, wysyła wiadomość z podaniem swojego loginu na portalu questy.org.pl oraz kodu do odznaki na adres biuro@mapapasji.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Program „Questy – Wyprawy Odkrywców” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.com.pl
e-mail: info@questy.com.pl
biuro@mapapasji.pl